Archive of seminars

Seminaria zorganizowane w roku 2016

15.09.2016

Założenia Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022

Prowadzący: dr Lidia Sieja, mgr inż. Mairusz Kalisz, mgr inż. Dominik Książek oraz mgr inż. Maciej Terakowski

16.06.2016

Właściwości biologiczne nanocząstek srebra syntetyzowanych przez szczepy Bacillus subtilis

Prowadzący: mgr Joanna Chojniak

16.06.2016

Nanocząsteczki węgla – potencjalne źródło zanieczyszczenia żywności i środowiska

Prowadzący: mgr Julia Karpeta-Kaczmarek, mgr Marta Dziewięcka

19.05.2016

Bariery i pozytywne tendencje rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce

Prowadzący: dr Barbara Jaros Zakład Badań i Rozwoju

14.04.2016

Projekt pływającego centrum promocji miast nadodrzańskich z bazą w Szczecinie jako element rewitalizacji nabrzeża Odry

Prowadzący: mgr inż. arch. Barbara Kania Politechnika Śląska

14.04.2016

Analiza DPSIR zbiornika Sosina w Jaworznie jako narzędzie wspomagające proces decyzyjny

Prowadzący: dr Andrzej Woźnica, dr Bartosz Łozowski, Andrzej Pasierbiński, Uniwersytet Śląski mgr inż. Wanda Jarosz - IETU Łukasz Pszczeliński, Andrzej Siudy, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

10.03.2016 

Innowacyjne wykorzystanie wybranych mikroglonów w usuwaniu zanieczyszczeń ze ścieków produkcyjnych 

Prowadzący: mgr inż. Filip Harasimiuk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

18.02.2016 

Konwencja rtęciowa z Minamaty. Obowiązki krajów – Stron Konwencji 

Prowadzący: mgr inż. Ewa Strzelecka-Jastrząb dr Bartosz Nowak – IETU 

28.01.2016 

Technologie remediacji terenów zdegradowanych w skutek zanieczyszczenia rtęcią 

mgr inż. Dorota Ciszek – IETU 


to top