Centralne Laboratorium IETU

Centralne Laboratorium IETU oferuje wykonywanie prac w zakresie:

 • oznaczania zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych w różnych elementach środowiska takich jak:
  • odpady,
  • paliwa stałe wtórne,
  • gleba,
  • woda,
  • ścieki,
  • osady ściekowe,
  • materiał roślinny,
 • badania własności fizycznych i chemicznych różnego rodzaju materiałów (matryc),
 • wykonywania badania i pomiarów w warunkach terenowych (temperatura, odczyn, przewodność elektryczna właściwa itp.).

Laboratorium zapewnia  wysoką jakość świadczonych usług przez:

 • wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości (badania biegłości),
 • doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania zgodnego z normą PN/EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • wdrażanie nowych technik i metod badawczych,
 • wykorzystanie nowoczesnej aparatury pomiarowej.

 

Centralne Laboratorium IETU akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza ILAC MRA, Certyfikat Nr AB 325 i zakres akredytacji:

 • C/28/P, C/30/P, C/31/P, C/32/P - badania chemiczne i pobieranie próbek wody, gleby, odpadów, ścieków, osadów
 • C/10 - badania chemiczne paliw stałych
 • N/28/P, N/30/P, N/31/P, N/32/P - badania właściwości fizycznych i pobierania próbek wody, gleby, odpadów, ścieków, osadów
 • N/10 - badania właściwości fizycznych paliw stałych

 

Oktawian Pastucha
Kierownik Centralnego Laboratorium
 +48 32 254 60 31 wew. 211, 
dr Adam Prokopowicz
Zastępca Kierownika Centralnego Laboratorium
 +48 32 254 60 31 wew. 294, 
dr inż. Grzegorz Gałko
Kierownik ds. Jakości Centralnego Laboratorium
 +48 32 254 60 31 wew. 268, 

do góry