Webinaria – Seminaria Otwarte IETU

Webinaria i Otwarte Seminaria IETU to okazja do skorzystania z wiedzy ekspertów, ale przede wszystkim do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi naukowcami, przedstawicielami branży ochrony środowiska oraz specjalistami zaangażowanymi w projekty środowiskowe.

Spotkania dają wgląd w portfolio naszych projektów badawczych i usług, pozwalając uczestnikom zapoznać się z innowacyjnym podejściem do aktualnych problemów środowiskowych, wynikami prac, jak również ich praktycznym wykorzystaniem.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, zachęcamy do udziału w spotkaniach i dyskusji nad wieloma zagadnieniami i aspektami środowiskowymi, które aktualnie poruszane są w środowisku naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji, zarówno państwowej jak i samorządowej. Obecność przedstawicieli różnych środowisk prowadzi do ożywionych dyskusji, jak również możliwości pełnego zrozumienia często szerszego kontekstu podejmowanych tematów.

Webinaria/Seminaria są bezpłatne. W 2021 roku z powodu Covid-19 odbywają się w formie on-line na platformie komunikacji zdalnej MS Teams. Spotkania są nagrywane, a następnie udostępniane w sieci. Seminaria tradycyjne odbywają się w IETU w Katowicach przy ul. Kossutha 6, zazwyczaj w godz. 13.00-14.30.


Najbliższe webinarium

16 grudnia 2021

Miejska zielona akupunktura na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic – mechanizm tworzenia planu działań, czyli od idei do realizacji

Prowadzący: dr Anna Starzewska-Sikorska, mgr Marta Fudała – IETU

Mieszkańcy i samorządy  kładą coraz większy nacisk na dostępność do terenów zielonych, jednak częstym ograniczeniem dla tworzenia nowych trenów zielonych jest wygospodarowanie obszaru pod jego urządzenie. Idea miejskiej zielonej akupunktury promuje wykorzystywanie niewielkich nieużytków w mieście, jednak w dużym zagęszczeniu, tak żeby stworzyć gęstą sieć zielonych punktów. Ta idea została przeniesiona do tzw. planów działań dla 5 miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) miast uczestniczących w projekcie. Na przykładzie polskiego MOF zostanie zaprezentowany mechanizm tworzenia takiego planu działań, krok po kroku, uwzględniający budowanie kapitału społecznego wśród mieszkańców Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic...więcej informacji

Webinaria zorganizowane w 2021 roku

24.11.2021

Zmiany zagospodarowania zlewni w ujęciu historycznym na przykładzie zlewni Rawy i zlewni Pszczynki

Prowadzący: Andrzej Woźnica – Uniwersytet Śląski, Wanda Jarosz – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, pozostali autorzy: Damian Absalon, Lucyna Sadzikowska, Joanna Strońska-Przybyła, Jan Gąsior, Julia Kuczek – Uniwersytet Śląski

21.10.2021

Analiza ryzyka zdrowotnego dla mieszkańców osiedla sąsiadującego z dawnymi Zakładami Chemicznymi ZACHEM

Prowadzący: dr hab. Eleonora Wcisło, prof. IETU, dr Joachim Bronder, IETU

16.09.2021

Innowacyjne rozwiązania wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym na przykładzie projektu CIRC4Life

Prowadzący: dr Beata Michaliszyn, dr Janusz Krupanek, Mariusz Kalisz – IETU

17.06.2021

Raport Polskich Miast Zrównoważonych - Arcadis 2021

Prowadząca: Magdalena Polus, Arcadis

20.05.2021

Zastosowanie modelu Soil and Water Assessment Tool (SWAT) do badania erozji gleb w zlewni Wapienicy

Prowadząca: dr Joanna Piasecka-Rodak, IETU

15.04.2021

Uprawa roślin pod wpływem różnych spektrum światła uzyskanych w technologii LED. Wpływ na stan fizjologiczny roślin

Prowadzący: dr Szymon Rusinowski – IETU

18.03.2021

Mechanizmy ekspansji kłosownicy pierzastej (Brachypodium pinnatum) w krajobrazie rolniczym

Prowadzący: dr hab. Wojciech Bąba, Prof. IETU

18.02.2021

Znaczenie projektu EJP SOIL dla oceny gleb użytkowanych rolniczo w skali europejskiej

Prowadząca: dr hab. inż. Bożena Smreczak, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Krajowy koordynator w programie EJP SOIL

21.01.2021

Wyzwania misji „Troska o glebę to troska o życie” do 2030 roku w programie HORYZONT EUROPA

Prowadząca: dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU członek Mission Board Soil Health and Food.

Seminaria zorganizowane w roku 2020

UWAGA!
W celu prawidłowego odtworzenia nagrań z seminariów prosimy o skorzystanie z oprogramowania: przeglądarka Internet Explorer w wersji 11.x (w przeglądarce muszą być odblokowane wyskakujące okienka), program Microsoft Silverlight 5.x lub nowszy.

do góry