Aktualności

Publikacje naukowe pracowników IETU – 2019

Ponad 40 publikacji naukowych opublikowali w 2019 r. naukowcy z IETU. Dotyczyły one m.in. wyników badań naukowych z obszarów remediacji środowiska, mikrobiologii środowiska oraz odnowy terenów miejskich i przemysłowych w kontekście zmian klimatu oraz adaptacji obszarów zurbanizowanych do skutków zmian klimatu. Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami. Ł. Jałowiecki, G. Płaza, H. Ejhed, M. Nowrotek: Aerobic biodegradation of norfloxacin and ofloxacin by a microbial consortium, ...

do góry