O instytucie

IETU jest instytutem badawczym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

 

 

Wiedzą i doświadczeniem IETU wspiera administrację państwową, samorządową oraz podmioty gospodarcze. Oferując szeroki zakres prac badawczych oraz usług doradczych dostarcza klientom wysokiej jakości produkty bazujące na wiedzy i budowanym przez 50 lat doświadczeniu. Jednocześnie naukowcy i eksperci IETU wypracowują nową wiedzę, metody i narzędzia do szybszego oraz dokładniejszego diagnozowania

 

 

stanu środowiska oraz prognozowania zmian jego jakości w kontekście wpływu na inne elementy ekosystemu i zdrowie człowieka. Nowoczesność i efektywność działalności badawczo-wdrożeniowej oznacza dla IETU stymulowanie innowacji i poprawę ich wykorzystania, a także transfer wyników badań i ich zastosowanie w zarządzaniu środowiskiem oraz w komercyjnych technologiach.

Aktualności

ZAPROSZENIE: V Szczyt Klimatyczny TOGETAIR – okrągły stół: Unijna taksonomia a innowacyjność przedsiębiorstw: czy mamy szansę na boom zielonych innowacji w Polsce?

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w okrągłym stole pt. „Unijna taksonomia a  innowacyjność przedsiębiorstw: czy mamy szansę na boom zielonych innowacji w Polsce?”. Wymagania stawiane technologiom przez zieloną taksonomię mają na celu wspieranie przejścia na bardziej zrównoważone i ekologiczne modele gospodarcze, przyczyniając się do ograniczenia negatywnego wpływu ludzkiej działalności na środowisko naturalne. Podczas spotkania chcielibyśmy wspólnie z ...

Bieżące projekty

Oferta

Oferta IETU obejmuje prowadzenie prac badawczych  i usługowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.
Prowadzimy działania na następujących polach:

ochrona
powietrza

przekształcanie środowiska
zurbanizowanego

gospodarka
odpadami i zasobami

ocena stopnia
zanieczyszczenia terenu

remediacja
środowiska

mikrobiologia
środowiska

Współpracujemy

Odwiedź nas na:


do góry