Pracownicy

Zapraszamy do skorzystania z naszych wieloletnich doświadczeń i nawiązania z nami współpracy.

IETU posiada doświadczony zespół pracowników naukowych i technicznych reprezentujących takie dziedziny, jak: inżynieria środowiska, chemia, biologia, mikrobiologia, ekologia, zarządzanie środowiskiem, informatyka, matematyka, ekonomia, fizyka, komunikacja społeczna. 

Zarząd

Dyrektor IETU

dr hab. Adam Drobniak
 +48 32 254 60 31 w. 279, 

Zastępca Dyrektora
ds. Badań i Rozwoju

Piotr Cofałka
 +48 32 254 60 31 w. 154, 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Ewa Małota
 +48 32 254 60 31 w. 295, 

Sekretarz Naukowy IETU

dr hab. Marta Pogrzeba, Prof. IETU
 +48 32 254 60 31 w. 252, 

Zespół

dr n. med. Ewa Błaszczyk
Ekspert Wiodący - Diagnozowanie stanu środowiska i adaptacja do skutków zmian klimatu
 +48 32 254 60 31 w. 247, 
dr inż. arch. Justyna Gorgoń
Ekspert wiodący - Neutralne dla klimatu i inteligentne miasta
 +48 32 254 60 31 w. 287, 
dr Janusz Krupanek
Ekspert wiodący - Analizy strategiczne, polityki środowiskowe, analizy cyklu życia oraz transformacji energetycznej
 +48 32 254 60 31 w. 284, 
Marek Matejczyk
Ekspert wiodący - Gospodarka zasobami i odpadami
 +48 32 254 60 31 w. 235, 
prof. dr hab. Grażyna Płaza
Ekspert wiodący - Biotechnologie środowiskowe
 +48 32 254 60 31 w. 246, 
dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU
Ekspert wiodący - Remediacja gleb, rozwiązania oparte na naturze i rolnictwo miejskie
 +48 32 254 60 31 w. 252, 
dr Joachim Bronder
Systemy informacji geograficznej
 +48 32 254 60 31 w. 117, 
Jacek Długosz
Systemy informatyczne zarządzania środowiskiem
 +48 32 254 60 31 w. 149, 
dr Janina Fudała, prof. IETU
Diagnozowanie stanu środowiska i adaptacja do skutków zmian klimatu
 +48 32 254 60 31 w. 193, 
Wanda Jarosz
Informacja i komunikacja społeczna, rzecznik prasowy
 +48 32 254 60 31 w. 136, 
Oktawian Pastucha
Kierownik Centralnego Laboratorium
 +48 32 254 60 31 w. 211, 
Izabela Ratman-Kłosińska
Weryfikacja technologii Środowiskowych (JWTŚ)
 +48 32 254 60 31 w. 243, 269, 
dr hab. inż. Eleonora Wcisło, prof. IETU
Ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia
 +48 32 254 60 31 w. 263, 

Rada naukowa

Rada Naukowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowo-badawczej i badawczo-technicznej.


do góry