Aktualności

Zaproszenie | Seminarium IETU – Mikoryza arbuskularna roślin energetycznych uprawianych na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi, Katowice 15.11.2018

Środowisko jest narażone na zanieczyszczenie metalami ciężkimi spowodowane szybkim rozwojem przemysłu, a także antropopresji. Skutkiem nadmiernej akumulacji metali ciężkich w glebie jest zaburzenie funkcjonowania ekosystemów i równowagi biologicznej. W rezultacie prowadzi to do obniżenia jakości gleby, ograniczenia produkcji roślinnej, zmniejszenia aktywności mikrobiologicznej, a także do narażenia ludzi i zwierząt na toksyczne związki, które przechodzą do łańcucha pokarmowego. Jedną z ...

Dr Anna Starzewska na Kongresie ISOCARP

W mieście Bodo w Norwegii odbył się 54 Kongres ISOCARP (International Society of City and Regional Planners), który zgromadził około 500 uczestników z całego świata. Tematyka tegorocznego ...

do góry