O instytucie

IETU jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Środowiska. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

Wiedzą i doświadczeniem IETU wspiera administrację państwową, samorządową oraz podmioty gospodarcze. Oferując szeroki zakres prac badawczych oraz usług doradczych dostarcza klientom wysokiej jakości produkty bazujące na wiedzy i budowanym przez 45 lat doświadczeniu. Jednocześnie naukowcy i eksperci IETU wypracowują nową wiedzę, metody i narzędzia do szybszego oraz dokładniejszego diagnozowania

stanu środowiska oraz prognozowania zmian jego jakości w kontekście wpływu na inne elementy ekosystemu i zdrowie człowieka. Nowoczesność i efektywność działalności badawczo-wdrożeniowej oznacza dla IETU stymulowanie innowacji i poprawę ich wykorzystania, a także transfer wyników badań i ich zastosowanie w zarządzaniu środowiskiem oraz w komercyjnych technologiach.

Aktualności

Projekt LUMAT – Konsultacje społeczne Planu Działań dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic

Konsultacje społeczne Planu Działań dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic odbyły się w Rudzie Ślaskiej 25 kwietnia 2018. W spotkaniu wzięło udział 50 osób. Witając uczestników spotkania Prezydent Michał Pierończyk podkreślił wagę dokumentu opracowanego przy aktywnym współudziale przedstawicieli urzędów trzech miast MOF. Prace trwały przez ostatni rok i obecnie miasta będą się starały o środki na realizację zapisów tego dokumentu. Zaznaczył ...

Bieżące projekty

Oferta

Oferta Instytutu obejmuje prowadzenie prac badawczych  i usługowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.
Prowadzimy działania na następujących polach:

ochrona
powietrza

przekształcanie środowiska
zurbanizowanego

gospodarka
odpadami i zasobami

ocena stopnia
zanieczyszczenia terenu

remediacja
środowiska

mikrobiologia
środowiska

Współpracujemy


do góry