Zaproszenie na otwarte seminarium IETU – Oszacowanie poziomu zanieczyszczenia środowiska wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) i metalami ciężkimi przy wykorzystaniu bioindykatorów roślinnych, Katowice 13.06.2019

Informacje o jakości powietrza dostarczane w ramach Państwowego Systemu Monitoringu pozyskiwane są w oparciu o dane ze stacji monitoringowych, w których próbki powietrza są pobierane, a często również analizowane automatycznie. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają na oszacowanie negatywnego wpływu zanieczyszczeń obecnych w powietrzu atmosferycznym zarówno na zdrowie człowieka jak i na całe ekosystemy.

Jak oszacować jednak jakość powietrza oraz depozycję substancji stanowiących zagrożenie dla ekosystemu oraz zdrowia ludzi na obszarze, na którym brakuje stacji monitoringowych, który znajduje się w lesie, albo trudno dostępnym terenie – na przykład w górach?

W takiej sytuacji jednym z rozwiązań jest wykorzystanie bioindykatorów roślinnych. W podejściu tym organy asymilacyjne roślin – igły, liście – wykorzystywane są jako receptory aktywne lub pasywne zanieczyszczeń. Do zalet stosowania bioindykatorów roślinnych zaliczyć można niski koszt analiz oraz brak konieczności wcześniejszej instalacji próbników w terenie.

Na seminarium zostaną przedstawione przykłady wykorzystania roślin do oceny obciążenia środowiska WWA i metalami ciężkimi wybranych parków krajobrazowych polski południowej, parków narodowych (Bieszczadzkiego, Karkonoskiego, Ojcowskiego i Roztoczańskiego) oraz terenów znajdujących się w otoczeniu Huty Konin, gdzie do 2009 roku działał zakład elektrolizy aluminium. Dodatkowo zostaną omówione zalety i wady wykorzystania roślin w badaniach biomonitoringowych.

Prowadzący: Jacek Borgulat – IETU

 

Data i miejsce seminarium: 
13 czerwca 2019, g. 13.00
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, sala 121

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Prosimy o rejestrację on-line lub poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszenia na adres emailowy EncodedSuccessfully EncodedEncodedSuccessfully Encoded.
Zgłoszenie na seminarium prosimy dokonać do 11 czerwca 2019 r.

 

Program seminarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Seminariach IETU


do góry