For media

Information for journalists

23 września 2020

IETU na drugim miejscu w rankingu udziału jednostek badawczych i uczelni z województwa śląskiego w Programie Horyzont 2020

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest w czołówce śląskich jednostek naukowo-badawczych i uczelni pod względem liczby projektów finansowanych ze środków Programu Ramowego Horyzont 2020. IETU uczestnicząc w międzynarodowych konsorcjach realizuje obecnie 7 projektów badawczych, a kolejne 2 są w trakcie procedury zawierania umów. IETU uzyskał z Komisji Europejskiej dofinansowanie w wysokości prawie 2 mln Euro.

Informacja dla prasy

4 czerwca 2020

Wiceminister Zyska o planach utworzenia Europejskiego Instytutu Sprawiedliwiej Transformacji

Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska 4 czerwca br. na spotkaniu w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych przedstawił koncepcję działalności Europejskiego Instytutu Sprawiedliwej Transformacji, który może powstać na bazie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Informacja dla prasy
Informacja dla prasy
Wanda Jarosz
IETU spokeswoman
 +48 602 484 611, 

3 października 2019

Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku – potrzebna świadomość, wymiana doświadczeń i współpraca

Duża zmienność pogody, fale upałów i tropikalne noce, susza, intensywne opady skutkujące podtopieniami i powodziami, coraz częstsze okresy z bardzo słabym wiatrem, wichury, trąby powietrzne to skutki zmian klimatu. Działania podejmowane, aby zwiększyć odporność miast na ekstremalne zjawiska pogodowe powinny przyspieszyć. Eksperci z IETU oraz Arcadis zaproponowali zainicjowanie współpracy na poziomie regionalnym, która posłuży uzyskaniu synergii działań i inicjatyw służących adaptacji.

 

Informacja prasowa

12 września 2019

Warsztaty – Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku
30 września 2019, Katowice, Hotel Courtyard by Marriot

IETU oraz firma Arcadis kierując się potrzebą podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z prac nad planami adaptacji do zmian klimatu dla 16 miast najsilniej zurbanizowanego regionu kraju organizują 30 września 2019 w Katowicach Warsztaty – Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku. Mając na uwadze wzmocnienie odporności miast na skutki zmian klimatu proponujemy zainicjowanie współpracy na poziomie regionalnym, która posłuży uzyskaniu synergii działań i inicjatyw służących adaptacji. Do udziału w warsztatach zaproszono przede wszystkim przedstawicieli władz samorządowych miast i gmin województwa śląskiego. W dyskusji nad podjęciem systemowych działań adaptacyjnych wezmą również udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

Informacja prasowa

26 marca 2019

Zapraszamy na warsztaty "Czy recykling odpadów opakowaniowych może być opłacalny dla MŚP?", Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, 26 marca 2019

Celem gospodarki odpadami jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu odzysku surowców, co przekłada się na efektywne wykorzystanie i ochronę zasobów. Od 2018 r. w państwach należących do Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące osiągania poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Do roku 2025 65% odpadów opakowaniowych ma zostać poddanych recyklingowi, a do roku 2030 zakładane jest osiągnięcie odzysku na poziomie 70%.

Informacja prasowa

12 marca 2019

Zapraszamy na seminarium „Deklarowana innowacyjność czy potwierdzona skuteczność, czyli jak zbudować przewagę konkurencyjną na rynku technologii wodno-ściekowych dzięki ETV”

Na czym polega weryfikacja technologii środowiskowych ETV ? Jak uzyskać Świadectwo Weryfikacji ETV UE? Z czego sfinansować procedurę weryfikacji? Jak wykorzystać ETV w procedurach przetargowych? To tematy ważne zarówno dla twórców i producentów innowacyjnych rozwiązań, jak i ich nabywców czy potencjalnych inwestorów.

25 lipca 2018

Proces weryfikacji technologii środowiskowych już znormalizowany w Polsce

Informacja dla prasy

23 April 2018

Alians badawczy Karaibów i Unii Europejskiej dla lepszej gospodarki odpadami

Informacja dla prasy

26 March 2018

Nieużytki mogą stać się użyteczne - naukowcy IETU pracują nad wykorzystaniem terenów zdegradowanych do uprawy roślin energetycznych

Informacja dla prasy

14 March 2018

Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu dla Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich oraz Sosnowca na półmetku

21 czerwca 2017

IETU pracuje nad Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu dla ośmiu śląskich miast

Eksperci Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zakończyli pierwszy cykl warsztatów roboczych służących opracowaniu miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich oraz Sosnowca. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.
  26, January 2017

Agreement on the cooperation of research institutes acting under the Ministry of the Environment

An agreement on cooperation between research institutes acting under the Minister of the Environment was signed on the 26th of January, 2017 in the Polish Geological Institute. The cooperation of five research institutes includes i.a. mutual support and coordination of scientific research, as well as undertaking joint business ventures.
  12 January, 2017

Urban plans for adaptation to climate change for 44 Polish cities

In the Ministry of the Environment, at the presence of Deputy Minister of the Environment, Government Plenipotentiary for Climate Policy - Mr. Paweł Sałek, an agreement with the consortium of contractors for implementation of an innovative project "Developing plans for adaptation to climate change in cities with more than 100 000 inhabitants" was signed. The partners of the project are 44 Polish cities. The consortium consists of the Institute for Environmental Protection - National Research Institute, Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute, Institute for Ecology of Industrial Areas and the design and consultancy company - Arcadis.W Ministerstwie Środowiska, w obecności Pawła Sałka, wiceministra środowiska, pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej, została podpisana umowa z konsorcjum wykonawców nowatorskiego projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Partnerami projektu są 44 polskie miasta. W skład konsorcjum wchodzą Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firma konsultingowo-inżynierska Arcadis.

Leaflet to be downloaded

Leaflet to be downloaded

Logo to be downloaded

If you need to use the logo of the Institute for Ecology of Industrial Areas in another version (e.g., monochromatic) or in a vector format, please contact: .

Before using the logo of the Institute for Ecology of Industrial Areas, we encourage you to get familiar with the principles of using the elements of IETU identification system.

Footage

IETU in the media


2020 listopad, Zarządzanie substancjami uznanymi za niebezpieczne w sektorze galwanotechnicznym. Projekt Hazbref, Ochrona przed korozją 11/2020


2020 listopad, Trawa na hałdach, Ekologia nr 3/95/2020


18 czerwca 2020, Na bazie IETU powstanie Europejski Instytut Sprawiedliwej Transformacji, Wywiad z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Klimatu, pełnomocnikiem rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneuszem Zyska oraz dr hab. Martą Pogrzebą, Prof IETU - Audycja Zielony Telefon Radia Katowice


2020 maj, Budownictwo zaGOZpodarowane - Projekt Cinderela, Energia Recykling Gospodarka Obiegu Zamkniętego, Nr 5(29)/2020, str. 10-12

 


2019 grudzień, Patrzymy w przyszłość, Dodatek specjalny do kwartalnika Ekologia nr 4/92/2019, str. 16-17

2019 grudzień, Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku - Świadomość, wymiana doświadczeń i współpraca, Kwartalnik EKOLOGIA 4/92/2019, str. 20-21

2019-12-22, GOZ na Horyzoncie, Portal www.kierunekchemia.pl

2019-11-22, GOZ na horyzoncie , Portal kierunekenergetyka.pl

2019-11-19, W walce z globalnymi wyzwaniami kluczem są miasta, Portal dzienikzachodni.pl

2019-11-18, Miasta szykują się na zmiany klimatu, Portal inzynieria.com

2019-11-14, Polskie miasta szykują się na zmiany klimatu, Portal swiatoze.pl

2019-11-05, Laureaci i wyróżnieni w 18. edycji Konkursu Ekolaury 2019, Polska Izba Ekologii

2019-11-05, Rozdano Ekolaury. Sporo laureatów ze Śląska, Portal slaskibiznes.pl

2019-11-05, Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019 już rozdane!, Portal magazynbiomasa.pl

2019-10-07, Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku – potrzebna świadomość, wymiana doświadczeń i współpraca, Portal Teraz Środowisko

2019-10-01, Katowice. Ruszyły warsztaty "Adaptacja do zmian klimatu", Radio eM

2019-09-30, Katowice. Ruszyły warsztaty "Adaptacja do zmian klimatu", Portal gosc.pl

2019-09-30, Czy jesteśmy skazani na miejskie wyspy ciepła? , Radio Piekary

2019-09-12, Rozmowa z dr hab. Martą Pogrzebą, prof. IETU, na temat uprawy roślin energetycznych (Miskanta) na glebach słabej jakości (projekt MISCOMAR), Radio Katowice - Zielony Telefon

2019-08-09, Czworo polskich ekspertów wybranych do Rad Misji programu Horyzont Europa, Ministertswo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2019-08-07, Projekt SALUTE4CE, Portal przyroda.katowice.pl

2019-07-30, Spotkania w ramach projektu GreenerSites w Bydgoszcz, Portal www.bydgoszcz.com

2019-07-08, Konsultacje w sprawie Europejskiej Strategii i Agendy dla Badań i Rozwoju na Rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Teraz Środowisko

2019 czerwiec, Odpady komunalne substytutem paliw konwencjonalnych (pdf), Polityka surowcowa, Nr 6/2019

2019 czerwiec, Zrównoważone zarządzanie terenami poprzemysłowymi – projekt LUMAT (pdf), Polityka surowcowa, Nr 6/2019

2019  lipiec, Sposób analizy stanu wód w śląskich jeziorach, Przegląd Komunalny 7/2019

2019-06-08, Naukowcy mówią jasno – więcej zieleni, mniej betonu potrzeba w Katowicach, Portal infokatowice.pl

2019 czerwiec, Zrównoważone zarządzanie terenami poprzemysłowymi – projekt LUMAT, Polityka surowcowa, Nr 6/2019

2019 czerwiec, Odpady komunalne substytutem paliw konwencjonalnych, Polityka surowcowa, Nr 6/2019

2019 kwiecień, Dyrektywa IED a bezpieczne wykorzystanie chemikaliów. Czy potrzebne są zmiany?, Chemia Przemysłowa, nr 2/2019

2019-04-25, Audycja poświęcona miejskim planom adaptacji do zmian klimatu (wywiad z J. Gorgoń i P. Cofałką z IETU), Radio Katowice - Zielony Telefon


2019-04-18, Audycja poświęcona zagospodarowaniu odpadów opakowaniowych (wywiad z L. Sieją z IETU, J. Kulczycką z Klastra Gospodarki Opadami i Recyklingu oraz J. Ziają z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu, Radio Katowice - Zielony Telefon

2019-04-11, Warsztaty Erek - Czy recykling odpadów opakowaniowych może być opłacalny dla MŚP? (wywiad z W. Jarosz, I. Ratman-Kłosińską i L. Sieją z IETU, S. Murphy z organizacji WRAP, H. Żakowską z Instytutu Badawczego Opakowań oraz J. Ziają z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu), Radio Katowice - Zielony Telefon


6 czerwca 2018 "Projekt Miscomar...", Audycja Zielony Telefon Radia Katowice

6 czerwca 2018 "Projekt Miscomar...", Audycja Zielony Telefon Radia Katowice


25 maja 2018, Samorządowcy mają pomysły na dzikie tereny zielone, katowice.wyborcza.pl


17 maja 2018 "Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu...", Audycja Zielony Telefon Radia Katowice

 


15 maja 2018,Ruda Śląska, Chorzów i Świętochłowice razem. Chodzi o 600 hektarów, tvs.pl

15 maja 2018, UM Sosnowiec: Sosnowiec: plan na klimat , otososnowiec.pl

14 maja 2018, Mysłowice: Debatowali o tym, jak przygotować się do zmian klimatu, radiopiekary.pl

14 maja 2018, Co zrobić, aby lepiej przygotować się na skutki zmian klimatu, myslowice.pl

14 maja 2018, UM Sosnowiec: Warsztaty klimatyczne, otososnowiec.pl

9 maja 2018, Jak mądrze i skutecznie zarządzać deszczem, Portal www.rp.pl

25 kwietnia 2018, Z pomysłem na dzikie tereny zielone, UM Ruda Śląska

25 kwietnia 2018, Będziemy uczyć mieszkańców, jak przystosować się do zmian klimatu, teraz-srodowisko.pl

20 kwietnia 2018, Wczujmy się w klimat. Jak przygotować Siemianowice Śląskie na skutki zmian klimatu?, sieminaowice.pl

20 kwietnia 2018, Nasze miasta muszą przystosować się do zmian klimatycznych, katowice.wyborcza.pl

19 kwietnia 2018, Plan adaptacji do zmian klimatu - kolejne warsztaty, www.rudaslaska.pl

19 kwietnia 2018, Bytom: Debatują o dostosowaniu się do zmian klimatycznych, radiopiekary.pl

18 kwietnia 2018, WCZUJMY SIĘ W KLIMAT!, czestochowa.pl

18 kwietnia 2018, Miasto gotowe na zmiany klimatu, bytom.pl

17 kwietnia 2018, Tereny poprzemysłowe jako atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna – projekt LUMAT - seminarium, pomorska.iap.pl

13 kwietnia 2018, Grunty słabej jakości i nieużytki poprzemysłowe można z powodzeniem wykorzystać pod uprawę roślin

energetycznych, wlaczoszczedzanie.pl

12 kwietnia 2018, Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu, wroclaw.pl

9 kwietnia 2018, W Gliwicach powstaje Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu, gliwice.eu

9 kwietnia 2018, W Gliwicach powstaje Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu, gliwice.eu

4 kwietnia 2018, Poprzemysłowe nieużytki i grunty słabej jakości - użyteczne do uprawy roślin energetycznych,

naukawpolsce.pap.pl

3 kwietnia 2018, Poprzemysłowe nieużytki i grunty słabej jakości - użyteczne do uprawy roślin energetycznych, teraz-srodowisko.pl

3 kwietnia 2018, Eksperci: Rośliny energetyczne mogą wesprzeć OZE, biznesalert.pl

3 kwietnia 2018, Poprzemysłowe nieużytki i grunty słabej jakości pod uprawy roślin energetycznych,  farmer.pl

3 kwietnia 2018, IETU o poprzemysłowych nieużytkach i gruntach słabej jakości: są użyteczne do uprawy roślin energetycznych,

spalaniebiomasy.pl

22 marca 2018,  ,,Wczujmy się w klimat - adaptacja w mieście” Debata Ekspercka cz. 1, youtube.pl

22 marca 2018,  ,,Wczujmy się w klimat - adaptacja w mieście” Debata Ekspercka cz. 2, youtube.pl

22 marca 2018, Gliwice wypadły słabo w rankingu zrównoważonych miast, tubagliwic.pl

20 marca 2018,  Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu dla ośmiu miast woj. śląskiego – na półmetku, www.ppr.pl

20 marca 2018,  Trwają prace nad planami adaptacji 44 polskich miast do zmian klimatu. Na Śląsku osiągnęły półmetek,

epochlimes.pl

17 marca 2018, Czy jesteśmy gotowi na tornado, powódź i falę upałów?, www.silesion.pl

14 marca 2018, Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu na półmetku, wiadomoscizaglebia.pl

28 lutego 2018, Miejski Plan Adaptacji na połmetku, www.bytom.pl

22 lutego 2018, Wczujmy się w klimat, Portal ozeon.pl

22 lutego 2018, Miasta powinny adaptować się do zmian klimatu. „Potrzeba wsparcia państwa i społeczeństwa”, Portal

biznesalert.pl

22 lutego 2018 "Wczujmy się w klimat - adaptacja w mieście” Debata Ekspercka z udziałem Marcinem Witko, Portal

nasztomaszow.pl

21 lutego 2018, Miejskie Plany Adaptacji: Półmetek prac nad dokumentacją dla 44 miast, portalsamorzadowy.pl

21 lutego 2018, Miejskie Plany Adaptacji w połowie drogi. Ekspercka debata w Łodzi [WIDEO], komunalny.pl

21 lutego 2018, MŚ: Miejskie Plany Adaptacji to sposób na przystosowanie miast do zmian klimatu, Portal PAP (stooq.pl)

15 lutego 2018, Miejskie plany adaptacji na półmetku. Miasta najbardziej boją się o gospodarkę wodną

13 lutego 2018, MPA na półmetku, zielona-gora.pl

luty 2018, Jak reagować na zmiany klimatyczne?, nr 2 (86) luty 2018 str. 4, Chorzowianin.pl

12 lutego 2018, Miejskie Plany Adaptacji na półmetku, Portal www.siemianowice.pl

12 lutego 2018, Miejskie Plany Adaptacji na półmetku, siemianowice.net.pl, portalsamorzadowy.pl

12 lutego 2018, Seminarium - Potencjał zbiorników wodnych konurbacji śląsko-dąbrowskiej w łagodzeniu skutków zmian klimatu,

Uniwersytet Śląski

07 lutego 2018, Ocieplanie klimatu. Będą ulewy i nawałnice. Jak przygotować miasto?, portalsamorzadowy.pl

05 lutego 2018, Chorzów - Adaptacja do zmian klimatu, Związek Miast Polskich

02 lutego 2018, Chorzów coraz lepiej wczuwa się w klimat, Chorzowianin.pl

01 lutego 2018, Chorzów coraz lepiej wczuwa się w klimat, mojchorzow.pl

31 stycznia 2018, Chorzów coraz lepiej wczuwa się w klimat, www.chorzow.eu

12 stycznia 2018, Ruda Śląska: rozpoczęła się rewitalizacja hałdy w centrum miasta, srodowisko.abc.com.pl

11 stycznia 2018, Rewitalizacja hałdy rozpoczęta, UM Ruda Śląska

11 stycznia 2018, Jest hałda, będzie zielona enklawa. Ruszyła rewitalizacja hałdy w Rudzie Śląskiej, Portal TVS.pl

11 stycznia 2018, Ruda Śląska - rozpoczęła się rewitalizacja hałdy w centrum miasta, superstacja.tv

11 stycznia 2018, Rusza rewitalizacja hałdy pocynkowej, superstacja.tv

11 stycznia 2018, Ruda Śląska - Rozpoczęła się rewitalizacja hałdy w centrum miasta, stooq.pl


to top