Oferta usługowa

IETU pomaga klientom państwowym, samorządowym i prywatnym w ograniczeniu oddziaływania na środowisko, efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz adaptacji do zmian klimatu. Zapewnia kompleksowe i specjalistyczne usługi w wspomagające zarządzanie środowiskiem bazujące na ponad 45 letnim doświadczwniu, sprawdzonym zespole ekspertów, akredytowanym laboratorium analiz środowiskowych oraz akredytowanej Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe (UE ETV).

Główne atuty oferty usługowej IETU to kompleksowość, elastyczność i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów i społeczeństwa.

IETU Polskie Centrum Akredytacji Badania AB325

Centralne Laboratorium IETU posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, sygnatariusza ILAC MRA, w zakresie:

  • C/28/P, C/30/P, C/31/P, C/32/P - badania chemiczne i pobieranie próbek wody, gleby, odpadów, ścieków, osadów
  • C/10 - badania chemiczne paliw stałych
  • N/28/P, N/30/P, N/31/P, N/32/P - badania właściwości fizycznych i pobierania próbek wody, gleby, odpadów, ścieków, osadów
  • N/10 - badania właściwości fizycznych paliw stałych

Certyfikat nr AB 325 i zakres akredytacji

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe – IETU Polskie Centrum Akredytacji Inspekcja AK 026

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe – IETU działająca w ramach Programu Pilotażowego Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (UE ETV), posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną certyfikatem nr AK 026 na prowadzenie weryfikacji technologii w zakresie:

  • gospodarki wodno-ściekowej, w tym oczyszczanie ścieków, uzdatnianie i monitoring jakości wody,
  • materiałów, odpadów i zasobów, w tym m.in. recyklingu produktów ubocznych i odpadów przemysłowych w kierunku odzysku surowców wtórnych, recyklingu odpadów budowlanych w kierunku uzyskania materiałów budowlanych,
  • technologie energetyczne.

Certyfikat nr AK 026 i zakres akredytacji

Więcej informacji: etv.ietu.pl

Usługowa działalność IETU prowadzona jest na następujących polach:

Gospodarka odpadami i zasobami

Przekształcenie środowiska zurbanizowanego

Ocena stopnia zanieczyszczenia terenu

Remediacja środowiska

Mikrobiologia środowiska

Ochrona powietrza

Centralne Laboratorium IETU

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe – IETU


do góry