CINDERELA – Nowy Model Biznesowy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym dla wzmocnienia zrównoważonego budownictwa miejskiego

Cel: opracowanie i zademonstrowanie nowego modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym dla efektywnego wykorzystania surowców wtórnych wytwarzanych z różnych strumieni odpadów oraz pochodzących z tego samego obszaru miejskiego lub podmiejskiego.

Zadania projektu:

  • ocena potencjału odzysku surowców z różnych strumieni odpadów dla 6 regionów: Maribor (Słowenia) Sisak-Moslovina (Chorwacja), Madrid-Heneras (Hiszpania), Trento (Włochy), Katowice (Polska), Amsterdam (Holandia),
  • opracowanie i przetestowanie nowych materiałów budowlanych na bazie surowców wtórnych z odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów przemysłowych, frakcji ciężkiej z odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych z oczyszczalni, z wykorzystaniem różnych technik odzysku,
  • 4 projekty demonstracyjne z branży budowlanej, w Słowenii, Chorwacji i Hiszpanii,  z użyciem  nowych materiałów oraz narzędzia Modelowania Informacji o Budynku (BIM),
  • model biznesowy w formie platformy internetowej Cinder One-Stop-Shop, umożliwiający ustanowienie powiązań organizacyjnych i biznesowych pomiędzy przemysłowymi wytwórcami odpadów, sektorem budowlanym i sektorem komunalnym oraz decydentami szczebla lokalnego i regionalnego w kierunku efektywnego wykorzystania surowców do celów budownictwa miejskiego.

 

Realizatorem projektu jest konsorcjum:

Zavod Za Gradbenistvo Slovenije, Słowenia (koordynator)
Universita Commerciale Luigi Bocconi, Włochy
Bexel Consulting Doo Beograd, Serbia
OPENCONTENT s.c.a.r.l., Włochy
Fundacion Benefico-Docente Gomez-Pardo, Hiszpania
Fundacion Tecnalia Research & InnovaTion, Hiszpania
Nigrad Komunalno Podjetje DD, Słowenia
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska
Asociacion de Empresarios del Henares, Hiszpania
Technische Universiteit Delft, Holandia
I.G.K. RECIKLAZA D.O.O. Za Proizvodnju, Trgovinu iI Usluge, Chorwacja
Polo Tecnologico Di Pordenone Societa Consortile Per Azioni, Włochy
Kplusv Organisatieadvies, Holandia

 

Termin realizacji: 2018-2022

Budżet projektu: € 7 635 365,25

Numer umowy: 776751

 

Więcej informacji na stroniewww.cinderela.eu

Koordynator działań realizowanych przez IETU – Izabela Ratman-Kłosińska, IETU, email:

 

Projekt finansowany jest z Programu HORYZONT 2020 - nr 776751


do góry