O instytucie

IETU jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Środowiska. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

Wiedzą i doświadczeniem IETU wspiera administrację państwową, samorządową oraz podmioty gospodarcze. Oferując szeroki zakres prac badawczych oraz usług doradczych dostarcza klientom wysokiej jakości produkty bazujące na wiedzy i budowanym przez 45 lat doświadczeniu. Jednocześnie naukowcy i eksperci IETU wypracowują nową wiedzę, metody i narzędzia do szybszego oraz dokładniejszego diagnozowania

stanu środowiska oraz prognozowania zmian jego jakości w kontekście wpływu na inne elementy ekosystemu i zdrowie człowieka. Nowoczesność i efektywność działalności badawczo-wdrożeniowej oznacza dla IETU stymulowanie innowacji i poprawę ich wykorzystania, a także transfer wyników badań i ich zastosowanie w zarządzaniu środowiskiem oraz w komercyjnych technologiach.

Aktualności

Warsztaty – Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku

IETU oraz firma Arcadis mając na uwadze specyfikę struktury przestrzennej naszego województwa oraz kierując się potrzebą podzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także dostrzegając znaczenie kreowania synergii działań i inicjatyw zmierzających ku systemowemu wzmocnieniu odporności miast na skutki zmian klimatu, organizują 30 września 2019 w Katowicach Warsztaty – Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku. Adaptacja ma na celu przystosowanie miast do zmieniających się warunków klimatycznych, ...

IETU na Konferencji REMEDy 2019

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest partnerem merytorycznym konferencji REMEDy 2019, która odbędzie się 25 września 2019 w Warszawie. Na konferencji dr hab. inż. Eleonora Wcisło, ...

Bieżące projekty

Oferta

Oferta Instytutu obejmuje prowadzenie prac badawczych  i usługowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.
Prowadzimy działania na następujących polach:

ochrona
powietrza

przekształcanie środowiska
zurbanizowanego

gospodarka
odpadami i zasobami

ocena stopnia
zanieczyszczenia terenu

remediacja
środowiska

mikrobiologia
środowiska

Współpracujemy


do góry