Oferta usługowa

IETU pomaga klientom państwowym, samorządowym i prywatnym w ograniczeniu oddziaływania na środowisko, efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz adaptacji do zmian klimatu. Zapewnia kompleksowe i specjalistyczne usługi w wspomagające zarządzanie środowiskiem bazujące na 40 latach doświadczeń, sprawdzonym zespole ekspertów, akredytowanym laboratorium analiz środowiskowych oraz akredytowanej Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe (UE ETV) dla gospodarki wodno-ściekowej.

Główne atuty oferty usługowej IETU to kompleksowość, elastyczność i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów i społeczeństwa.

Centralne Laboratorium IETU akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza ILAC MRA, Certyfikat Nr AB 325 i zakres akredytacji:

  • C/9/P, C/22/P - badania chemiczne i pobieranie próbek wody, gleby, odpadów, ścieków, osadów,wody do spożycia przez ludzi
  • C/10 - badania chemiczne stałych paliw wtórnych
  • N/9/P, N/22/P - badania właściwości fizycznych wody, gleby, odpadów, ścieków, stałych paliw wtórnych, osadów,wody do spożycia przez ludzi
  • N/10 - badania właściwości fizycznych stałych paliw wtórnych

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe – IETU w ramach Programu Pilotażowego Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (UE ETV), posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną certyfikatem nr AK 026 na prowadzenie weryfikacji technologii dla gospodarki wodno-ściekowej w obszarach:

  • monitoringu zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych,
  • uzdatniania wody do spożycia z zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych,
  • oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych,
  • oczyszczania wód przemysłowych.

Usługowa działalność IETU prowadzona jest na następujących polach:

Gospodarka odpadami i zasobami

Przekształcenie środowiska zurbanizowanego

Ocena stopnia zanieczyszczenia terenu

Remediacja środowiska

Mikrobiologia środowiska

Ochrona powietrza

Centralne Laboratorium IETU

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe – IETU


do góry