O instytucie

IETU jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra właściwego do spraw środowiska. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

Wiedzą i doświadczeniem IETU wspiera administrację państwową, samorządową oraz podmioty gospodarcze. Oferując szeroki zakres prac badawczych oraz usług doradczych dostarcza klientom wysokiej jakości produkty bazujące na wiedzy i budowanym przez 45 lat doświadczeniu. Jednocześnie naukowcy i eksperci IETU wypracowują nową wiedzę, metody i narzędzia do szybszego oraz dokładniejszego diagnozowania

stanu środowiska oraz prognozowania zmian jego jakości w kontekście wpływu na inne elementy ekosystemu i zdrowie człowieka. Nowoczesność i efektywność działalności badawczo-wdrożeniowej oznacza dla IETU stymulowanie innowacji i poprawę ich wykorzystania, a także transfer wyników badań i ich zastosowanie w zarządzaniu środowiskiem oraz w komercyjnych technologiach.

Aktualności

Publikacje naukowe pracowników IETU – 2019

Ponad 40 publikacji naukowych opublikowali w 2019 r. naukowcy z IETU. Dotyczyły one m.in. wyników badań naukowych z obszarów remediacji środowiska, mikrobiologii środowiska oraz odnowy terenów miejskich i przemysłowych w kontekście zmian klimatu oraz adaptacji obszarów zurbanizowanych do skutków zmian klimatu. Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami. Ł. Jałowiecki, G. Płaza, H. Ejhed, M. Nowrotek: Aerobic biodegradation of norfloxacin and ofloxacin by a microbial consortium, ...

Bieżące projekty

Oferta

Oferta Instytutu obejmuje prowadzenie prac badawczych  i usługowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.
Prowadzimy działania na następujących polach:

ochrona
powietrza

przekształcanie środowiska
zurbanizowanego

gospodarka
odpadami i zasobami

ocena stopnia
zanieczyszczenia terenu

remediacja
środowiska

mikrobiologia
środowiska

Współpracujemy


do góry