Dla mediów

Informacje dla dziennikarzy

26 stycznia 2017

Porozumienie o współpracy instytutów badawczych resortu środowiska

Porozumienie o współpracy pomiędzy instytutami badawczymi nadzorowanymi przez ministra środowiska zostało podpisane 26 stycznia 2017 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym. Współpraca pięciu instytutów badawczych przewiduje m.in. wzajemne wsparcie i koordynację badań naukowych, a także podejmowanie wspólnych przedsięwzięć biznesowych.

12 stycznia 2017

Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu dla 44 polskich miast

W Ministerstwie Środowiska, w obecności Pawła Sałka, wiceministra środowiska, pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej, została podpisana umowa z konsorcjum wykonawców nowatorskiego projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Partnerami projektu są 44 polskie miasta. W skład konsorcjum wchodzą Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firma konsultingowo-inżynierska Arcadis.

Wanda Jarosz
rzecznik prasowy
 +48 602 484 611, 

Logo do pobrania

W przypadku potrzeby wykorzystania logo Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w innej wersji (np. monochromatycznej) albo w postaci pliku wektorowego, prosimy o kontakt na adres

Przed wykorzystaniem logo Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zachęcamy do zapoznania się z zasadami używania elementów systemu identyfikacji Instytutu.

Materiały filmowe

IETU w mediach


do góry