Dla mediów

Informacje dla dziennikarzy

22 marca 2022

Zielona akupunktura w śląskich miastach – z inicjatywy IETU
Podsumowanie projektu SALUTE4CE

Wspólnie z mieszkańcami stworzyć piękne, zielone otoczenie w małej skali – taki był cel projektu SALUTE4CE, w którym pokazano jak zwiększyć ilość zieleni w mieście dzięki Miejskiej Zielonej Akupunkturze (MZA). Do inicjatywy IETU przyłączyło się 10 partnerów naukowych i samorządowych z Czech, Niemiec, Polski, Słowacji i Włoch. Wspólnie z mieszkańcami zrealizowano 16 mini, zielonych inwestycji.

Informacja prasowa

Wanda Jarosz
rzecznik prasowy
 +48 602 484 611, 

17 marca 2021

Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieście – samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej

O możliwości zastosowania rodzimych gatunków dziko rosnących roślin na zielonych dachach i ścianach rozmawiali uczestnicy webinarium projektu MOD4GRIN. Naukowcy z IETU oraz norweskiego Norwegian Institute of Bioeconomy Research pracują nad rozwiązaniem wspierającym lokalną florę, a jednocześnie umożliwiającym wprowadzenie zieleni w te części miasta, w których nam jej najbardziej brakuje. Zielony moduł, pokryty roślinnością złożoną z rodzimych gatunków, będą wspierać rozwiązania IoT (Internet Rzeczy). Odpowiedni dobór roślin, wyposażenie zielonej infrastruktury w sieć czujników, system inteligentnego nawadniania oraz zasilanie energią słoneczną pozwolą na ograniczenie nakładów związanych z jej utrzymaniem.

Informacja dla dziennikarzy Webinarium projektu Mod4GRIN 17.03.2021 (pdf)

Informacja dla dziennikarzy Webinarium projektu Mod4GRIN 17.03.2021 (docx)

10 grudnia 2020

IETU w TOP10 instytutów badawczych w Programie Horyzont 2020

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych wśród 10 najlepszych polskich instytutów badawczych, które uzyskały finansowanie w programie Horyzont 2020. IETU uczestnicząc w 9 międzynarodowych konsorcjach uzyskał z Komisji Europejskiej dofinansowanie w wysokości prawie 2 mln Euro według analizy przeprowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Informacja prasowa

23 września 2020

IETU na drugim miejscu w rankingu udziału jednostek badawczych i uczelni z województwa śląskiego w Programie Horyzont 2020

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest w czołówce śląskich jednostek naukowo-badawczych i uczelni pod względem liczby projektów finansowanych ze środków Programu Ramowego Horyzont 2020. IETU uczestnicząc w międzynarodowych konsorcjach realizuje obecnie 7 projektów badawczych, a kolejne 2 są w trakcie procedury zawierania umów. IETU uzyskał z Komisji Europejskiej dofinansowanie w wysokości prawie 2 mln Euro.

In

4 czerwca 2020

Wiceminister Zyska o planach utworzenia Europejskiego Instytutu Sprawiedliwiej Transformacji

Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska 4 czerwca br. na spotkaniu w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych przedstawił koncepcję działalności Europejskiego Instytutu Sprawiedliwej Transformacji, który może powstać na bazie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

3 października 2019

Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku – potrzebna świadomość, wymiana doświadczeń i współpraca

Duża zmienność pogody, fale upałów i tropikalne noce, susza, intensywne opady skutkujące podtopieniami i powodziami, coraz częstsze okresy z bardzo słabym wiatrem, wichury, trąby powietrzne to skutki zmian klimatu. Działania podejmowane, aby zwiększyć odporność miast na ekstremalne zjawiska pogodowe powinny przyspieszyć. Eksperci z IETU oraz Arcadis zaproponowali zainicjowanie współpracy na poziomie regionalnym, która posłuży uzyskaniu synergii działań i inicjatyw służących adaptacji.

 

Informacja prasowa

12 września 2019

Warsztaty – Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku
30 września 2019, Katowice, Hotel Courtyard by Marriot

IETU oraz firma Arcadis kierując się potrzebą podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z prac nad planami adaptacji do zmian klimatu dla 16 miast najsilniej zurbanizowanego regionu kraju organizują 30 września 2019 w Katowicach Warsztaty – Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku. Mając na uwadze wzmocnienie odporności miast na skutki zmian klimatu proponujemy zainicjowanie współpracy na poziomie regionalnym, która posłuży uzyskaniu synergii działań i inicjatyw służących adaptacji. Do udziału w warsztatach zaproszono przede wszystkim przedstawicieli władz samorządowych miast i gmin województwa śląskiego. W dyskusji nad podjęciem systemowych działań adaptacyjnych wezmą również udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

Informacja prasowa

26 marca 2019

Zapraszamy na warsztaty "Czy recykling odpadów opakowaniowych może być opłacalny dla MŚP?", Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, 26 marca 2019

Celem gospodarki odpadami jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu odzysku surowców, co przekłada się na efektywne wykorzystanie i ochronę zasobów. Od 2018 r. w państwach należących do Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące osiągania poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Do roku 2025 65% odpadów opakowaniowych ma zostać poddanych recyklingowi, a do roku 2030 zakładane jest osiągnięcie odzysku na poziomie 70%.

Informacja prasowa

12 marca 2019

Zapraszamy na seminarium „Deklarowana innowacyjność czy potwierdzona skuteczność, czyli jak zbudować przewagę konkurencyjną na rynku technologii wodno-ściekowych dzięki ETV”

Na czym polega weryfikacja technologii środowiskowych ETV ? Jak uzyskać Świadectwo Weryfikacji ETV UE? Z czego sfinansować procedurę weryfikacji? Jak wykorzystać ETV w procedurach przetargowych? To tematy ważne zarówno dla twórców i producentów innowacyjnych rozwiązań, jak i ich nabywców czy potencjalnych inwestorów.

26 lipca 2018

Współpraca nauki i samorządu przynosi efekty

Eksperci Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych wspierają w ramach projektu LUMAT opracowanie planu działań dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chorzów – Ruda Śląska – Świętochłowice. Miasta w czerwcu br. podpisały porozumienie w sprawie jego wdrażania. Realizacja planu działań przyczyni się do wzmocnienia powiązań systemu przyrodniczego miast MOF jako istotnego komponentu Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej.

Informacja prasowa 05/2018 - Współpraca nauki i samorządu przynosi efekty (1.33 MB)

Informacja prasowa 05/2018 - Współpraca nauki i samorządu przynosi efekty (2.93 MB)

Informacja prasowa

25 lipca 2018

Proces weryfikacji technologii środowiskowych już znormalizowany w Polsce

W lipcu br. Polski Komitet Normalizacyjny przyjął międzynarodową normę ISO 14034:2016 Zarządzanie środowiskowe - weryfikacja technologii środowiskowych (ETV), jako normę krajową.

Informacja prasowa 04/2018 - Proces weryfikacji technologii środowiskowych już znormalizowany... (280.18 kB)

Informacja prasowa 04/2018 - Proces weryfikacji technologii środowiskowych już znormalizowany... (158.25 kB)

Informacja prasowa

23 kwietnia 2018

Alians badawczy Karaibów i Unii Europejskiej dla lepszej gospodarki odpadami

Wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie gospodarki odpadami była celem wizyty studialnej naukowców i przedsiębiorców z Dominikany oraz Gwatemali w Polsce. Specjaliści z IETU zapoznali gości z Ameryki Łacińskiej z polskimi rozwiązaniami organizacyjnymi i technologicznymi na przykładzie obiektów gospodarki odpadami w Krakowie, Katowicach i Świętochłowicach.

Informacja prasowa

26 marca 2018

Nieużytki mogą stać się użyteczne - naukowcy IETU pracują nad wykorzystaniem terenów zdegradowanych do uprawy roślin energetycznych

Do roku 2020 udział źródeł odnawialnych w produkcji energii w Polsce powinien wynieść 15 proc. Województwo śląskie, mimo że kojarzy się z konwencjonalnymi źródłami energii, także stawia na innowacyjne technologie energetyczne i OZE, jako jeden z obszarów inteligentnych specjalizacji. W Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach trwają badania nad produkcją biomasy na cele energetyczne na gruntach rolnych oraz nieużytkach zanieczyszczonych wskutek działalności przemysłowej. Badania te doskonale wpisują się w specyfikę regionu przyczyniając się tym samym do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego w Unii Europejskiej.

Informacja prasowa

14 marca 2018

Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu dla Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich oraz Sosnowca na półmetku

Eksperci Instytutu Ekologii Terenów i współpracujący z nimi przedstawiciele lokalnych władz z ośmiu miast województwa śląskiego są na półmetku prac nad Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu. Rozpoczęło się planowanie działań adaptacyjnych, technicznych, organizacyjnych i edukacyjnych, których realizacja ograniczy negatywne skutki zagrożeń klimatycznych i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

21 czerwca 2017

IETU pracuje nad Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu dla ośmiu śląskich miast

Eksperci Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zakończyli pierwszy cykl warsztatów roboczych służących opracowaniu miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich oraz Sosnowca. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Informacja prasowa 04/2017 (doc)

Informacja prasowa 04/2017 (pdf)


26 stycznia 2017

Porozumienie o współpracy instytutów badawczych resortu środowiska

Porozumienie o współpracy pomiędzy instytutami badawczymi nadzorowanymi przez ministra środowiska zostało podpisane 26 stycznia 2017 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym. Współpraca pięciu instytutów badawczych przewiduje m.in. wzajemne wsparcie i koordynację badań naukowych, a także podejmowanie wspólnych przedsięwzięć biznesowych.

Informacja prasowa 03/2017 (doc)

Informacja prasowa 03/2017 (pdf)


12 stycznia 2017

Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu dla 44 polskich miast

W Ministerstwie Środowiska, w obecności Pawła Sałka, wiceministra środowiska, pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej, została podpisana umowa z konsorcjum wykonawców nowatorskiego projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Partnerami projektu są 44 polskie miasta. W skład konsorcjum wchodzą Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firma konsultingowo-inżynierska Arcadis.

Informacja prasowa 02/2017 (doc)

Informacja prasowa 02/2017 (pdf)


System Identyfikacji Wizualnej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

W celu stworzenia rozpoznawalnego wizerunku Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) a także ustalenia jednolitych standardów komunikacji wizualnej 2 stycznia 2017 roku został wprowadzony System Identyfikacji Wizualnej (SIW), obejmujący 19 elementów, w tym nowe logo i stronę internetową IETU.

Informacja prasowa 01/2017 (doc)

Informacja prasowa 01/2017 (pdf)

Ulotka o IETU do pobrania

Logo do pobrania

W przypadku potrzeby wykorzystania logo Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w innej wersji (np. monochromatycznej) albo w postaci pliku wektorowego, prosimy o kontakt na adres .

Przed wykorzystaniem logo Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zachęcamy do zapoznania się z zasadami używania elementów systemu identyfikacji Instytutu.

IETU w mediach

grudzień 2021, 50 lat działań IETU dla środowiska i klimatu, Ekologia Nr 4/100/2021, str. 43

2021-11-04, Regiony same nie sprostają transformacji. Rola państwa niezbędna, ale czy kluczowa?, www.portalsamorzadowy.pl

2021-10-11, Będzie trudniej pożegnać się z węglem, www.kadrachwalowice.pl

2021-10-07, Sprawiedliwa transformacja nie będzie łatwa, www.portalsamorzadowy.pl

2021-10-06, Transformacja: Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych jest wyzwaniem bardzo złożonym, Portal nettg.pl

2021-10-06, Drobniak: pieniędzy na tereny poprzemysłowe niewiele, należy zrobić kilka modelowych projektów, www.portalsamorzadowy.pl

2021-10-06, Drobniak: Pieniędzy na tereny poprzemysłowe niewiele, Portal propertynews.pl

2021-10-06, Drobniak: pieniędzy na tereny poprzemysłowe niewiele, należy zrobić kilka modelowych projektów, Portal wnp.pl

2021-09-22, Autor planu sprawiedliwej transformacji: potrzebne są dalsze prace, Radio Opole

2021-09-22, Prace nad planem sprawiedliwej transformacji w Polsce nie są skończone, Portal zielona.interia.pl

2021-09-14, Kurtyka o transformacji: sukces będzie albo wspólny, albo nie będzie go wcale, Portal forsal.pl

2021-09-14, Samorządy chcą większego, niż proponuje rząd, udziału w zarządzaniu FST, samorząd.pap.pl

2021-04-07, Powstaje think-tank centrum analiz technologiczno-gospodarczych, Portal gppbusinesspark.pl

2021 luty, Sustainable management of hazaudours wastes in the alectroplating sector according Circular Economy rules, Ochrona przed korozją nr 2/2021, str. 38-44

2021 styczeń, Śląskie wypowiedziało wojnę smogowi, Dwa Kwadranse, styczeń 2021, nr 11,  str. 19

2021-01-26, Zapraszamy na cykl programów „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre”, tvs.pl

2021-01-26, Skąd bierze się #smog - audycja TV, Telewizja Silesia

2021-01-25, Aplikacja i platforma Śląskie SMOGSTOP już dostępne dla mieszkańców regionu w ramach projektu InfoSMOG-MED, cire.pl

2021-01-20, Spotkanie ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - Przygotowanie Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla powiatu zgorzeleckiego, stowarzyszenie-zmijewski.pl

2021-01-19, Walka ze smogiem. „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre”, dzisiajwgliwicach.pl

2021-01-17, Aplikacja poinformuje o jakości powietrza na Śląsku, rynekinstalacyjny.pl

2021-01-13, „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre”, powiatczestochowski.pl

2021-01-13, Nowe działania na froncie walki ze smogiem. Będą edukować przez aplikację i platformę, wpowiecie.pl

2021-01-13, Rusza kampania informacyjno-edukacyjna na temat walki ze smogiem oraz aplikacja i platforma Śląskie SMOGSTOP, mstow.pl

2021-01-12, Śląskie zmienia powietrze na dobre, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

2021-01-12, Urząd Marszałkowski - nie zapominamy o smogu [Wideo], silesia24.pl

2021-01-12, Śląskie: Aplikacja informuje mieszkańców i szpitale o jakości powietrza, portalsamorzadowy.pl

2021-01-12, W ramach projektu InfoSmog-med powstała aplikacja z mapą zanieczyszczeń powietrza dla województwa śląskiego, radio90.pl

2021-01-12, Konferencja InfoSmog-Med., youtube.com

2021-01-12, Aplikacja #STOPSMOG już dostępna za darmo!, Facebook izableladomonogala

2021-01-07, W celu zmniejszenia zanieczyszczenia. Ponad 2 mln złotych na zielone inwestycje w Katowicach, sozosfera.pl

2021-01-07, Katowice otrzymają 2,1 mln złotych na zielone inwestycje, wiadomosci.poinformowani.pl

2021-01-05, Ponad 2 mln złotych na zielone inwestycje - Katowice dostały ogromną dotację na zazielenienie miasta, eska.pl

2021-01-05, Katowice. Dodatkowe 2 mln złotych na zielone inwestycje, portalkomunalny.pl

2021-01-04, Ogród sensoryczny, zielone przystanki i zakątki. Tak Katowice reagują na zmiany klimatu, propertydesign.pl

2021-01-04, Ponad 2 mln złotych na zielone inwestycje, mojekatowice.pl

2021-01-03, Katowice dostały pieniądze na jedną zieloną ławkę, dwa zielone przystanki i m.in. ogród sensoryczny, infokatowice.pl

2021.01.02, Katowice: ponad 2 mln złotych przeznaczone na zielone inwestycje, silesia24.pl

2021-01-02, W Katowicach powstanie ogród sensoryczny i zielone przystanki, portalkomunalny.pl

2021-01-01, Katowice. Będzie zielono. Ponad dwa miliony na ekologiczne inwestycje, wiadomosci.wp.pl


2020 listopad, Zarządzanie substancjami uznanymi za niebezpieczne w sektorze galwanotechnicznym. Projekt Hazbref, Ochrona przed korozją 11/2020


2020 listopad, Trawa na hałdach, Ekologia nr 3/95/2020


18 czerwca 2020, Na bazie IETU powstanie Europejski Instytut Sprawiedliwej Transformacji, Wywiad z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Klimatu, pełnomocnikiem rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneuszem Zyska oraz dr hab. Martą Pogrzebą, Prof IETU - Audycja Zielony Telefon Radia Katowice


2020 maj, Budownictwo zaGOZpodarowane - Projekt Cinderela, Energia Recykling Gospodarka Obiegu Zamkniętego, Nr 5(29)/2020, str. 10-12

 

 

2019 grudzień, Patrzymy w przyszłość, Dodatek specjalny do kwartalnika Ekologia nr 4/92/2019, str. 16-17

2019 grudzień, Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku - Świadomość, wymiana doświadczeń i współpraca, Kwartalnik EKOLOGIA 4/92/2019, str. 20-21

2019-12-22, GOZ na Horyzoncie, Portal www.kierunekchemia.pl

2019-11-22, GOZ na horyzoncie , Portal kierunekenergetyka.pl

2019-11-19, W walce z globalnymi wyzwaniami kluczem są miasta, Portal dzienikzachodni.pl

2019-11-18, Miasta szykują się na zmiany klimatu, Portal inzynieria.com

2019-11-14, Polskie miasta szykują się na zmiany klimatu, Portal swiatoze.pl

2019-11-05, Laureaci i wyróżnieni w 18. edycji Konkursu Ekolaury 2019, Polska Izba Ekologii

2019-11-05, Rozdano Ekolaury. Sporo laureatów ze Śląska, Portal slaskibiznes.pl

2019-11-05, Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019 już rozdane!, Portal magazynbiomasa.pl

2019-10-07, Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku – potrzebna świadomość, wymiana doświadczeń i współpraca, Portal Teraz Środowisko

2019-10-01, Katowice. Ruszyły warsztaty "Adaptacja do zmian klimatu", Radio eM

2019-09-30, Katowice. Ruszyły warsztaty "Adaptacja do zmian klimatu", Portal gosc.pl

2019-09-30, Czy jesteśmy skazani na miejskie wyspy ciepła? , Radio Piekary

2019-09-12, Rozmowa z dr hab. Martą Pogrzebą, prof. IETU, na temat uprawy roślin energetycznych (Miskanta) na glebach słabej jakości (projekt MISCOMAR), Radio Katowice - Zielony Telefon

2019-08-09, Czworo polskich ekspertów wybranych do Rad Misji programu Horyzont Europa, Ministertswo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2019-08-07, Projekt SALUTE4CE, Portal przyroda.katowice.pl

2019-07-30, Spotkania w ramach projektu GreenerSites w Bydgoszcz, Portal www.bydgoszcz.com

2019-07-08, Konsultacje w sprawie Europejskiej Strategii i Agendy dla Badań i Rozwoju na Rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Teraz Środowisko

2019 czerwiec, Odpady komunalne substytutem paliw konwencjonalnych (pdf), Polityka surowcowa, Nr 6/2019

2019 czerwiec, Zrównoważone zarządzanie terenami poprzemysłowymi – projekt LUMAT (pdf), Polityka surowcowa, Nr 6/2019

2019  lipiec, Sposób analizy stanu wód w śląskich jeziorach, Przegląd Komunalny 7/2019

2019-06-08, Naukowcy mówią jasno – więcej zieleni, mniej betonu potrzeba w Katowicach, Portal infokatowice.pl

2019 czerwiec, Zrównoważone zarządzanie terenami poprzemysłowymi – projekt LUMAT, Polityka surowcowa, Nr 6/2019

2019 czerwiec, Odpady komunalne substytutem paliw konwencjonalnych, Polityka surowcowa, Nr 6/2019

2019 kwiecień, Dyrektywa IED a bezpieczne wykorzystanie chemikaliów. Czy potrzebne są zmiany?, Chemia Przemysłowa, nr 2/2019

2019-04-25, Audycja poświęcona miejskim planom adaptacji do zmian klimatu (wywiad z J. Gorgoń i P. Cofałką z IETU), Radio Katowice - Zielony Telefon


2019-04-18, Audycja poświęcona zagospodarowaniu odpadów opakowaniowych (wywiad z L. Sieją z IETU, J. Kulczycką z Klastra Gospodarki Opadami i Recyklingu oraz J. Ziają z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu, Radio Katowice - Zielony Telefon

2019-04-11, Warsztaty Erek - Czy recykling odpadów opakowaniowych może być opłacalny dla MŚP? (wywiad z W. Jarosz, I. Ratman-Kłosińską i L. Sieją z IETU, S. Murphy z organizacji WRAP, H. Żakowską z Instytutu Badawczego Opakowań oraz J. Ziają z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu), Radio Katowice - Zielony Telefon


2019-04-04, Klaster współorganizatorem warsztatów EREK (Europejskiego Centrum Wiedzy na temat Wydajności i Zasobów) Klaster gospodarki Odpadowej i Recyklingu

2019 marzec, Świadectwa weryfikacji ETV dla innowacyjnych technologii i urządzeń dla gospodarki wodno-ściekowej, Portal www.teraz-srodowisko.pl

2019-02-05, Deweloperzy lekarzami miast?, Portal Teraz Środowisko

2019-02-05, Kompleksowe usługi rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu dla starostów, właścicieli i nabywców nieruchomości, Portal Teraz Środowisko

2019-02-05, Nowe życie terenów pogórniczych, Teraz Środowisko

2019-01-17, Wczuwają się w klimat, Portal Goniec Górnośląski

2019-01-09, 44 polskie miasta mają już plany adaptacji do zmian klimatu, Portal Teraz Środowisko

2019-01-09, MŚ: "Wczujmy się w klimat!" – Plany adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast Polski opracowane (komunikat), Centrum prasowe PAP

2019-01-06, Wizyta w IETU w Katowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących Katowice

grudzień 2018, Adaptacja do zmian klimatu, Ekologia nr 4/88/2018

wrzesień 2018, Rośliny energetyczne - jak wykorzystać w pełni ich możliwości?, Energia Recykling - gospodarka obiegu zamkniętego, 9 (9) 2018, wrzesień 2018

sierpień 2018, Adaptacja do zmian klimatu - rozmowa z Dyrektorem IETU - dr hab. inż. Janem Skowronkiem, Śląsk, nr 8 (273) 2018

23 sierpnia 2018,  Adaptacja klimatu – gród Siemiona pozostaje w grze, www siemianowice.pl

7 sierpnia 2018, Phyto2Energy — Result In Brief, cordis.europa.eu

6 sierpnia 2018, Adaptacja w miastach. W 44 polskich miastach powstają Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu, samorzad.pap.pl

3 sierpnia 2018, Zapukaj do sąsiada, www.zielona-gora.pl

1 sierpnia 2018, Konferencje projektu LUMAT na Słowenii, www.europasrodkowa.gov.pl

sierpień 2018, Baza odpadów: większy odzysk surowców, Polityka Surowcowa Państwa Nr 3 lipiec -sierpień 2018, str. 16

17 lipca 2018, Projekt Miscomar - wywiad M. Pogrzeba i J. Krzyżak, wersja EN, EU Research Magazine, Nr Summer 2018, s. 31

czerwiec 2018, Nieużytki mogą stać się użyteczne, Ekologia, nr 2/86/2018, str. 37

28 czerwca 2018, 44 miasta wybrały sposób adaptacji do zmian klimatu, www.portalsamorzadowy.pl

15 czerwca 2018, Ruda Śląska, Chorzów i Świętochłowice razem. Chodzi o 600 hektarów, tvs.pl

6 czerwca 2018 "Projekt Miscomar...", Audycja Zielony Telefon Radia Katowice


25 maja 2018, Samorządowcy mają pomysły na dzikie tereny zielone, katowice.wyborcza.pl

17 maja 2018 "Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu...", Audycja Zielony Telefon Radia Katowice


15 maja 2018,Ruda Śląska, Chorzów i Świętochłowice razem. Chodzi o 600 hektarów, tvs.pl

15 maja 2018, UM Sosnowiec: Sosnowiec: plan na klimat , otososnowiec.pl

14 maja 2018, Mysłowice: Debatowali o tym, jak przygotować się do zmian klimatu, radiopiekary.pl

14 maja 2018, Co zrobić, aby lepiej przygotować się na skutki zmian klimatu, myslowice.pl

14 maja 2018, UM Sosnowiec: Warsztaty klimatyczne, otososnowiec.pl

9 maja 2018, Jak mądrze i skutecznie zarządzać deszczem, Portal www.rp.pl

kwiecień 2018, Odpady też są cennymi surowcami, Polityka Surowcowa Państwa, Nr 1, marzec-kwiecień 2018, str. 12

kwiecień 2018, Więcej terenów poprzemysłowych do rekultywacji, Polityka Surowcowa Państwa Nr 1, marzec-kwiecień 2018, str. 14

kwiecień 2018, Czy hałdy będą także źródłem pozyskania surowców?, Polityka Surowcowa Państwa Nr 1, marzec-kwiecień 2018, str. 16

25 kwietnia 2018, Z pomysłem na dzikie tereny zielone, UM Ruda Śląska

25 kwietnia 2018, Będziemy uczyć mieszkańców, jak przystosować się do zmian klimatu, teraz-srodowisko.pl

20 kwietnia 2018, Wczujmy się w klimat. Jak przygotować Siemianowice Śląskie na skutki zmian klimatu?, sieminaowice.pl

20 kwietnia 2018, Nasze miasta muszą przystosować się do zmian klimatycznych, katowice.wyborcza.pl

19 kwietnia 2018, Plan adaptacji do zmian klimatu - kolejne warsztaty, www.rudaslaska.pl

19 kwietnia 2018, Bytom: Debatują o dostosowaniu się do zmian klimatycznych, radiopiekary.pl

18 kwietnia 2018, WCZUJMY SIĘ W KLIMAT!, czestochowa.pl

18 kwietnia 2018, Miasto gotowe na zmiany klimatu, bytom.pl

17 kwietnia 2018, Tereny poprzemysłowe jako atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna – projekt LUMAT - seminarium, pomorska.iap.pl

13 kwietnia 2018, Grunty słabej jakości i nieużytki poprzemysłowe można z powodzeniem wykorzystać pod uprawę roślin energetycznych, wlaczoszczedzanie.pl

12 kwietnia 2018, Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu, wroclaw.pl

9 kwietnia 2018, W Gliwicach powstaje Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu, gliwice.eu

9 kwietnia 2018, W Gliwicach powstaje Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu, gliwice.eu

4 kwietnia 2018, Poprzemysłowe nieużytki i grunty słabej jakości - użyteczne do uprawy roślin energetycznych, naukawpolsce.pap.pl

3 kwietnia 2018, Poprzemysłowe nieużytki i grunty słabej jakości - użyteczne do uprawy roślin energetycznych, teraz-srodowisko.pl

3 kwietnia 2018, Eksperci: Rośliny energetyczne mogą wesprzeć OZE, biznesalert.pl

3 kwietnia 2018, Poprzemysłowe nieużytki i grunty słabej jakości pod uprawy roślin energetycznych,  farmer.pl

3 kwietnia 2018, IETU o poprzemysłowych nieużytkach i gruntach słabej jakości: są użyteczne do uprawy roślin energetycznych,  spalaniebiomasy.pl

22 marca 2018,  ,,Wczujmy się w klimat - adaptacja w mieście” Debata Ekspercka cz. 1, youtube.pl

22 marca 2018,  ,,Wczujmy się w klimat - adaptacja w mieście” Debata Ekspercka cz. 2, youtube.pl

22 marca 2018, Gliwice wypadły słabo w rankingu zrównoważonych miast, tubagliwic.pl

20 marca 2018,  Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu dla ośmiu miast woj. śląskiego – na półmetku, www.ppr.pl

20 marca 2018,  Trwają prace nad planami adaptacji 44 polskich miast do zmian klimatu. Na Śląsku osiągnęły półmetek, epochlimes.pl

17 marca 2018, Czy jesteśmy gotowi na tornado, powódź i falę upałów?, www.silesion.pl

14 marca 2018, Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu na półmetku, wiadomoscizaglebia.pl

28 lutego 2018, Miejski Plan Adaptacji na połmetku, www.bytom.pl

22 lutego 2018, Wczujmy się w klimat, Portal ozeon.pl

22 lutego 2018, Miasta powinny adaptować się do zmian klimatu. „Potrzeba wsparcia państwa i społeczeństwa”, Portal biznesalert.pl

22 lutego 2018 "Wczujmy się w klimat - adaptacja w mieście” Debata Ekspercka z udziałem Marcinem Witko, Portal nasztomaszow.pl

21 lutego 2018, Miejskie Plany Adaptacji: Półmetek prac nad dokumentacją dla 44 miast, portalsamorzadowy.pl

21 lutego 2018, Miejskie Plany Adaptacji w połowie drogi. Ekspercka debata w Łodzi [WIDEO], komunalny.pl

21 lutego 2018, MŚ: Miejskie Plany Adaptacji to sposób na przystosowanie miast do zmian klimatu, Portal PAP (stooq.pl)

15 lutego 2018, Miejskie plany adaptacji na półmetku. Miasta najbardziej boją się o gospodarkę wodną

13 lutego 2018, MPA na półmetku, zielona-gora.pl

luty 2018, Jak reagować na zmiany klimatyczne?, nr 2 (86) luty 2018 str. 4, Chorzowianin.pl

12 lutego 2018, Miejskie Plany Adaptacji na półmetku, Portal www.siemianowice.pl

12 lutego 2018, Miejskie Plany Adaptacji na półmetku, siemianowice.net.pl, portalsamorzadowy.pl

12 lutego 2018, Seminarium - Potencjał zbiorników wodnych konurbacji śląsko-dąbrowskiej w łagodzeniu skutków zmian klimatu, Uniwersytet Śląski

07 lutego 2018, Ocieplanie klimatu. Będą ulewy i nawałnice. Jak przygotować miasto?, portalsamorzadowy.pl

05 lutego 2018, Chorzów - Adaptacja do zmian klimatu, Związek Miast Polskich

02 lutego 2018, Chorzów coraz lepiej wczuwa się w klimat, Chorzowianin.pl

01 lutego 2018, Chorzów coraz lepiej wczuwa się w klimat, mojchorzow.pl

31 stycznia 2018, Chorzów coraz lepiej wczuwa się w klimat, www.chorzow.eu

12 stycznia 2018, Ruda Śląska: rozpoczęła się rewitalizacja hałdy w centrum miasta, srodowisko.abc.com.pl

11 stycznia 2018, Rewitalizacja hałdy rozpoczęta, UM Ruda Śląska

11 stycznia 2018, Jest hałda, będzie zielona enklawa. Ruszyła rewitalizacja hałdy w Rudzie Śląskiej, Portal TVS.pl

11 stycznia 2018, Ruda Śląska - rozpoczęła się rewitalizacja hałdy w centrum miasta, superstacja.tv

11 stycznia 2018, Rusza rewitalizacja hałdy pocynkowej, superstacja.tv

11 stycznia 2018, Ruda Śląska - Rozpoczęła się rewitalizacja hałdy w centrum miasta, stooq.pl

Materiały filmowe


do góry