CIRC4Life – Gospodarka o obiegu zamkniętym w zarządzaniu cyklem życia produktów i usług

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją, która zakłada maksymalne wykorzystanie odpadów powstałych w cyklu życia produktu i tym samym ograniczenie zużycia surowców, zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz zwiększenie strumienia odpadów wykorzystywanych w ramach odzysku i recyklingu. Efektywne wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga wypracowania rozwiązań, które redukują ilość niewykorzystywanych surowców, w tym zmiany dotychczasowych modeli biznesowych.

Celem projektu CIRC4Life jest przetestowanie, w ramach zakrojonych na szeroką skalę działań demonstracyjnych, trzech modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym: współtworzenia produktów i usług, zrównoważonej konsumpcji, recyklingu i ponownego wykorzystania. Modele te zostaną zastosowane w następujących sektorach:

  • projektowanie, produkcja, sprzedaż, recykling i ponowne wykorzystanie domowego i przemysłowego oświetlenia LED,
  • ponowne wykorzystanie i recykling tabletów,
  • produkcja organicznych warzyw,
  • łańcuch dostaw mięsa wieprzowego

Zasadność ekonomiczna i jakość środowiskowa zademonstrowanych rozwiązań zostaną poddane analizie i ocenione.

Narzędziem wspierającym demonstrację modeli biznesowych będzie platforma informatyczna, która zostanie również wykorzystana do celów upowszechniania informacji o wynikach i rezultatach projektu.  Projekt obejmuje również kształtowanie świadomości wśród interesariuszy, opracowanie instrumentów zachęcających konsumentów do prowadzenia recyklingu i powtórnego wykorzystania  produktów oraz narzędzi umożliwiających ocenę jakości środowiskowej produktów i usług w pełnym cyklu życia. Na podstawie wniosków z realizacji działań przygotowane zostaną wytyczne dla kreatorów polityki w zakresie kształtowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Projekt jest realizowany przy szerokim zaangażowaniu interesariuszy.

Zespół IETU realizuje działania wspierające opracowanie modeli biznesowych oraz przeprowadzenie demonstracji w sektorze produkcji organicznych warzyw. Między innymi przeprowadzi on analizy zrównoważności i oceny środowiskowe, w szczególności dotyczące gospodarki odpadami.

Realizatorem projektu jest konsorcjum:

The Nottingham Trent University, Wielka Brytania – Koordynator Projektu
BJORLING STEN ERIK-ENVIRO DATA, Szwecja
Jonathan Michael Smith, Wielka Brytania
Kosnic Lighting Ltd, Wielka Brytania
FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS, Hiszpania
European EPC Competence Center GmbH, Niemcy
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska
SWEREA IVF AB, Szwecja
Mouvement Mondial des Meres – Europe, Belgia
ONA Product SL, Hiszpania
INDUMETAL Recycling, S.A., Hiszpania
GS1 Germany GMBH, Niemcy
LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY, Finlandia
Centre For European Policy Studies, Belgia
Institute of Communication and Computer Systems, Grecja
SIG DE RAEE Y PILAS, S.L. (Recyclia), Hiszpania
SAT Nº 2.439 ALIA, Hiszpania

 

Czas realizacji projektu: maj 2018 – kwiecień 2021

Budżet projektu: € 7 228 773,75

Numer umowy: 776503

 

Więcej informacji na stroniewww.circ4life.eu

Koordynator działań realizowanych przez IETU – dr Beata Michaliszyn, Zakład Badań i Rozwoju IETU, email:

 

Projekt finansowany jest z Programu HORYZONT 2020


do góry