Aktualności

Badanie składu materiałowego odpadów komunalnych

Z danych GUS wynika, że w 2015 r. w Polsce zebrano prawie 11 mln ton odpadów komunalnych, z czego ponad połowa (55%) została przeznaczona do odzysku. Recyklingowi poddano 26% (2,9 mln ton), unieszkodliwieniu termicznemu w spalarniach 13% (1,4 mln ton), biologicznemu przetwarzaniu 16% (1,7 mln ton) odpadów komunalnych. Podstawowym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi było deponowanie ich na składowiskach – 44% ich ogólnej ilości (tj. 4,8 mln ton) przeznaczono do ...

do góry