O instytucie

IETU jest instytutem badawczym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

Wiedzą i doświadczeniem IETU wspiera administrację państwową, samorządową oraz podmioty gospodarcze. Oferując szeroki zakres prac badawczych oraz usług doradczych dostarcza klientom wysokiej jakości produkty bazujące na wiedzy i budowanym przez 45 lat doświadczeniu. Jednocześnie naukowcy i eksperci IETU wypracowują nową wiedzę, metody i narzędzia do szybszego oraz dokładniejszego diagnozowania

stanu środowiska oraz prognozowania zmian jego jakości w kontekście wpływu na inne elementy ekosystemu i zdrowie człowieka. Nowoczesność i efektywność działalności badawczo-wdrożeniowej oznacza dla IETU stymulowanie innowacji i poprawę ich wykorzystania, a także transfer wyników badań i ich zastosowanie w zarządzaniu środowiskiem oraz w komercyjnych technologiach.

Aktualności

Misja „Troska o glebę to troska o życie” Wyzwania naukowe w zakresie zdrowia gleb i bezpieczeństwa żywności w Programie HORYZONT EUROPA 2021-2027 – webinarium

W ramach projektu MISCOMAR+ 18 listopada zorganizowano webinarium dotyczące głównych zagadnień związanych z obszarem Misji „Troska o glebę to troska o życie”. Gleba jest zasobem nieodnawialnym, jednocześnie wrażliwym, podatnym, ale i odpornym, jeśli jest używana we właściwy sposób. Gleby rolnicze narażone są na zagrożenia i niekorzystne oddziaływania związane z rosnącym zapotrzebowaniem na żywność i biopaliwa, ze zmianą nawyków żywieniowych, z degradacją i spadkiem produktywności ...

Bieżące projekty

Oferta

Oferta IETU obejmuje prowadzenie prac badawczych  i usługowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.
Prowadzimy działania na następujących polach:

ochrona
powietrza

przekształcanie środowiska
zurbanizowanego

gospodarka
odpadami i zasobami

ocena stopnia
zanieczyszczenia terenu

remediacja
środowiska

mikrobiologia
środowiska

Współpracujemy


do góry