O instytucie

IETU jest instytutem badawczym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw klimatu. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

Wiedzą i doświadczeniem IETU wspiera administrację państwową, samorządową oraz podmioty gospodarcze. Oferując szeroki zakres prac badawczych oraz usług doradczych dostarcza klientom wysokiej jakości produkty bazujące na wiedzy i budowanym przez 45 lat doświadczeniu. Jednocześnie naukowcy i eksperci IETU wypracowują nową wiedzę, metody i narzędzia do szybszego oraz dokładniejszego diagnozowania

stanu środowiska oraz prognozowania zmian jego jakości w kontekście wpływu na inne elementy ekosystemu i zdrowie człowieka. Nowoczesność i efektywność działalności badawczo-wdrożeniowej oznacza dla IETU stymulowanie innowacji i poprawę ich wykorzystania, a także transfer wyników badań i ich zastosowanie w zarządzaniu środowiskiem oraz w komercyjnych technologiach.

Aktualności

Zaplanuj zieleń w swoim mieście – zgłoś propozycje 8 października na rynku w Chorzowie. Konsultacje społeczne w projekcie SALUTE4CE

Chcesz mieć więcej zieleni w mieście? Masz pomysł gdzie w Chorzowie, Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach mogą powstać zielone miejsca? Przyjdź na rynek i zgłoś swoje propozycje. Czekają przedstawiciele IETU, Urzędu Miasta Chorzów i Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Zbierane propozycje zielonych miejsc, które mogą powstać w strukturze miasta posłużą do przygotowania planu dla miejskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Chorzów, Rudę Śląską i Świętochłowice, który powstaje w ramach ...

Bieżące projekty

Oferta

Oferta IETU obejmuje prowadzenie prac badawczych  i usługowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.
Prowadzimy działania na następujących polach:

ochrona
powietrza

przekształcanie środowiska
zurbanizowanego

gospodarka
odpadami i zasobami

ocena stopnia
zanieczyszczenia terenu

remediacja
środowiska

mikrobiologia
środowiska

Współpracujemy


do góry