Projekty Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

SMART - System monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu

InfoSMOG-MED


Projekty współfinansowane z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa

 

 

DICE – Digitalizacja ochrony zdrowia w gospodarce o obiegu zamkniętym

RISERS - Mapa drogowa standaryzacji symbiozy przemysłowej na rzecz efektywnego współdzielenia zasobów


Projekty współfinansowane z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020

 

 

UPSURGE – Europejski Przewodnik Odnowy Miejskiej dla wsparcia wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach (EU Regenerative Urban Lighthouse)

TExTOUR – Innowacje społeczne i technologie w dziedzinie turystyki kulturowej dla zrównoważonego wzrostu

REWAISE – Innowacje na rzecz budowania odporności na brak wody i zmiany klimatu dla inteligentnej gospodarki

WeLASER – Zrównoważone zwalczanie chwastów w rolnictwie za pomocą autonomicznych narzędzi wykorzystujących laser


Projekty współfinansowane z Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej

 

ReBuilt – Rozwój sektora budowlanego w Europie Środkowej w kontekście cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym


Projekty współfinansowane z Programu LIFE Unii Europejskiej

 

RE-PLAN CITY LIFE – Plan efektywnego podnoszenia świadomości społecznej dla wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie wykorzystania materiałów z recyklingu opon w środowisku miejskim

LIFEproETV – Promocja i wdrażanie ETV jako dobrowolnego programu UE służącego weryfikacji efektu działania technologii środowiskowych

plasticLIFEcycle - Rozwiązanie do zarządzania zmieszanymi twardymi odpadami plastikowymi poprzez zastosowanie podejścia CIrCuLar Economy


Projekty współfinansowane z Funduszu Węgla i Stali Unii Europejskiej

UCGWater+ – Strategie oczyszczania wód powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla i innych procesów, bazujące na sorbentach węglowych i bioremediacji


 


do góry