Najbliższe seminarium

26.10.2017, godz. 13.00

Źródła informacji na potrzeby adaptacji polskich miast do zmian klimatu, proces ich gromadzenia i przetwarzania

Prowadzący: dr inż. Magdalena Głogowska, IETU

W Polsce podobnie jak w Europie i na świecie powstają plany adaptacji miast do zmian klimatu. Dzieje się tak dlatego, że obszary zurbanizowane odczuwają najsilniej zagrożenia wynikające z powstałych zjawisk klimatycznych. Ponadto adaptacja jest działaniem znacznie bardziej osadzonym w realiach miasta niż mitygacja – prowadzona w skali globalnej. Dotyczy ona konkretnych działań w mieście, których celem jest eliminacja zagrożenia życia czy zdrowia mieszkańców lub zmniejszenie strat finansowych powstałych w skutek zjawisk klimatycznych.

Elementem kluczowym w tworzeniu planów adaptacji jest prawidłowa diagnoza problemów miasta, odzwierciedlająca rzeczywistą podatność miasta na zmiany klimatu oraz wskazująca właściwe kierunki adaptacji. W tym celu należy prawidłowo określić źródła danych, a potem w sposób właściwy je opracować. Elementy te są niezbędne i decydują o prawidłowym przebiegu prac związanych z tworzeniem tego rodzaju dokumentów. Od właściwego doboru danych oraz ich odpowiedniego przetworzenia będzie zależała jakość prac, ich dokładność czy rzetelność. Proces ten może wpłynąć również na wybór kierunku adaptacji, a w ostateczności na jej sukces.

Data i miejsce seminarium

26 października 2017, g. 13.00
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6

Udział w Otwartych Seminariach IETU jest bezpłatny.
Prosimy o rejestrację on-line lub na formularzu zgłoszenia (na adres emailowy ).
Zgłoszenie na seminarium prosimy dokonać do 24 października 2017.


do góry