Centralne laboratorium IETU

Centralne Laboratorium IETU oferuje wykonywanie prac w zakresie:

 • oznaczania zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych w różnych elementach środowiska takich jak:
  • odpady,
  • paliwa stałe wtórne,
  • gleba,
  • woda,
  • ścieki,
  • osady ściekowe,
  • materiał roślinny,
  • pył zawieszony,
 • badania własności fizycznych i chemicznych różnego rodzaju materiałów (matryc),
 • wykonywania badania i pomiarów w warunkach terenowych (temperatura, odczyn, przewodność elektryczna właściwa, mętność, zawartość tlenu rozpuszczonego itp.),
 • wykonywania opinii i ekspertyz dotyczących stanu zanieczyszczenia środowiska, klasyfikacji i określania przydatności technologicznej odpadów, jak i możliwości ich składowania.

Laboratorium zapewnia  wysoką jakość świadczonych usług przez:

 • wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości (badania biegłości),
 • doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania zgodnego z normą PN/EN ISO 17025:2005,
 • wdrażanie nowych technik i metod badawczych,
 • wykorzystanie nowoczesnej aparatury pomiarowej.

Centralne Laboratorium IETU akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza ILAC MRA, Certyfikat Nr AB 325 w zakresie badań chemicznych i pobierania próbek: ścieków, osadów, wody do spożycia, badań własności fizykochemicznych stałych paliw wtórnych i badań właściwości fizycznych wody, gleby, odpadów, ścieków, osadów i wody do spożycia.

Tadeusz Mańko
Kierownik Centralnego Laboratorium
 +48 32 254 60 31 wew. 294, 

do góry