BioSuck – System wspomagania decyzji w zakresie optymalizacji zbierania odpadów z zastosowaniem technologii próżniowej z jednoczesną produkcją bioenergii z odpadów

Celem trzyletnich badań, finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej – ERA NET, a koordynowanych przez Instytut Fraunhofera, jest wsparcie przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa spożywczego w przeprowadzeniu zmian podnoszących efektywność systemów gospodarowania odpadami.

Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego mogą stanowić źródło zanieczyszczeń dla wszystkich elementów środowiska. Głównymi problemami środowiskowymi w tym przemyśle są: duże zużycie wody, odprowadzanie, trudnych w oczyszczaniu ścieków oraz odpadów organicznych. Racjonalne wykorzystanie dużych ilości pozostałości poprodukcyjnych powstających w przetwórstwie rolno-spożywczym jest koniecznością dyktowaną względami gospodarczymi i ekologicznymi.

W roku 2014 IETU przystąpił do realizacji międzynarodowego projektu naukowo-badawczego BioSuck, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa spożywczego w przeprowadzeniu zmian podnoszących efektywność systemów gospodarowania odpadami. Zmiany te związane są z zastosowaniem systemów podciśnieniowych do selektywnego usuwania uwodnionych odpadów powstałych w procesie produkcji. Zastosowanie systemu podciśnieniowego w przetwórstwie spożywczym może przynieść korzyści środowiskowe, a dla zakładów branży rolno-spożywczej znaczące korzyści ekonomiczne, co wiąże się z podniesieniem ogólnej efektywności w tym przemyśle. Wynikają one przede wszystkim z możliwości ograniczenia ilości odprowadzanych ścieków procesowych, oszczędności zużywanej wody (w systemie podciśnieniowym odpady są zasysane z minimalnym wykorzystaniem wody, a nie spłukiwane). Ponadto z racjonalnego wykorzystania pozyskanego materiału organicznego na przykład do produkcji energii – biogazu, nawozu czy też wykorzystania gospodarczego substancji wytworzonych w procesie produkcyjnym. Zastosowanie systemu podciśnieniowego pozwala również na elastyczne dostosowanie systemu gospodarki odpadami do zmian w procesie produkcji żywności.

IETU – jeden z pięciu partnerów konsorcjum z Niemiec i Polski, jest odpowiedzialny za ocenę proponowanego rozwiązania pod kątem jego zrównoważoności z wykorzystaniem analizy cyklu życia i oceny oddziaływania na środowisko.

W efekcie dla głównych branż przemysłu przetwórstwa spożywczego opracowany zostanie system wspomagania decyzji (DSS) w zakresie zarządzania gospodarką odpadami i ściekami procesowymi, który ułatwi ocenę potencjalnych korzyści wynikających z wdrożenia, w danym zakładzie produkcyjnym, systemu podciśnieniowego odprowadzania ścieków i odpadów.

Czas realizacji projektu – wrzesień 2014 do lipiec 2017

Więcej informacji www.biosuck.eu

Koordynator projektu ze strony IETU - dr Janusz Krupanek, Zakład Badań i Rozwoju IETU,

 

Schemat idei projektu BioSuck

 

 

 

 

 

 

 

Projekt finansowany, w ramach inicjatywy ERA NET Susfood, ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.


do góry