CICERONE – Opracowanie strategicznej agendy badań i innowacji dla gospodarki obiegu zamkniętego

Celem projektu CICERONE jest wypracowanie na poziomie europejskim strategicznego podejścia do koordynacji i wspólnego programowania krajowych i regionalnych programów finansowania badań i innowacji w zakresie ich celów i zadań wspomagających wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).
Umożliwi lepsze współdziałanie pomiędzy krajowymi i regionalnymi jednostkami zarządzającymi i finansującymi programy badań, rozwoju i innowacji w celu wyeliminowania lub uniknięcia fragmentacji badań. Przyczyni się także do skutecznej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie nowych rozwiązań dla GOZ opracowywanych lub wdrażanych obecnie w indywidualnych programach krajowych i regionalnych w Unii Europejskiej.

W ramach projektu opracowana zostanie z udziałem szerokiego grona interesariuszy Europejska Agenda Badań i Innowacji dla GOZ. Obszary i kierunki badań zdefiniowane w agendzie będą w największym stopniu zgodne z ogólnoeuropejskimi, krajowymi i regionalnymi badaniami i innowacjami w celu przyspieszenia przejścia do europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Rezultatem projektu CICERONE będzie budowa platformy współpracy krajowych i regionalnych jednostek zarządzających i finansujących programy badań, rozwoju i innowacji. Ma ona umożliwić koordynację i wspólne programowanie krajowych i regionalnych programów finansowania badań i innowacji w zakresie GOZ m.in. z wykorzystaniem opracowanej w ramach projektu agendy badań i innowacji.

 

Realizatorem projektu jest konsorcjum:

EIT CLIMATE-KIC, Hiszpania - Koordynator
ENEA - Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, Włochy
Sofia Development Association, Bułgaria
Bluenove, Francja
CEPS - Centre For European Policy Studies, Belgia
CEA - French Alternative Energies and Atomic Energy Commission, Francja
Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Vivenda - Xunta De Galicia, Hiszpania
EIT RawMaterials, Niemcy
Jülich Project Management Agency, Niemcy
GKZ - Geokompetenzzentrum Freiberg Ev, Niemcy
Instytut Ekologii Terenow Uprzemysłowionych, Polska
Ivl Svenska Miljoeinstitutet Ab, Szwecja
Lgi Consulting, Francja
Ministerie Van Economische Zaken En Klimaat, Niderlandy
National Cheng Kung University, Tajwan
TNO - Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, Niderlandy
PNO Consultants Bv, Niderlandy
Estonian Research Council, Estonia
VTT Technical Research Centre, Finlandia
University of Maribor, Slowenia
Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamantului Superior, A Cercetarii, Dezvoltarii Si Inovarii, Rumunia, Rumunia
VITO - Flemish Institute for Technological Research, Belgia
World Resources Forum Association, Szwajcaria
Wuppertal Institut Fur Klima, Umwelt, Energie Ggmbh, Niemcy

 

Czas realizacji projektu: listopad 2018 - październik 2020

Budżet projektu: € 2 027 611,25

Numer umowy: 820707

 

Więcej o projekcie CICERONE na stronie internetowej http://cicerone-h2020.eu/

Koordynator działań realizowanych przez IETU – Izabela Ratman-Kłosińska, IETU, email:

 

Projekt otrzymał finansowanie w ramach Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
(3.5.4. - Umożliwienie ekologizacji gospodarki i społeczeństwa poprzez ekoinnowacje)


do góry