Dla mediów

Informacje dla dziennikarzy

21 czerwca 2017

IETU pracuje nad Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu dla ośmiu śląskich miast

Eksperci Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zakończyli pierwszy cykl warsztatów roboczych służących opracowaniu miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich oraz Sosnowca. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

 

26 stycznia 2017

Porozumienie o współpracy instytutów badawczych resortu środowiska

Porozumienie o współpracy pomiędzy instytutami badawczymi nadzorowanymi przez ministra środowiska zostało podpisane 26 stycznia 2017 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym. Współpraca pięciu instytutów badawczych przewiduje m.in. wzajemne wsparcie i koordynację badań naukowych, a także podejmowanie wspólnych przedsięwzięć biznesowych.

12 stycznia 2017

Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu dla 44 polskich miast

W Ministerstwie Środowiska, w obecności Pawła Sałka, wiceministra środowiska, pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej, została podpisana umowa z konsorcjum wykonawców nowatorskiego projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Partnerami projektu są 44 polskie miasta. W skład konsorcjum wchodzą Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firma konsultingowo-inżynierska Arcadis.

Wanda Jarosz
rzecznik prasowy
 +48 602 484 611, 

Logo do pobrania

W przypadku potrzeby wykorzystania logo Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w innej wersji (np. monochromatycznej) albo w postaci pliku wektorowego, prosimy o kontakt na adres

Przed wykorzystaniem logo Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zachęcamy do zapoznania się z zasadami używania elementów systemu identyfikacji Instytutu.

Newsletter IETU

Materiały filmowe

IETU w mediach


do góry