New_InnoNet – Utworzenie Europejskiej Sieci Innowacji na rzecz Gospodarki Prawie Zeroodpadowej

Projekt ma na celu stworzenie europejskiej platformy interesariuszy, której podstawowym zadaniem jest zademonstrowanie wdrażania koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie odpadów, promowanie eko-innowacji, czy generowanie nowych możliwości dla biznesu.

New_InnoNet koncentruje się na trzech łańcuchach wartości: sprzęt elektroniczny, wraki samochodowe oraz odpady opakowaniowe. Celem projektu jest opracowanie wizji potencjalnych możliwości jakie stwarza gospodarka o obiegu zamkniętym, na której powinna opierać się europejska polityka dotycząca badań i innowacji. Zaangażowanie interesariuszy jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania takiej gospodarki. Gwarantuje ono, że strategia oraz narzędzia wspomagające jej wdrażanie będą bardziej skuteczne i korzystne dla wszystkich stron, w tym społeczeństwa. Dlatego też New_InnoNet, jako platforma interesariuszy, poprzez stworzenie odpowiedniego kanału wzajemnej komunikacji umożliwi przekazywanie, decydentom z UE, opinii i poglądów gremiów podejmujących współpracę w ramach projektu. Interesariusze będą mogli uczestniczyć w analizie i budowaniu docelowych łańcuchów wartości o obiegu zamkniętym dla ww. odpadów oraz wskazać przeszkody natury technologicznej i nietechnologicznej, które obecnie uniemożliwiają z różnych powodów zamykanie obiegów materiałowych dla tych odpadów.

Ponadto, interesariusze będą mieli możliwość współuczestniczenia w opracowaniu map drogowych na rzecz zamykania obiegów materiałowych, na podstawie których opracowana zostanie w 2017 r. Strategiczna Agenda Badań i Innowacji dla gospodarki obiegowej w zakresie docelowych łańcuchów wartości. Określać ona będzie ogólne cele i strategie w związku z wyzwaniem, jakie stanowi tego typu gospodarka odpadami w kontekście rozwoju eko-innowacyjności, w przypadku tworzyw sztucznych, metali i minerałów. Oprócz Agendy, wspólnie z zainteresowanymi stronami, stworzony zostanie zestaw zaleceń i wskazówek, opracowany w ramach organizowanych cyklów warsztatów, konsultacji, czy forów interesariuszy.
Dzięki zaangażowaniu w New_InnoNet interesariusze będą mieli możliwość szybkiego i bezpośredniego wglądu do informacji o działaniach podejmowanych przez Komisję Europejską, dotyczących wdrażania modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Pozwoli im to dostosować strategie swoich organizacji oraz przygotować się do wyzwań przyszłej gospodarki.
Wszystkie organizacje zainteresowane współpracą zapraszamy na stronę internetową projektu www.newinnonet.eu proszę wstawić link do adresu: http://www.newinnonet.eu/ gdzie można zarejestrować się do grona interesariuszy.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum składające się z 12 partnerów koordynowanych przez PNO Consultants z Holandii, gdzie IETU jest jednym z partnerów. W skład konsorcjum wchodzą organizacje badawcze oraz praktycy w dziedzinie gospodarki odpadami i recyklingu.

 

Czas realizacji projektu – luty 2015 do lipiec 2017

Koordynator projektu ze strony IETU - Izabela Ratman-Kłosińska,

 

Projekt New-Innonet – w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Programu Horyzont 2020


do góry