Aktualności

EKOLAURY 2019 – dwa dla IETU!

IETU podwójnym laureatem EKOLAURÓW 2019. Kapituła w 18. edycji Konkursu przyznała  IETU Ekolaur za działalność wspierającą rozwój nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Drugi tytuł IETU otrzymał za edukację i promocję w zakresie wielokrotnego użytkowania terenów poprzemysłowych i nieużytków w miastach. Z okazji 20-lecia Polskiej Izby Ekologii IETU otrzymał także wyróżnienie Za połączenie działań w dziedzinie ochrony środowiska z pracą na rzecz rozwoju ...

Konferencja Miasto 2019

Wyzwania stojące przed miastami, m.in., recentralizacja i kryzys klimatyczny były przedmiotem debaty na XIII Międzynarodowej Konferencji Miasto 2019, która odbyła się we wtorek 29 października ...

Podsumowanie wyników projektu AMIIGA

W konferencji podsumowującej realizację międzynarodowego projektu Zintegrowane podejście do zarządzania jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych - AMIIGA uczestniczyli ...

Adaptacja do zmian klimatu na spacerze

Problem przystosowania miasta do zmieniającego się klimatu jest bardzo trudny. Zrozumienie skomplikowanych zależności wpływu warunków pogodowych na miejską przestrzeń ułatwiają tzw. spacery ...

do góry