DemoCLOCK – Demonstracja średniej wielkości ekonomicznej metody spalania w pętli chemicznej poprzez złoża z wypełnieniem strukturalnym z wykorzystaniem stałych węglowodorów jako paliwa do produkcji energii z równoczesnym wychwytem CO2

IETU uczestniczy w jednym z największych przedsięwzięć badawczych finansowanych przez Komisje Europejską, jakim jest projekt DemoCLOCK. Jego celem jest demonstracja służącej redukcji emisji CO2 kosztowo efektywnej, zmodyfikowanej technologii Chemical Looping Combustion (CLC).

Produkcja energii z surowców kopalnych jest obecnie jednym z bardziej znaczących źródeł emisji CO2 i mimo przyjęcia Protokołu z Kioto na świecie spala się coraz więcej węgla. Prognozy gospodarcze wskazują, że znaczenie energii elektrycznej będzie rosnąć, a węgiel i inne paliwa kopalne pozostaną jeszcze przez długi czas głównymi surowcami dla energetyki. Z tego powodu badania nad zastosowaniem technologii wychwytu CO2 w nowobudowanych i istniejących elektrowniach nabierają coraz większego znaczenia.

Spalanie węgla następuje przy użyciu tlenu z powietrza. Powstający w efekcie spalania CO2 miesza się z azotem obecnym w dużej ilości w powietrzu. Rozdzielenie, wychwycenie i składowanie tych substancji jest bardzo trudne. Technologia Chemical Looping Combustion (CLC), czyli spalanie węgla w pętli chemicznej z wykorzystaniem złoża z wypełnieniem strukturalnym przebiega w dwóch reaktorach, dzięki czemu w procesie spalania węgla nie dochodzi do mieszania się dwutlenku węgla z azotem. Nowatorskim rozwiązaniem jest przeprowadzenie tego procesu w jednym reaktorze.

Wyniki badań laboratoryjnych są bardzo obiecujące i wskazują, że pod względem technicznym, środowiskowym i ekonomicznym jest ono znacznie bardziej efektywne niż obecnie stosowane technologie.

Zadaniem IETU jest opracowanie dla nowej technologii oceny oddziaływania na środowisko i  gospodarki odpadami, razem z oceną bezpieczeństwa i analizą cyklu życia materiałów i instalacji.

Projekt DemoCLOCK współfinansowany jest ze środków 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Komisji Europejskiej. Realizuje go międzynarodowe konsorcjum wiodących w Europie jednostek naukowych oraz partnerów przemysłowych. Koordynatorem projektu DemoCLOCK jest firma SINTEF z Norwegii, która współpracuje z dziesięcioma partnerami z Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Polski i Włoch.

Czas realizacji projektu - czerwiec 2011 do 2017

Więcej informacji na stronie www.sintef.no/Projectweb/DemoClock

Koordynator projektu ze strony IETU - dr Janina Fudała, prof. IETU, Zakład Badań i Rozwoju IETU,

 


do góry