O instytucie

IETU jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Środowiska. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

Wiedzą i doświadczeniem IETU wspiera administrację państwową, samorządową oraz podmioty gospodarcze. Oferując szeroki zakres prac badawczych oraz usług doradczych dostarcza klientom wysokiej jakości produkty bazujące na wiedzy i budowanym przez 45 lat doświadczeniu. Jednocześnie naukowcy i eksperci IETU wypracowują nową wiedzę, metody i narzędzia do szybszego oraz dokładniejszego diagnozowania

stanu środowiska oraz prognozowania zmian jego jakości w kontekście wpływu na inne elementy ekosystemu i zdrowie człowieka. Nowoczesność i efektywność działalności badawczo-wdrożeniowej oznacza dla IETU stymulowanie innowacji i poprawę ich wykorzystania, a także transfer wyników badań i ich zastosowanie w zarządzaniu środowiskiem oraz w komercyjnych technologiach.

Aktualności

EKOLAURY 2019 – dwa dla IETU!

IETU podwójnym laureatem EKOLAURÓW 2019. Kapituła w 18. edycji Konkursu przyznała  IETU Ekolaur za działalność wspierającą rozwój nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Drugi tytuł IETU otrzymał za edukację i promocję w zakresie wielokrotnego użytkowania terenów poprzemysłowych i nieużytków w miastach. Z okazji 20-lecia Polskiej Izby Ekologii IETU otrzymał także wyróżnienie Za połączenie działań w dziedzinie ochrony środowiska z pracą na rzecz rozwoju ...

Konferencja Miasto 2019

Wyzwania stojące przed miastami, m.in., recentralizacja i kryzys klimatyczny były przedmiotem debaty na XIII Międzynarodowej Konferencji Miasto 2019, która odbyła się we wtorek 29 października ...

Bieżące projekty

Oferta

Oferta Instytutu obejmuje prowadzenie prac badawczych  i usługowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.
Prowadzimy działania na następujących polach:

ochrona
powietrza

przekształcanie środowiska
zurbanizowanego

gospodarka
odpadami i zasobami

ocena stopnia
zanieczyszczenia terenu

remediacja
środowiska

mikrobiologia
środowiska

Współpracujemy


do góry