Plan na rzecz Równości Płci

Plan na rzecz Równości Płci (GEP - Gender Equality Plan) Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na lata 2022-2025 jest strategicznym dokumentem utworzonym z myślą o pracownikach IETU w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy, wolnego od dyskryminacji, umożliwiającego wszystkim swobodny rozwój naukowy, zawodowy i osobisty. Dokument zawiera diagnozę obecnego stanu oraz planowane działania w zakresie wspierania równości płci.

Plan na rzecz Równości Płci IETU 2022-2025

 


do góry