EREK – European Resource Efficiency Knowledge Centre

EREK - European Resource Efficiency Knowledge Centre (Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów) to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej.

IETU jest jednym z członków sieci projektu EREK. IETU w ramach projektu EREK opracowuje propozycje do katalogu dobrych praktyk w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami w przedsiębiorstwie. Zorganizuje także warsztaty, dla MŚP i organizacji wspierających biznes, związane z efektywnością wykorzystania zasobów, zapewni promocję wypracowanych narzędzi.

Celem EREK jest pomoc firmom, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w efektywniejszym wykorzystaniu zasobów dzięki oszczędzaniu energii, wody i surowców, a także przez lepsze zarządzanie odpadami i zmniejszenie ich ilości, co pomoże zwiększyć ich ogólną produktywność i konkurencyjność na rynku.

EREK tworzą przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje otoczenia biznesu z krajów europejskich, które wspierają gospodarkę oraz działania na rzecz oszczędzania i efektywnego wykorzystania zasobów. Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów oferuje przedsiębiorcom narzędzia i zasoby edukacyjne oraz dostęp do sieci ekspertów za pośrednictwem platformy internetowej EREK.

Platforma jest otwartą, wspólną przestrzenią do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami.

Za pomocą Platformy EREK europejskie przedsiębiorstwa uzyskają dostęp do niezbędnych informacji, narzędzi i materiałów do nauki oraz kontakt z ekspertami technicznymi. Ekspertyzy i oferowane narzędzia mają ułatwić firmom oszczędzanie zasobów i obniżanie kosztów działalności, umożliwić wprowadzenie racjonalnej gospodarki zapasami, efektywnej organizacji produkcji, usprawnienia konstrukcyjne i projektowe, itp.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez konsorcjum organizacji, w tym Grupę Technopolis, VDI Zentrum Ressourceneffizienz (DE), WRAP (UK), Motiva (FI), Enviros (CZ), WAAT i Arctik (BE). Realizatorzy oczekują również na nowych członków, którzy wezmą udział w projekcie i będą stymulować inicjatywy na rzecz oszczędnego korzystania z zasobów w MŚP. Członkami sieci EREK mogą zostać instytucje i organizacje wspierające biznes i będące dostawcami usług efektywnego gospodarowania zasobami.

Do pobrania

Realizatorem projektu jest konsorcjum

  • Grupę Technopolis
  • VDI Zentrum Ressourceneffizienz, Niemcy
  • WRAP, Wielka Brytania
  • Motiva, Finlandia
  • Enviros, Republika Czeska
  • WAAT i Arctik, Belgia

 

Czas realizacji projektu – maj 2017-sierpień 2019

Więcej informacji o możliwościach i korzyściach dla przedsiębiorców w ramach EREK na platformie internetowej: www.resourceefficient.eu.

Koordynator projektu ze strony IETU - Izabela Ratman-Kłosińska, email:

 

Projekt realizowany jest dzięki przyznaniu środków z Komisji Europejskiej.

 


do góry