ETV4Water – Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywności energetycznej sektora wodno-ściekowego

Celem projektu jest wsparcie dla wykorzystania ETV (Environmental Technology Verification – ETV) jako narzędzia wspomagającego wdrażanie innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązań dla sektora gospodarki wodno-ściekowej.

Ponadto projekt ma za zadanie zbudowanie platformy współpracy pomiędzy Polską i Norwegią w zakresie wykorzystania ETV dla sektora wodno-ściekowego, która ma umożliwić dostawcom oraz nabywcom technologii z obu krajów lepiej wykorzystać ten instrument dla poprawy efektywności energetycznej w oczyszczalniach ścieków komunalnych. W perspektywie długoterminowej projekt przyczynia się do bilateralnej współpracy w zakresie opracowania, transferu oraz wdrożeń technologii dla sektora wodno-ściekowego, o wysokim potencjale konkurencyjnym na rynkach światowych. Ponadto projekt ma wspomóc aktywne zaangażowanie  MŚP oferujących innowacyjne technologie  w budowanie  gospodarki niskoemisyjnej.

Szacuje się, że zużycie energii elektrycznej stanowi 25-30% kosztów operacyjnych oczyszczalni ścieków komunalnych. W poprawie efektywności energetycznej sektora wodno-ściekowego istotną rolę mogą odegrać innowacyjne technologie oczyszczania ścieków – podkreśla Izabela Ratman-Kłosińska, koordynator projektu ETV4Water. – Jednak ich wdrażanie jest utrudnione z powodu braku referencji z wcześniejszych wdrożeń. Dostawcy takich technologii mają problemy z konkurowaniem na rynku. Weryfikacja ETV polega na potwierdzeniu efektów działania oraz korzyści wynikających z zastosowania innowacyjnych technologii deklarowanych przez dostawców w sposób bezstronny, oparty na solidnych podstawach naukowych oraz zachowaniu najwyższych standardów jakości. Przez szkolenia chcemy ułatwić dostawcom oraz nabywcom technologii z Polski oraz Norwegii skorzystanie instrumentu ETV.

W perspektywie długoterminowej projekt przyczynia się do bilateralnej współpracy w zakresie opracowania, transferu oraz wdrożeń technologii dla sektora wodno-ściekowego, o wysokim potencjale konkurencyjnym na rynkach światowych. Ponadto projekt ma wspomóc aktywne zaangażowanie MŚP oferujących innowacyjne technologie w budowanie gospodarki niskoemisyjnej.

ETV jest flagowym przedsięwzięciem Ministerstwa Środowiska, ujętym w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. ETV został także wskazany przez KE w Pakiecie na rzecz Gospodarki o Obiegu zamkniętym jako jedno z narzędzi jej wdrażania. Norwegia była jednym z prekursorów ETV w Unii Europejskiej.

Realizatorzy projektu:

  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – Jednostka Weryfikująca ETV, Polska (koordynator)
  • Aquateam COWI AS, Norwegia
  • Gdańska Fundacja Wody (GFW), Polska

Czas realizacji projektu – maj do październik 2017

Koordynator projektu - Izabela Ratman-Kłosińska, Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe (JWTŚ -IETU), email: lub

Więcej informacji: www.etv.ietu.pl

 

 

Projekt ETV4WATER jest finansowany ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu
Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04


do góry