Aktualności

Projekt LUMAT – Konsultacje społeczne Planu Działań dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic

Konsultacje społeczne Planu Działań dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic odbyły się w Rudzie Ślaskiej 25 kwietnia 2018. W spotkaniu wzięło udział 50 osób. Witając uczestników spotkania Prezydent Michał Pierończyk podkreślił wagę dokumentu opracowanego przy aktywnym współudziale przedstawicieli urzędów trzech miast MOF. Prace trwały przez ostatni rok i obecnie miasta będą się starały o środki na realizację zapisów tego dokumentu. Zaznaczył ...

do góry