O instytucie

IETU jest instytutem badawczym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

 

 

Wiedzą i doświadczeniem IETU wspiera administrację państwową, samorządową oraz podmioty gospodarcze. Oferując szeroki zakres prac badawczych oraz usług doradczych dostarcza klientom wysokiej jakości produkty bazujące na wiedzy i budowanym przez 50 lat doświadczeniu. Jednocześnie naukowcy i eksperci IETU wypracowują nową wiedzę, metody i narzędzia do szybszego oraz dokładniejszego diagnozowania

 

 

stanu środowiska oraz prognozowania zmian jego jakości w kontekście wpływu na inne elementy ekosystemu i zdrowie człowieka. Nowoczesność i efektywność działalności badawczo-wdrożeniowej oznacza dla IETU stymulowanie innowacji i poprawę ich wykorzystania, a także transfer wyników badań i ich zastosowanie w zarządzaniu środowiskiem oraz w komercyjnych technologiach.

Aktualności

Kick-off projektu #CICADA4CE Interreg Central Europe

W dniach 13-14 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie kick-off projektu #CICADA4CE Interreg Central Europe. W pierwszym dniu Konsorcjum projektu spotkało się w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, który jest Partnerem Wiodącym. Prof. Marta Pogrzeba, Dyrektor IETU powitała gości i przedstawiła IETU. Dr Anna Starzewska-Sikorska - Koordynator projektu - przedstawiła ogólne zagadnienia projektu CICADA4CE oraz kwestie zarządzania projektem. Był czas na prezentację oficera programowego ...

Zmarł Jerzy Swatoń – kondolencje

Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że 4 lipca zmarł Jerzy Swatoń. Działał na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Pełnił ważne funkcje na stanowiskach: Członka Rady Nadzorczej Banku ...

Bieżące projekty

Oferta

Oferta IETU obejmuje prowadzenie prac badawczych  i usługowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.
Prowadzimy działania na następujących polach:

ochrona
powietrza

przekształcanie środowiska
zurbanizowanego

gospodarka
odpadami i zasobami

ocena stopnia
zanieczyszczenia terenu

remediacja
środowiska

mikrobiologia
środowiska

Współpracujemy

Odwiedź nas na:


do góry