Aktualności

Zaproszenie | Seminarium IETU – Potencjał zbiorników wodnych konurbacji śląsko-dąbrowskiej w łagodzeniu skutków zmian klimatu, Katowice 22.02.2018

Zmiany klimatu oraz związane z tym występowanie zdarzeń pogodowych o charakterze ekstremalnym niosą konieczność maksymalnego wykorzystania potencjału adaptacyjnego jakim dysponuje konurbacja śląsko-dąbrowska do łagodzenia skutków tych zmian. Wśród zasobów instytucjonalnych, finansowych, infrastrukturalnych i kapitału społecznego, którymi dysponuje konurbacja śląsko-dąbrowska, należy uwzględnić również niezwykle dużą, w skali kraju, liczbę zbiorników wodnych. Wśród wielu ryzyk związanych ...

Otwieramy dane publiczne

Dane publiczne IETU są już dostępne za pośrednictwem serwisu DanePubliczne.gov.pl. Można korzystać ze zbiorów danych: Stężenia pyłu zawieszonego PM10 w Brennej (csv) Stężenia ozonu w Brennej ...

Praca w IETU

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ogłasza nabór na stanowisko inżynieryjno-techniczne w grupie projektowej Remediacja Środowiska. Wymagania podstawowe: wykształcenie wyższe lub ...

Edukacja nie może być nudna!

Nagrodę Złotego Kopernika na Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO 2017 otrzymała Ewa Stępniewicz za film „300 H20 Lubię to”. Nagrodzony film jest jednym z elementów kampanii ...

do góry