Członkostwo IETU

Water Europe

Water Europe (WE) została zainicjowana przez Komisję Europejską w 2004 r. Jako Europejska Platforma Technologiczna (ETP) dla wody o nazwie WssTP. Jest to organizacja zrzeszająca interesariuszy całego łańcucha wartości wody dla stworzenia europejskiego społeczeństwa inteligentnego w dziedzinie wody dzięki badaniom i innowacjom.

https://watereurope.eu/

ECERA
(European Circular Economy Research Alliance)

ECERA jest siecią współpracy zrzeszającą europejskie organizacje badawczo-technologiczne (RTO), z których część to organizacje „non profit”. ECERA ma na celu wzmocnienie i integrację wiedzy naukowej i eksperckiej w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym z interdyscyplinarnego punktu widzenia.

https://vito.be/en/news/ecera-european-circular-economy-research-alliance

 

VerifiGlobal Alliance

VerifiGlobal Alliance zrzesza jednostki badawcze, laboratoria analityczne oraz jednostki weryfikujące na świecie, oferujące niezależną ocenę efektu działania technologii zgodnie z normą ISO 14034 i świadczące usługi w zakresie badań na potrzeby weryfikacji ETV.

 


do góry