Praca w IETU

Jeśli jesteś zainteresowana/ny pracą w IETU, a obecnie nie publikujemy ofert pracy na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom lub oczekiwaniom, możesz przesłać do nas swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) za pomocą formularza kontaktowego.

Twoja kandydatura zostanie rozważona w przypadku pojawienia się oferty pracy, w której nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

CV kandydata powinno zawierać klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, (Dz. U. Nr 133, poz. 883)”.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ogłasza nabór na stanowisko inżynieryjno-techniczne w Centralnym Laboratorium (1 etat)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie pełniła funkcję Kierownika ds. Jakości w Centralnym Laboratorium z następującymi powinnościami:

 Nadzór i odpowiedzialność za prace związane z działaniem systemu zarządzania jakością:

 1. Projektowanie, redagowanie, modyfikowanie i wdrażanie oraz dokumentowanie systemu zarządzania.
 2. Opracowanie, wdrożenie i nadzór nad wewnętrznym programem sterowania jakością.
 3. Planowanie i prowadzenie sprawdzania biegłości.
 4. Planowanie i nadzór szkoleń personelu laboratorium związanych z systemem zarządzania i ich dokumentowanie.
 5. Planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych.
 6. Prowadzenie szkoleń dla audytorów wewnętrznych.
 7. Stała współpraca z PCA, w tym z wyznaczonym opiekunem i audytorami PCA w okresie przed i poaudytowym. Śledzenie aktualnych dokumentów wprowadzanych przez PCA, jak i aktów prawnych oraz norm.
 8. Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi w zakresie polityki i procedur systemu zarządzania.
 9. Bezpośrednia współpraca z Dyrekcją IETU w zakresie systemu zarządzania i przygotowywanie dorocznego przeglądu zarządzania.
 10. Wykonywanie wyznaczonych prac analitycznych.

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego:

 1. Dyplom ukończenia studiów o profilu chemia uniwersytecka lub politechniczna, mile widziana specjalizacja z zakresu chemii analitycznej.
 2. Posiadanie co najmniej tytułu magistra lub magistra inżyniera w przedmiotowym zakresie.
 3. Znajomość analityki stosowanej w laboratorium badającym różne elementy środowiska, w tym metod instrumentalnych (AAS, ICP, GC) i klasycznych, z co najmniej pięcioletnią praktyką pracy w akredytowanym laboratorium.
 4. Dobra znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 i systemu zarządzania; potwierdzona szkoleniami i posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego.
 5. Co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku Kierownika ds. Jakości lub jego zastępcy.
 6. Umiejętność współpracy z partnerami, a także umiejętność zarządzania zespołem pracowników.
 7. Znajomość obsługi programów i narzędzi informatycznych, w tym łatwość opanowywania programów sterujących aparaturą analityczną.
 8. Znajomość statystyki stosowanej przy walidacji metod badawczych lub norm, w tym oceny uzyskiwanych wyników testami statystycznymi.
 9. Pożądana znajomość języka angielskiego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.;
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający dane kontaktowe (w tym adres mailowy oraz nr telefonu).
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego.
 5. Odpis świadectw wszystkich ukończonych kursów i zdobytych uprawnień.
 6. Wykaz dorobku zawodowego, jeśli taki istnieje.
 7. Kopia dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej wraz z aktualną opinią.
 8. Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 10. Oświadczenie o zgodności z oryginałem przedstawionych kopii dokumentów.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Instytutu, pok. 134 lub przesłać listem poleconym na adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6. Możliwe jest także przekazanie zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami w wersji elektronicznej na adres                               z dopiskiem w temacie >>Rekrutacja<<

Nabór jest dwuetapowy. Kandydaci dopuszczeni do II etapu zostaną powiadomieni mailowo o miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Zatrudnienie kandydata poprzedzone jest badaniami lekarskimi potwierdzającymi dopuszczenie pracownika do pracy na danym stanowisku.

Absolwentom uczelni wyższych (do 30 roku życia) oferujemy możliwość odbycia stażów absolwenckich (maksymalnie 3-miesięcznych) na podstawie nieodpłatnej umowy zawartej pomiędzy IETU a absolwentem.

Studentom ostatnich lat studiów oferujemy możliwość odbycia praktyk studenckich na podstawie umowy zawartej pomiędzy IETU a uczelnią wyższą.

Praktyki związane są z główną działalnością IETU. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz motywacji do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.

Podczas praktyki studenci wykonują pod nadzorem specjalistów z IETU samodzielne zadania zgodne z programem praktyki i kierunkiem studiów. Opiekunami praktykantów są doświadczeni pracownicy, którzy dokładają starań, aby praktykanci odnieśli jak największe korzyści z praktycznego zastosowania swojej wiedzy i umiejętności.

Praktykantom zapewniamy:

 • możliwość poznania środowiska pracy naukowo-badawczej,
 • okazję do bezpośredniego kontaktu z nowoczesnymi metodami prowadzenia prac badawczych,
 • opiekę merytoryczną doświadczonych pracowników IETU,
 • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu umiejętności zawodowych.

Termin i czas trwania praktyki ustalamy indywidualnie z kandydatem.

Zawieramy umowę z uczelnią określającą warunki przyjęcia praktykanta.

Praktyki w IETU są nieodpłatne.


do góry