Szkolenie w zakresie zintegrowanego zarządzania środowiskiem w odniesieniu do przestrzeni w miejskich obszarach funkcjonalnych – LUMAT

Istnieje potrzeba lepszego zrozumienia procesów w obrębie kluczowych dla rozwoju miast polskich Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF). Na przeciw temu wyzwaniu wychodzi projekt LUMAT, współfinansowany przez program INTERREG Central Europe, którego celem jest wzmocnienie zintegrowanego zarządzania środowiskowego w miejskich obszarach funkcjonalnych przez zrównoważone wykorzystywanie terenów i rozwój usług ekosystemowych. W ramach realizacji  projektu LUMAT, w dniach 6-7 czerwca 2018 w IETU w Katowicach odbyło się szkolenie, mające na celu zaprezentowanie, wypracowanego w ramach projektu podejścia do problematyki zintegrowanego zarządzania przestrzenią, jako zasobem środowiska, w miejskich obszarach funkcjonalnych. W dwudniowym szkoleniu, składającym się z 4 modułów, wzięli udział przedstawiciele samorządów oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, odpowiedziani za kwestie związane ze środowiskiem i gospodarką przestrzenną. Podczas szkolenia przedstawione zostały metody i narzędzia wspierające zintegrowane zarządzanie przestrzenią, w odniesieniu do MOF. Pierwszy dzień był poświęcony roli usług ekosystemowych oraz narzędziom do wizualizacji i komunikacji ze społeczeństwem InVito i LUMAT Forum. Drugi dzień w całości poświęcono pojęciu i identyfikacji Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) oraz ograniczeniu konfliktów w nich występujących. Materiały do pobrania Funkcje ekosystemów – dr Marta Pogrzeba, dr Jacek Krzyżak InViTO – narzędzie wspomagające uczestnictwo społeczne – dr Joachim Bronder, Marta Fudała Tożsamości funkcjonalnych obszarów miejskich – dr inż. arch Justyna Gorgoń Ograniczanie konfliktów dotyczących gospodarowania terenem – dr inż. arch Justyna Gorgoń   Przydatne linki Narzędzie InVito Forum LUMAT