Scientific publication

2024

 • Starzewska-Sikorska A.: Miejska zielona akupunktura, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2023, Warszawa

 

 

 

 • Samborska-Goik K.: w: Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń w wodach na podstawie badań izotopowych azotu i siarki oraz modelowania matematycznego, w: Osiągnięcia i perspektywy badawcze z zakresu nauk przyrodniczych”, Wyd. Naukowe TYGIEL, Lublin, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ratman-Kłosińska I., Paszewska A.: Modele zastosowania systemu weryfikacji technologii środowiskowych ETV dla zwiększenia absorbcji rynkowej zielonych innowacji, Innowacyjna Zielona Gospodarka, Część 5, Nowe horyzonty dla ekoinnowacji, Praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Kruczka, Wydawnictwo GIG

 

 

 

 

 

 

 

 • Clifton-Brown, J., Hastings, A., von Cossel, M., Murphy-Bokern, D., McCalmont, J., Whittaker, J., Alexopoulou, E., Amaducci, S., Andronic, L., Ashman, C., Awty-Carroll, D., Bhatia, R., Breuer, L., Cosentino, S., Cracroft-Eley, W., Donnison, I., Elbersen, B., Ferrarini, A., Ford, J., Greef, J., Ingram, J., Lewandowski, I., Magenau, E., Mos, M., Petrick, M., Pogrzeba, M., Robson, P., Rowe, R.L., Sandu, A., Schwarz, K.-U., Scordia, D., Scurlock, J., Shepherd, A., Thornton, J., Trindade, L.M., Vetter, S., Wagner, M., Wu, P.-C., Yamada, T. and Kiesel, A.: Perennial biomass cropping and use: shaping the policy ecosystem in European countries, GCB Bioenergy 2023, Doi: org/10.1111/gcbb.13038

 

 

 

 • Absalon D., Woźnica A., Kuczek J., Wcisło P., Rubin A., Jarosz W.: Zagrożenia zbiorników zaporowych w aspekcie ich wielofunkcyjności i skutków zmian klimatu, Zeszyty Naukowe Akademii Górnośląskiej 2023, Nr 7, ISSN 2956-6673, e-ISSN 2956-6681

 

 • Woźnica A., Absalon D., Sierka E., Żubryk K., Kustrzępa K., Kobryńska D., Zdebik D., Makovoz A., Kuczek J., Jarosz W.: Uwarunkowania zmian zagospodarowania zlewni rzeki Pszczynki w okresie od XV do XXI wieku. Zeszyty Naukowe Akademii Górnośląskiej 2023, nr 8, ISSN 2956-6673, e-ISSN 2956-6681

 

 

 

 • Pogrzeba M.: EkoRozmowa – Wczoraj, dziś i jutro, Czasopismo Ekologia 4/108/2023, str. 5, 2023

 

 • Pogrzeba M.: Adaptacja miast do zmian klimatu - rozwiązania oparte na naturze jako narzędzie zwiększenia bioróżnorodności w miastach, Materiały Konferencyjne, Konferencja PIE 21.11.2023 - Doświadczenia i perspektywy transformacji ekologicznej, 21.11.2023

 

 

 

 

 • Starzewska-Sikorska A., Gorgoń J.: Soil sealing and soil degradation reduction by application of urban environmental acupuncture solution and loss and fragmentation of habitats - biodiversity loss. 2022. rozdział w książce HANDBOOK SALUTE4CE – Handbook on Urban Environmental Acupuncture, ISBN 978-80-248-4598-2

 

 • Gorgoń J.: Urban environmental acupuncture (UEA), 2022, HANDBOOK SALUTE4CE – Handbook on Urban Environmental  Acupuncture, ISBN 978-80-248-4598-2

 

 

 

 • Jałowiecki Ł., Borgulat J., Płaza G., Harnisz M., Ciesielski S.: Ścieki z komunalnej oczyszczalni ścieków jako źródło genów oporności na fluorochinolony: badania metagenomowe, Abstrakt w : VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”. 2022. str. 79

 

 

 

 • Starzewska-Sikorska A., Gorgoń J.: Soil sealing and soil degradation reduction by application of urban environmental acupuncture solution and loss and fragmentation of habitats - biodiversity loss. 2022. rozdział w książce HANDBOOK SALUTE4CE – Handbook on Urban Environmental Acupuncture, ISBN 978-80-248-4598-2

 

 • Gorgoń J.: Urban environmental acupuncture (UEA), 2022, HANDBOOK SALUTE4CE – Handbook on Urban Environmental  Acupuncture, ISBN 978-80-248-4598-2

 

 

 

 • Jałowiecki Ł., Borgulat J., Płaza G., Harnisz M., Ciesielski S.: Ścieki z komunalnej oczyszczalni ścieków jako źródło genów oporności na fluorochinolony: badania metagenomowe, Abstrakt w : VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”. 2022. str. 79

 

 

 

 • Jałowiecki Ł., Borgulat J., Płaza G., Harnisz M., Ciesielski S.: Ścieki z komunalnej oczyszczalni ścieków jako źródło genów oporności na fluorochinolony: badania metagenomowe – prezentacja posterowa W: VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”, 2022

 

 • Starzewska-Sikorska A., Gorgoń J.: Soil sealing and soil degradation reduction by application of urban environmental acupuncture solution and loss and fragmentation of habitats – biodiversity loss. 2022.. Str. 19-22, W: Handbook SALUTE4CE-Handbook on Urban Environmental Acupuncture. Wyd Technical Univercity of Ostrava, 2022, ISBN 978-80-248-4598-2

 

 • Krzyżak J.: Linear wetlands for stormwater filtration, str. 63-64, W: Handbook SALUTE4CE-Handbook on Urban Environmental Acupuncture. Wyd Technical Univercity of Ostrava, 2022, ISBN 978-80-248-4598-2

 

 • Krzyżak J.: Natural pollinator modules. 2022. Str. 64 W: Handbook SALUTE4CE-Handbook on Urban Environmental Acupuncture. Wyd Technical Univercity of Ostrava, 2022, ISBN 978-80-248-4598-2

 

 • Krzyżak J.: Compacted pollinator’s modules. 2022. Str 76-77 W: Handbook SALUTE4CE-Handbook on Urban Environmental Acupuncture. Wyd Technical Univercity of Ostrava, 2022, ISBN 978-80-248-4598-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wysocka M., Skubacz K., Michalik B., Chałupnik S., Skowronek J., Bonczyk M., Chmielewska I., Samolej K.: The system of monitoring and controlling natural radiation hazards in Polish coal mines, 2021, Int. J. Mining and Mineral Engineering, Vol. 12, No. 3

 

 

 

 

 

 

 • Starzewska-Sikorska A.: The idea of cilcular land and use management [w:] Integrated environmental management of land and soil in European urban areas. Starzewska-Sikorska A. (Red.), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 2021, str.13-21

 

 • Starzewska-Sikorska A.: Integration of land use management with sustainable environmental management in relation to land as a resource [w:] Integrated environmental management of land and soil in European urban areas. Starzewska-Sikorska A. (Red.), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 2021, str.22-33

 

 • Pogrzeba M., Szada-Borzyszkowska A.: Integration of land use management with sustainable environmental management in relation to land as a resource [w:] Integrated environmental management of land and soil in European urban areas. Starzewska-Sikorska A. (Red.), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 2021, str.34-52

 

 • Bronder J.: Application of robust estimators of dispersion and local indicators of spatial associations in assessment of soil contamination [w:] Integrated environmental management of land and soil in European urban areas. Starzewska-Sikorska A. (Red.), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 2021, str.53-72

 

 • Fudała M.: Urban environmental acupuncture for improving access to green spaces in cities - example from an urban region in Central Europe [w:] Integrated environmental management of land and soil in European urban areas. Starzewska-Sikorska A. (Red.), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 2021, str.73-86

 

 • Głogowska M.: Reduction of forest and agriculture land on urban areas basing on the analysis of statistical and spatial data [w:] Integrated environmental management of land and soil in European urban areas. Starzewska-Sikorska A. (Red.), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 2021, str.87-115

 

 • Wcisło E.:  Health risk assessment in contaminated site management [w:] Integrated environmental management of land and soil in European urban areas. Starzewska-Sikorska A. (Red.), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 2021, str.116-135

 

 • Fudała J.: Application of air pollutant emission and air quality forecasts for better air quality management and improvement of living conditions of the inhabitants at a local level [w:] Integrated environmental management of land and soil in European urban areas. Starzewska-Sikorska A. (Red.), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 2021, str.136-148

 

 • Matejczyk M.: Spatial aspects of waste management in inhabited areas bof Poland [w:] Integrated environmental management of land and soil in European urban areas. Starzewska-Sikorska A. (Red.), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 2021, str.149-158

 

 • Kalisz M., Pastucha O.: Comprehensive inventory of the post -industrial area in terms of restoring the site functions and re-use of waste. Case study of industrial heap of unknown origin [w:] Integrated environmental management of land and soil in European urban areas. Starzewska-Sikorska A. (Red.), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 2021, str.159-178

 

 • Piasecka-Rodak J., Święchowicz J.: Erozja gleby w zlewni Wapienicy (Beskid Śląski/ Pogórze śląskie / Dolina Wisły) [w:] Gorczyca E., Michno A., Święchowicz J. (Red.), Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2021

 

 • Borgulat A., Borgulat J.: Wybrane metody oceny bezpieczeństwa środowiskowego produktów nawozowych powstałych na bazie odpadów jakimi są osady ściekowe [w:] Zawartka P. (Red.), Innowacyjna Zielona Gospodarka-Część 1- Gospdarka o obiegu zamkniętym w systemach przemysłowych-możliwości praktycznego zastosowania, Główny Instytut Górnictwa 2021, ISBN 978-83-65503-36-7, str.45-50

 

 • Kompała-Bąba A., Hanczaruk R., Bąba W.: Post-industrial Habitats as Centres of Biodiversity – a case study on a sample of sedimentation Pools, International Mining Forum 2021 – Green Scenarios: Mining industry responses to environmental challenges of the Anthropocene Epoch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Głogowska M., Bronder J.: Adaptation Plans to Climate Change – Range and Quality of Input Data, Ekonomia i Środowisko, 2019, Vol. 1 (68), pp. 99-113, DOI: 10. 34659/s8t7-am33

 

 

 • Kalisz M., Krupanek J.: Gospodarka Obiegu Zamkniętego a substancje niebezpieczne w przemyśle, Materiały XXIII Konferencji Trendy Ekorozwoju w przemyśle chemicznym, 7-8.05.2019, str. 21-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Woźnica, B. Łozowski, A. Pasierbiński, W. Jarosz, A. Siudy, M. Libera, D. Absalon: Analiza przyczynowo-skutkowa złego stanu wód zbiorników na przykładzie wybranych akwenów województwa śląskiego, [in:] Ryszard Wiśniewski, Tomasz Kakareko (red.): Ochrona i rekultywacja jezior [Materiały z XI konferencji naukowo-technicznej, czerwiec 2019 r., Grudziądz], Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 2019, s. 17-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Michaliszyn B., Krupanek J.: Zastosowanie podejścia cyklu życia w kreowaniu rozwiązań ekoinnowacyjnych, The Life Cycle Approach in creation of Eco-innovative Solutions, Zeszyty: Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Multicriterial Aspects of Production Engineering, 2018, Vol. 7, Silesian University of Technology, pp. 138-148

 

 

 

 

 

 • Kalisz M., Krupanek J., Matejczyk M.: Zarządzanie substancjami uznanymi za niebezpieczne w świetle Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych, [w:] Materiały konferencyjne: XXII Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym, Krynica, 23-25.V.2018

 

 • Michaliszyn B., Krupanek J.: W obiegu zamkniętym (In the circurality), Kierunek Spożywczy, 2018, 4/12, str. 70-74

 

 

 • Borgulat J., Staszewski T., Łukasik W., Borgulat A.: Metale ciężkie a różnorodność funkcjonalna mikroorganizmów glebowych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, [w:] Guzik U., Kasperkiewicz K., Wojcieszyńska D. (red.), Materiały konferencyjne: Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna. Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju, 2018, str. 12-15

 

 

 

 

 

 

 • Nowrotek M., Jałowiecki Ł., Wasilkowski D., Płaza G.: Identification of integrase genes in bacterial strains isolated from the effluent of Silesian municipal wastewater treatment plant, Acta Biochimica Polonica, 2018, Vol. 65,  Supplement 1/2018 - 4th Congress of Baltic Microbiologists, pp. 72

 

 • Sieja L., Sońta W.: Practical challenges in the municipal waste economy of Poland, [in:] Development and administration of border areas of the Czech Republic and Poland, Conference Proceedings, VŚB - Technical University of Ostrava, Department of Public Economics, Ostrava 2018

 

 • Kalaji H.M., Schansker G., Brestic M., Bussotti F., Calatayud A., Ferroni L., Goltsev V., Guidi L., Jajoo A., Li P., Losciale P., Mishra V.K., Misra A.N., Nebauer S.G., Pancaldi S., Penella C., Pollastrini M., Suresh K., Tambussi E., Yanniccari M., Zivcak M., Cetner M.D., Samborska I.A., Stirbet A., Olsovska K., Kunderlikova K., Shelonzek H., Rusinowski S., Bąba W.: Frequently asked questions about chlorophyll fluorescence, the sequel, Photosynthesis Research, 2017, Vol. 132 (1), pp. 13-66, DOI: 10.1007/s11120-016-0318-y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Clifton-Brown J., Hastings A., Mos M., McCalmont J.P., Ashman C., Awty-Carroll D., Cerazy J., Chiang Y., Cosentino S., Cracroft-Eley W., Scurlock J., Donnison I.S., Glover C., Gołąb I., Greef J.M., Gwyn J., Harding G., Hayes C., Helios W., Hsu T., Huang L.S., Jeżowski S., Kim D., Kiesel A., Kotecki A., Krzyżak J., Lewandowski I., Hyun Lin S. Liu J., Loosely M., Meyer H., Murphy-Bokern D., Nelson W., Pogrzeba M., Robinson G., Robson P., Rogers C., Scalici G., Schuele H., Shafiei R., Shevchuk O., Schwarz K., Squance M., Swaller T., Thornton J., Truckses T., Botnari V., Vizir I., Wagner M., Warren R., Webster R., Yamada T., Qingguo S.Y., Zong X.J., Ricard Flavell R.: Progress in upscaling Miscanthus biomass production for the European bio-economy with seed-based hybrids, Global Change Biology Bioenergy, 2017, Vol. 9 (1), pp. 6–17, DOI: 10.1111/gcbb.12357

 

 

 


to top