CARE4WASTE – Alians badawczy Karaibów i Unii Europejskiej dla lepszej gospodarki odpadami

Alians badawczy Karaibów i Unii Europejskiej dla lepszej gospodarki odpadami (Caribbean European Union Research Alliance for Better Waste Management) to projekt realizowany przez konsorcjum jednostek badawczych z Niemiec, Polski, Panamy, Dominikany oraz Gwatemali, koordynowany przez Fraunhofer Gesellschaft z Niemiec.

Celem projektu CARE4WASTE jest uświadomienie potrzeby wykorzystywania odpadów jako wartościowych surowców i wprowadzenie dobrych praktyk i skutecznej polityki gospodarowania odpadami, sprzyjających recyklingowi i odzyskowi materiałów z odpadów powstających na terenach zurbanizowanych dla poprawy warunków zdrowotnych i czystości środowiska oraz rozwoju gospodarczego w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Projekt obejmie podmioty ze sfer edukacji, biznesu i polityki w celu budowy ich wiedzy i pozycji jako wprowadzających zaawansowane metody gospodarowania odpadami oraz dobre praktyki i skuteczną politykę w tym zakresie.

Chcemy wykorzystać wiedzę ekspercką międzynarodowej grupy wykonawców do identyfikacji barier, które występują w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów w zakresie polityki oraz praktyki zarządzania odpadami – informuje Marek Matejczyk. – Wspólnie z partnerami z Panamy, Dominikany oraz Gwatemali skupimy się na przeglądzie dobrych praktyk już wypracowanych w tych krajach, jak i tych rozwiązań organizacyjnych, logistycznych i technicznych w systemach zbierania odpadów, zarządzania infrastrukturą przetwarzania i recyklingu odpadów z Unii Europejskiej, które można tam przenieść. Będziemy również pracować nad modelami biznesowymi i wskazaniem projektów pilotażowych do przeprowadzenia w recyklingu i pozyskiwaniu surowców w sektorze komunalnym.

Zostaną przygotowane szkolenia adresowane zarówno do jednostek ze sfery badawczej jak i administracji publicznej i podmiotów gospodarujących odpadami w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Niezwykle ważne są szkolenia dla przyszłych trenerów, które umożliwią upowszechnienie wiedzy wśród społeczeństwa.

Celem międzynarodowych projektów realizowanych w ramach ERANet-LAC jest rozpoczęcie nowej, trwałej i wielostronnej współpracy między naukowcami z Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Udział w projekcie CARE4WASTE rozszerza obszar działań IETU o rynki środkowoamerykańskie i Karaiby – podkreśla dr hab. inż. Jan Skowronek, dyrektor IETU. – Nawiązaliśmy kontakty z liczącymi się partnerami naukowymi i biznesowymi tego regionu co umożliwi nam pozyskanie wiedzy i poznanie specyfiki tych obszarów by w przyszłości móc wspólnie realizować projekty pilotowe i wdrożenia. Projekt CARE4WASTE będziemy realizować przez dwa lata (2017-2019). To jeden z 27 projektów, które uzyskały dofinansowanie w II konkursie ERANet-LAC.

 

Realizatorem projektu jest konsorcjum

  • Fraunhofer Society- Republika Federalna Niemiec
  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Rzeczpospolita Polska
  • Toth Research & Lab - Republika Panamy
  • Universidad Federico Henrfquez y Carvajal - Republika Dominikańska
  • University of San Carlos of Guatemala - Republika Gwatemali

 

Czas realizacji projektu – 2017 do 2018

Więcej o projekcie Care4Waste na stronie internetowej: care4waste.net

Koordynator projektu - Marek Matejczyk, email:

 

Projekt realizowany jest dzięki przyznaniu środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERANet-LAC.

 


do góry