Seminaria Otwarte IETU

Otwarte Seminaria IETU to okazja do skorzystania z wiedzy ekspertów, ale przede wszystkim do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi naukowcami, przedstawicielami branży ochrony środowiska oraz specjalistami zaangażowanymi w projekty środowiskowe.

Seminaria dają wgląd w portfolio naszych projektów badawczych i usług, pozwalając uczestnikom zapoznać się z innowacyjnym podejściem do aktualnych problemów środowiskowych, wynikami prac, jak również ich praktycznym wykorzystaniem.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, zachęcamy do udziału w spotkaniach i dyskusji nad wieloma zagadnieniami i aspektami środowiskowymi, które aktualnie poruszane są w środowisku naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji, zarówno państwowej jak i samorządowej. Obecność przedstawicieli różnych środowisk prowadzi do ożywionych dyskusji, jak również możliwości pełnego zrozumienia często szerszego kontekstu podejmowanych tematów.

Seminaria są bezpłatne i odbywają się w IETU w Katowicach przy ul. Kossutha 6, w godz. 13.00-14.30. Seminaria są również nagrywane, a następnie udostępniane w sieci.


Najbliższe seminarium

Uprzejmie informujemy, że seminarium pt. Określenie poziomu zanieczyszczenia środowiska Wielopierścieniowymi Węglowodorami Aromatycznymi (WWA) i metalami ciężkimi przy użyciu bioindykatorów roślinnych - prowadzący:Jacek Borgulat, IETU zostało odwołane.

Przepraszamy za zaistniałe zmiany.

Już dziś zapraszamy na kolejny cykl Seminariów Otwartych IETU w 2019 roku. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany pod koniec grudnia.

Seminaria zorganizowane w roku 2018

15.11.2018

Mikoryza arbuskularna roślin energetycznych uprawianych na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi

Prowadząca: Alicja Szada-Borzyszkowska – IETU

 

18.10.2018

Raport początkowy dla obiektów przetwarzania odpadów

Prowadzący: Marek Matejczyk, dr Joachim Bronder, Mariusz Kalisz – IETU  
18.10.2018

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w przemyśle w świetle Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych – projekt HAZBREF

Prowadzący: dr Janusz Krupanek, Mariusz Kalisz, Beata Michaliszyn, Marek Matejczyk – IETU  
11.10.2018

The role of Wastewater Treatment Plants in the control of Antibiotic Resistance dissemination

Prowadząca: Ph.D. Ivone Vaz-Moreira, Portuguese Catholic University, Faculty of Biotechnology, Porto, Portugal
21.06.2018

Osady ściekowe w gospodarce obiegu zamkniętego

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, prof. dr hab. inż. Ewa Neczaj, dr inż. Anna Grosser – Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska  
19.04.2018

Tereny poprzemysłowe jako atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna – projekt  LUMAT

Prowadzący: dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, Prof. PŚl – Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Gliwice

15.03.2018

Możliwości podnoszenia efektywności gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami w przemyśle rolno-spożywczym w oparciu o system BioSuck

Prowadzący: dr Janusz Krupanek, dr Beata Michaliszyn, Marek Matejczyk, Mariusz Kalisz, IETU

22.02.2018

Potencjał zbiorników wodnych konurbacji śląsko-dąbrowskiej w łagodzeniu skutków zmian klimatu

Prowadzący: Andrzej Woźnica, Edyta Sierka, Bartosz Łozowski, Damian Absalon, Andrzej Pasierbiński  – Uniwersytet Śląski; Rafał Ulańczyk, Krzysztof Skotak – Instytut Ochrony Środowiska - PIB, Wanda Jarosz – IETU


do góry