Rada Naukowa IETU – VIII kadencja

Zgodnie ze Statutem i w wyniku przeprowadzonych w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych wyborów do Rady Naukowej oraz powołania przez Ministra Środowiska członków Rady Naukowej skład Rady Naukowej IETU przedstawia się następująco:

 

Członkowie Rady Naukowej powołani przez Ministra Środowiska pismem z dnia 26.05.2017 r.:

- prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska

- prof. dr hab. inż. Małgorzata Jadwiga Kacprzak

- prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski

- prof. dr hab. Janusz Janeczek

- dr hab. inż. Małgorzata Wysocka

- dr hab. Józef Stefan Pastuszka

- dr hab. Wojciech Sońta

- dr hab. inż. Ireneusz Baic

- mgr Szymon Tumielewicz

 

Członkowie Rady Naukowej - pracownicy naukowi i badawczo-techniczni IETU:

- prof. dr hab. Grażyna Płaza

- dr hab. inż. Eleonora Wcisło

- dr hab. Tomasz Staszewski

- dr Janina Fudała

- dr Jacek Krzyżak

- dr Marta Pogrzeba

- dr Anna Starzewska-Sikorska

- mgr Izabela Ratman-Kłosińska

- mgr inż. Ewa Strzelecka-Jastrząb

 

 


do góry