O instytucie

IETU jest instytutem badawczym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

Wiedzą i doświadczeniem IETU wspiera administrację państwową, samorządową oraz podmioty gospodarcze. Oferując szeroki zakres prac badawczych oraz usług doradczych dostarcza klientom wysokiej jakości produkty bazujące na wiedzy i budowanym przez 45 lat doświadczeniu. Jednocześnie naukowcy i eksperci IETU wypracowują nową wiedzę, metody i narzędzia do szybszego oraz dokładniejszego diagnozowania

stanu środowiska oraz prognozowania zmian jego jakości w kontekście wpływu na inne elementy ekosystemu i zdrowie człowieka. Nowoczesność i efektywność działalności badawczo-wdrożeniowej oznacza dla IETU stymulowanie innowacji i poprawę ich wykorzystania, a także transfer wyników badań i ich zastosowanie w zarządzaniu środowiskiem oraz w komercyjnych technologiach.

Aktualności

Metropolitalny Climathon 2020 – 24 godziny kreatywności dla ochrony klimatu

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie jednym z ponad 100 miejsc na świecie, w których 12–13 listopada odbędzie się Climathon – 24-godzinny maraton intensywnego i kreatywnego myślenia w celu ochrony klimatu oraz adaptacji do skutków jego zmian. Zapobieganie suszy w mieście, to temat przewodni tegorocznej edycji Climathonu, którą EIT Climate-KIC współorganizuje z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. IETU objął patronat nad tym wydarzeniem. Ideą Climathonu jest wspólne opracowanie ...

inż. Norbert Słaboń – Pożegnanie

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje   Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wieloletniego kolegi Norberta Słabonia Pracował w IETU od września 1986 roku i cały czas był ...

Bieżące projekty

Oferta

Oferta IETU obejmuje prowadzenie prac badawczych  i usługowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.
Prowadzimy działania na następujących polach:

ochrona
powietrza

przekształcanie środowiska
zurbanizowanego

gospodarka
odpadami i zasobami

ocena stopnia
zanieczyszczenia terenu

remediacja
środowiska

mikrobiologia
środowiska

Współpracujemy


do góry