O instytucie

IETU jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Środowiska. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

Wiedzą i doświadczeniem IETU wspiera administrację państwową, samorządową oraz podmioty gospodarcze. Oferując szeroki zakres prac badawczych oraz usług doradczych dostarcza klientom wysokiej jakości produkty bazujące na wiedzy i budowanym przez 45 lat doświadczeniu. Jednocześnie naukowcy i eksperci IETU wypracowują nową wiedzę, metody i narzędzia do szybszego oraz dokładniejszego diagnozowania

stanu środowiska oraz prognozowania zmian jego jakości w kontekście wpływu na inne elementy ekosystemu i zdrowie człowieka. Nowoczesność i efektywność działalności badawczo-wdrożeniowej oznacza dla IETU stymulowanie innowacji i poprawę ich wykorzystania, a także transfer wyników badań i ich zastosowanie w zarządzaniu środowiskiem oraz w komercyjnych technologiach.

Aktualności

Szkolenie z możliwości pozyskania dofinansowania na weryfikację innowacyjnej technologii w ramach ETV EU

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce: Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV. Szkolenie odbędzie się w siedzibie ...

Rada Naukowa IETU – VIII kadencja

Zgodnie ze Statutem i w wyniku przeprowadzonych w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych wyborów do Rady Naukowej oraz powołania przez Ministra Środowiska członków Rady Naukowej skład Rady ...

Wynajem garaży

Posiadamy dwa wolne garaże (kapsuły) do wynajęcia na terenie IETU. Zainteresowanych prosimy o kontakt: Damian Filipowski tel : 502839453, 601238009

Bieżące projekty

Oferta

Oferta Instytutu obejmuje prowadzenie prac badawczych  i usługowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.
Prowadzimy działania na następujących polach:

ochrona
powietrza

przekształcanie środowiska
zurbanizowanego

gospodarka
odpadami i zasobami

ocena stopnia
zanieczyszczenia terenu

remediacja
środowiska

mikrobiologia
środowiska

Współpracujemy


do góry