LUMAT – Zastosowanie zrównoważonej gospodarki terenami w zintegrowanym zarządzaniu środowiskiem w miejskich obszarach funkcjonalnych

Jak zmienić sposób działania samorządów i mieszkańców, aby tworzyć miasta przyjazne ludziom? W jaki sposób zintegrować działania by przekształcić miejskie nieużytki i tereny zdegradowane w atrakcyjne miejsca pracy, wypoczynku i rekreacji? Jak zachęcić mieszkańców do kreowania zmian krajobrazu i funkcjonowania miasta? Jak zaangażować interesariuszy w proces rewitalizacji zielonej przestrzeni publicznej?

To tylko część zagadnień związanych z rozwojem miejskich obszarów funkcjonalnych, którymi zajmują się naukowcy i samorządowcy realizujący projekt LUMAT, którego koordynatorem jest IETU.

W siedmiu miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej, w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, przestrzennych, społecznych i kulturowych, zostaną zrealizowane akcje pilotażowe związane z tworzeniem terenów zielonych, obejmujące:

  • rewitalizację hałdy pocynkowej w Rudzie Śląskiej w celu powiększenia zielonych terenów otwartych,
  • wykonanie, w ramach procesu partycypacji społecznej, projektu oraz rewitalizacji „zielonego” obszaru zdegradowanego w Trnavie (Słowacja),
  • zastosowanie modelu zarządzania terenami zielonymi na obszarach podmiejskich Turynu, z włączeniem innych miejscowości (Włochy),
  • opracowanie dla Ostrawy (Czechy) mapy priorytetowej obszarów porzuconych i nieużytków, informującej o ich degradacji i potencjalnym ryzyku zdrowotnym,
  • utworzenie ogrodowego „show” jako przestrzeni rekreacyjnej dla ożywienia obszaru podmiejskiego miasta w regionie Voitsberg (Niemcy),
  • zastosowanie finansowania kompensacyjnego do budowy zielonej infrastruktury w rejonie Lipska (Niemcy),
  • utworzenie w Słowenii stałej grupy roboczej zarządzającej terenami zdegradowanymi w celu zwiększenia ich atrakcyjności dla inwestorów.

Zakładane rezultaty projektu LUMAT to m.in. bazy informacyjne i narzędzia służące do zarządzania relacjami między obszarami miejskimi oraz podmiejskimi. Ponadto plany działań zawierające mechanizmy finansowe oraz rozwiązania instytucjonalne np. agencje zarządzania terenami. Do angażowania obywateli oraz lokalnych interesariuszy wykorzystane zostaną interaktywne narzędzia informacyjne (np. aplikacje mobilne). Efektem projektu LUMAT będzie wzmocnienie zintegrowanego zarządzania środowiskowego w miejskich obszarach funkcjonalnych przez zrównoważone wykorzystywanie terenów i rozwój usług ekosystemowych.

Projekt otrzymał finansowanie w ramach instrumentu INTERREG Europa Środkowa.

Jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 13 jednostek z sześciu krajów. Koordynatorem projektu jest IETU.

Czas realizacji projektu – maj 2016 do lipiec 2019

Więcej informacji na stronie http://www.interreg-central.eu/Content.Node/LUMAT.html

Projekt Lumat - film

Koordynator projektu - dr Anna Starzewska-Sikorska, Zakład Badań i Rozwoju IETU, ">


do góry