Gospodarka zasobami i odpadami

IETU posiada 50-letnie doświadczenie w gospodarce odpadami. Nasi eksperci łączą umiejętności techniczne z doświadczeniem w doradztwie i planowaniu gospodarki odpadami na poziomie kraju, gminy czy przedsiębiorstwa.

IETU oferuje usługi w zakresie:

  • programów gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w skali regionalnej i lokalnej,
  • optymalizacji organizacji gospodarki odpadami komunalnymi dla przedsiębiorstw komunalnych, gmin i rejonów (w zakresie bilansów materiałowych, gospodarki wodno-ściekowej; wytwarzania biogazu, oddziaływań akustycznych – dla stanu istniejącego i/lub projektowanych zmian),
  • monitoringu obiektów gospodarki odpadami, w tym wszelkich oddziaływań składowisk, modelowanie brył składowisk i ocena ich zmienności w czasie,
  • badania strumieni odpadów przeznaczanych na paliwa wtórne oraz właściwości paliwowych i składu wytwarzanego paliwa,
  • badań odpadów – od programu reprezentatywnego poboru prób i jego wykonania, po badania morfologiczne i fizykochemiczne produktów ubocznych i odpadów, testy zgodności, karty charakterystyki, udziały składników do odzysku materiałów lub energii i pod kątem możliwości innych zastosowań i wykorzystania
  • opracowywania koncepcji odzysku terenów zajmowanych przez składowiska odpadów.
Marek Matejczyk
Ekspert wiodący - Gospodarka odpadami i zasobami
 tel. 32 254 60 31 wew. 235, 

do góry