Kontakt

IETU

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

ul. Kossutha 6
40-844 Katowice
 +48 32 254 60 31
 +48 32 254 01 64
 +48 32 254 17 17
 
Instytut badawczy
KRS 0000058172
NIP: 634 012 55 19

Współrzędne GPS: 50.2656219 N 18.9758666 E

Książka adresowa

Sekretariat

+48 32 254 60 31 wew. 279
+48 32 254 60 31 wew. 152

Biblioteka Naukowa

+48 32 254 60 31 wew. 251,

Pracownicy

Schemat tworzenia adresów e-mail:

 

pierwsza-litera-imienia.nazwisko[@]ietu.pl, np.:

Adam Kowalski: a.kowalski[@]ietu.pl

 

Gdy kombinacja powtarza się dla kilku osób:

dwie-pierwsze-litery-imienia.nazwisko[@]ietu.pl, np.:

Adam Kowalski: ad.kowalski[@]ietu.pl Arkadiusz Kowalski: ar.kowalski[@]ietu.pl

 

Nazwiska dwuczłonowe: 

należy wpisać obie części nazwiska połączone myślnikiem, np.:

Agnieszka Kowalska-Nowak: a.kowalska-nowak[@]ietu.pl

 

Alfabetyczny spis pracowników

Biedroń Irena
Zakład Badań i Rozwoju
Mikrobiologia środowiska
+48 32 254 60 31 w. 246
dr Biedroń Izabela
Zakład Badań i Rozwoju
Mikrobiologia środowiska
+48 32 254 60 31 w. 119
dr Błaszczyk Ewa
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 247
Borgulat Jacek
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 204
Brol Jolanta
Kierownik Działu
Dział Zamówień Publicznych
+48 32 254 60 31 w. 249, 239
dr Bronder Joachim
Zakład Badań i Rozwoju
Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
+48 32 254 60 31 w. 117
Cenowski Marian
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 259
Chojniak-Gronek Joanna
Zakład Badań i Rozwoju
Mikrobiologia środowiska
+48 32 254 60 31 w. 119
Cimander-Staszak Ewa
Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
+48 32 254 60 31 w. 280
Cofałka Piotr
Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 154
Cyrana-Szram Mirosława
Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
+48 32 254 60 31 w. 269
Długosz Jacek
Kierownik
Zespół Wsparcia Informatycznego Badań
+48 32 254 60 31 w. 149
Dolot Agnieszka
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 146, 215
Filipowski Bartosz
Zakład Badań i Rozwoju
Gospodarka odpadami i zasobami
+48 32 254 60 31 w. 228
Filipowski Damian
Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej
+48 32 254 60 31 w. 268
Fojt-Sobejko Anna
Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej
+48 32 254 60 31 w. 241
Fronc Grzegorz
Kierownik
Administrator Systemów Informatycznych
+48 32 254 60 31 w. 147
dr Fudała Janina, Prof. IETU
Ekspert wiodący - Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 193
Fudała Marta
Zakład Badań i Rozwoju
Przekształcenia Środowiska Zurbanizowanego
+48 32 254 60 31 w. 269
Fulara Izabela
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 146, 215
Gajowiec Bogumił
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 120
dr inż. Głogowska Magdalena
Zakład Badań i Rozwoju
Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
+48 32 254 60 31 w. 139
dr inż. arch. Gorgoń Justyna
Ekspert Wiodący - Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 287
Griger Halina
Biblioteka Naukowa
+48 32 254 60 31 w. 251
Jałowiecki Łukasz
Zakład Badań i Rozwoju
Mikrobiologia środowiska
+48 32 254 60 31 w. 117
dr Jaros Barbara
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 140
Jarosz Wanda
Zastępca Kierownika
Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
+48 32 254 60 31 w. 136, 280
Kacprzak Bogdan
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
+48 32 254 60 31 w. 268
Kalisz Mariusz
Zakład Badań i Rozwoju
Gospodarowanie odpadami
+48 32 254 60 31 w. 278
prof. dr hab. inż. Kaźmierczak Jan
Sekretarz Naukowy
+48 32 254 60 31 w. 238
dr Kliś Czesław
+48 32 254 60 31 w. 128
Kokosza-Gnyp Beata
Dział Ekonomiczny
+48 32 254 60 31 w. 285
Kolada Bogumiła
Zastępca Głównego Księgowego
Dział Księgowości
+48 32 254 60 31 w. 286
Korcz Mateusz
Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
+48 32 254 60 31 w. 269
Korcz-Olejek Maria
Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
+48 32 254 60 31 w. 124
Kotuła Maria
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 214, 209
dr Krupanek Janusz
Zakład Badań i Rozwoju
Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
+48 32 254 60 31 w. 284
dr Krzyżak Jacek
Zakład Badań i Rozwoju
Remediacja środowiska
+48 32 254 60 31 w. 231
Książek Dominik
Zakład Badań i Rozwoju
Gospodarowanie odpadami
+48 32 254 60 31 w. 250
Kubrak Joanna
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 146, 215
Kuś Anna-Maria
Dział Księgowości
+48 32 254 60 31 w. 286
Latko Radosław
Administrator Systemów Informatycznych
+48 32 254 60 31 w. 147
Lubera Katarzyna
Sekretariat
+48 32 254 60 31 w. 279 (2540-164)
dr Łukasik Włodzimierz
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 291
Macioł Anna
Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej
Małek Bolesław
Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej
+48 32 254 60 31 w. 202, 290
Małota Ewa
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
+48 32 254 60 31 w. 295
Mańko Tadeusz
Kierownik
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 294
Matejczyk Marek
Ekspert Wiodący - Gospodarka odapdami i zasobami
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 235
dr Michaliszyn-Gabryś Beata
Zakład Badań i Rozwoju
Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
+48 32 254 60 31 w. 284
Mierzejewska Natalia
BHP
Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej / BHP
+48 32 254 60 31 w. 241
dr inż. Molenda Michał
Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe
+48 32 254 60 31 w. 264
dr inż. hab. Neczaj Ewa
Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe
+48 32 254 60 31 w. 221
Nogowczyk Monika
Dział Ekonomiczny
+48 32 254 60 31 w. 285
Nowak Katarzyna
Zakład Badań i Rozwoju
Remediacja środowiska
+48 32 254 60 31 w. 271
dr Nádudvari Ádáam
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 287
Owczarska Iwona
Zakład Badań i Rozwoju
Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
+48 32 254 60 31 w. 139
Pastucha Oktawian
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 211
Paszewska Agnieszka
Zastępca Kierownika
Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe
+48 32 254 60 31 w. 264
Piasecka-Rodak Joanna
Zakład Badań i Rozwoju
Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
+48 32 254 60 31 w. 140
Pilch Anna
Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
+48 32 254 60 31 w. 281
prof. dr hab. Płaza Grażyna
Ekspert Wiodący - Mikrobiologia środowiska
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 246
dr Pogrzeba Marta
Ekspert Wiodący - Remediacja środowiska
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 252
Powałka Grzegorz
Zakład Badań i Rozwoju
Gospodarka odpadami i zasobami
+48 32 254 60 31 w. 228
Pyka-Kalamłacka Edyta
Dział Księgowości
+48 32 254 60 31 w. 286
Ratman-Kłosińska Izabela
Kierownik
Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań / Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe
+48 32 254 60 31 w. 243, 269
Rusinowski Szymon
Zakład Badań i Rozwoju
Remediacja środowiska
+48 32 254 60 31 w. 271
dr Samborska-Goik Katarzyna
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 120
dr hab. Sas-Nowosielska Aleksandra
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 296
Sąsała Aleksandra
Kierownik Działu
Dział Kadr i Płac
+48 32 254 60 31 w. 255
dr Sieja Lidia
Zakład Badań i Rozwoju
Gospodarka odpadami i zasobami
+48 32 254 60 31 w. 176, (2540-015)
dr hab. inż. Skowronek Jan
Dyrektor
+48 32 254 60 31 w. 279 (2540-164)
Słaboń Norbert
Zakład Badań i Rozwoju
Remediacja środowiska
+48 32 254 60 31 w. 248, 205
Soja Maciej
Zakład Badań i Rozwoju
Remediacja środowiska
+48 32 254 60 31 w. 271
dr Starzewska-Sikorska Anna
Zakład Badań i Rozwoju
Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
+48 32 254 60 31 w. 258
dr hab. Staszewski Tomasz
Ekspert Wiodący - Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 204
Strzelecka-Jastrząb Ewa
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 259
Szada-Borzyszkowska Alicja
Zakład Badań i Rozwoju
Remediacja środowiska
+48 32 254 60 31 w. 271
Szczepańska-Gumulak Anna
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 211
Szojda Grzegorz
Zakład Badań i Rozwoju
Gospodarka odpadami i zasobami
+48 32 254 60 31 w. 203, 250
Terakowski Maciej
Zakład Badań i Rozwoju
Gospodarka odpadami i zasobami
+48 32 254 60 31 w. 228
Trybała Dorota
Dział Zamówień Publicznych
+48 32 254 60 31 w. 239
dr hab. inż. Wcisło Eleonora, prof. IETU
Ekspert Wiodący - Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 263
Wieruszewska Danuta
Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
+48 32 254 60 31 w. 280
Wilczko Gabriela
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 214, 209
Witerscheim Elżbieta
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 214, 209
Zagórowicz Joanna
Główny Księgowy
Dział Księgowości
+48 32 254 60 31 w. 286
Zębala Czesław
Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej
+48 32 254 60 31 w. 123
Biedroń Irena
Zakład Badań i Rozwoju
Mikrobiologia środowiska
+48 32 254 60 31 w. 246
dr Biedroń Izabela
Zakład Badań i Rozwoju
Mikrobiologia środowiska
+48 32 254 60 31 w. 119
dr Błaszczyk Ewa
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 247
Borgulat Jacek
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 204
Brol Jolanta
Kierownik Działu
Dział Zamówień Publicznych
+48 32 254 60 31 w. 249, 239
dr Bronder Joachim
Zakład Badań i Rozwoju
Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
+48 32 254 60 31 w. 117
Cenowski Marian
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 259
Chojniak-Gronek Joanna
Zakład Badań i Rozwoju
Mikrobiologia środowiska
+48 32 254 60 31 w. 119
Cimander-Staszak Ewa
Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
+48 32 254 60 31 w. 280
Cofałka Piotr
Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 154
Cyrana-Szram Mirosława
Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
+48 32 254 60 31 w. 269
Długosz Jacek
Kierownik
Zespół Wsparcia Informatycznego Badań
+48 32 254 60 31 w. 149
Dolot Agnieszka
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 146, 215
Filipowski Bartosz
Zakład Badań i Rozwoju
Gospodarka odpadami i zasobami
+48 32 254 60 31 w. 228
Filipowski Damian
Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej
+48 32 254 60 31 w. 268
Fojt-Sobejko Anna
Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej
+48 32 254 60 31 w. 241
Fronc Grzegorz
Kierownik
Administrator Systemów Informatycznych
+48 32 254 60 31 w. 147
dr Fudała Janina, Prof. IETU
Ekspert wiodący - Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 193
Fudała Marta
Zakład Badań i Rozwoju
Przekształcenia Środowiska Zurbanizowanego
+48 32 254 60 31 w. 269
Fulara Izabela
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 146, 215
Gajowiec Bogumił
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 120
dr inż. Głogowska Magdalena
Zakład Badań i Rozwoju
Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
+48 32 254 60 31 w. 139
dr inż. arch. Gorgoń Justyna
Ekspert Wiodący - Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 287
Griger Halina
Biblioteka Naukowa
+48 32 254 60 31 w. 251
Jałowiecki Łukasz
Zakład Badań i Rozwoju
Mikrobiologia środowiska
+48 32 254 60 31 w. 117
dr Jaros Barbara
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 140
Jarosz Wanda
Zastępca Kierownika
Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
+48 32 254 60 31 w. 136, 280
Kacprzak Bogdan
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
+48 32 254 60 31 w. 268
Kalisz Mariusz
Zakład Badań i Rozwoju
Gospodarowanie odpadami
+48 32 254 60 31 w. 278
prof. dr hab. inż. Kaźmierczak Jan
Sekretarz Naukowy
+48 32 254 60 31 w. 238
dr Kliś Czesław
+48 32 254 60 31 w. 128
Kokosza-Gnyp Beata
Dział Ekonomiczny
+48 32 254 60 31 w. 285
Kolada Bogumiła
Zastępca Głównego Księgowego
Dział Księgowości
+48 32 254 60 31 w. 286
Korcz Mateusz
Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
+48 32 254 60 31 w. 269
Korcz-Olejek Maria
Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
+48 32 254 60 31 w. 124
Kotuła Maria
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 214, 209
dr Krupanek Janusz
Zakład Badań i Rozwoju
Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
+48 32 254 60 31 w. 284
dr Krzyżak Jacek
Zakład Badań i Rozwoju
Remediacja środowiska
+48 32 254 60 31 w. 231
Książek Dominik
Zakład Badań i Rozwoju
Gospodarowanie odpadami
+48 32 254 60 31 w. 250
Kubrak Joanna
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 146, 215
Kuś Anna-Maria
Dział Księgowości
+48 32 254 60 31 w. 286
Latko Radosław
Administrator Systemów Informatycznych
+48 32 254 60 31 w. 147
Lubera Katarzyna
Sekretariat
+48 32 254 60 31 w. 279 (2540-164)
dr Łukasik Włodzimierz
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 291
Macioł Anna
Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej
Małek Bolesław
Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej
+48 32 254 60 31 w. 202, 290
Małota Ewa
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
+48 32 254 60 31 w. 295
Mańko Tadeusz
Kierownik
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 294
Matejczyk Marek
Ekspert Wiodący - Gospodarka odapdami i zasobami
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 235
dr Michaliszyn-Gabryś Beata
Zakład Badań i Rozwoju
Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
+48 32 254 60 31 w. 284
Mierzejewska Natalia
BHP
Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej / BHP
+48 32 254 60 31 w. 241
dr inż. Molenda Michał
Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe
+48 32 254 60 31 w. 264
dr inż. hab. Neczaj Ewa
Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe
+48 32 254 60 31 w. 221
Nogowczyk Monika
Dział Ekonomiczny
+48 32 254 60 31 w. 285
Nowak Katarzyna
Zakład Badań i Rozwoju
Remediacja środowiska
+48 32 254 60 31 w. 271
dr Nádudvari Ádáam
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 287
Owczarska Iwona
Zakład Badań i Rozwoju
Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
+48 32 254 60 31 w. 139
Pastucha Oktawian
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 211
Paszewska Agnieszka
Zastępca Kierownika
Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe
+48 32 254 60 31 w. 264
Piasecka-Rodak Joanna
Zakład Badań i Rozwoju
Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
+48 32 254 60 31 w. 140
Pilch Anna
Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
+48 32 254 60 31 w. 281
prof. dr hab. Płaza Grażyna
Ekspert Wiodący - Mikrobiologia środowiska
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 246
dr Pogrzeba Marta
Ekspert Wiodący - Remediacja środowiska
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 252
Powałka Grzegorz
Zakład Badań i Rozwoju
Gospodarka odpadami i zasobami
+48 32 254 60 31 w. 228
Pyka-Kalamłacka Edyta
Dział Księgowości
+48 32 254 60 31 w. 286
Ratman-Kłosińska Izabela
Kierownik
Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań / Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe
+48 32 254 60 31 w. 243, 269
Rusinowski Szymon
Zakład Badań i Rozwoju
Remediacja środowiska
+48 32 254 60 31 w. 271
dr Samborska-Goik Katarzyna
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 120
dr hab. Sas-Nowosielska Aleksandra
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 296
Sąsała Aleksandra
Kierownik Działu
Dział Kadr i Płac
+48 32 254 60 31 w. 255
dr Sieja Lidia
Zakład Badań i Rozwoju
Gospodarka odpadami i zasobami
+48 32 254 60 31 w. 176, (2540-015)
dr hab. inż. Skowronek Jan
Dyrektor
+48 32 254 60 31 w. 279 (2540-164)
Słaboń Norbert
Zakład Badań i Rozwoju
Remediacja środowiska
+48 32 254 60 31 w. 248, 205
Soja Maciej
Zakład Badań i Rozwoju
Remediacja środowiska
+48 32 254 60 31 w. 271
dr Starzewska-Sikorska Anna
Zakład Badań i Rozwoju
Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
+48 32 254 60 31 w. 258
dr hab. Staszewski Tomasz
Ekspert Wiodący - Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 204
Strzelecka-Jastrząb Ewa
Zakład Badań i Rozwoju
Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
+48 32 254 60 31 w. 259
Szada-Borzyszkowska Alicja
Zakład Badań i Rozwoju
Remediacja środowiska
+48 32 254 60 31 w. 271
Szczepańska-Gumulak Anna
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 211
Szojda Grzegorz
Zakład Badań i Rozwoju
Gospodarka odpadami i zasobami
+48 32 254 60 31 w. 203, 250
Terakowski Maciej
Zakład Badań i Rozwoju
Gospodarka odpadami i zasobami
+48 32 254 60 31 w. 228
Trybała Dorota
Dział Zamówień Publicznych
+48 32 254 60 31 w. 239
dr hab. inż. Wcisło Eleonora, prof. IETU
Ekspert Wiodący - Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska
Zakład Badań i Rozwoju
+48 32 254 60 31 w. 263
Wieruszewska Danuta
Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
+48 32 254 60 31 w. 280
Wilczko Gabriela
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 214, 209
Witerscheim Elżbieta
Centralne Laboratorium
+48 32 254 60 31 w. 214, 209
Zagórowicz Joanna
Główny Księgowy
Dział Księgowości
+48 32 254 60 31 w. 286
Zębala Czesław
Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej
+48 32 254 60 31 w. 123

do góry