Aktualności

Zaproszenie na webinarium IETU – Miejska zielona akupunktura na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic – mechanizm tworzenia planu działań, czyli od idei do realizacji, 16.12.2021

Prowadzący: dr Anna Starzewska-Sikorska, mgr Marta Fudała – IETU Mieszkańcy i samorządy  kładą coraz większy nacisk na dostępność do terenów zielonych, jednak częstym ograniczeniem dla tworzenia nowych trenów zielonych jest wygospodarowanie obszaru pod jego urządzenie. Idea miejskiej zielonej akupunktury promuje wykorzystywanie niewielkich nieużytków w mieście, jednak w dużym zagęszczeniu, tak żeby stworzyć gęstą sieć zielonych punktów. Ta idea została przeniesiona do tzw. planów działań ...

EKOLARY dla IETU za ochronę powietrza

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych został uhonorowany EKOLAUREM za całokształt działalności na rzecz poprawy jakości powietrza i adaptacji do skutków zmian klimatu w 20. edycji ...

W Gdańsku o adaptacji do zmian klimatu

Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu, funkcjonująca w ramach sieci organów ochrony środowiska „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” przyjechała z wizytą studyjną do Gdańska. W ...

do góry