Praca w IETU

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji (KPST)

poszukuje informatyków do zadań polegających na:

 • obsłudze oprogramowania dLibra w ramach realizacji zadania polegającego na stworzeniu bazy wiedzy w ramach ww. projektu a w szczególności na zakładaniu kont użytkowników, kontroli dostępu do systemu, zapewnieniu bezpieczeństwa sieci, obsłudze technicznej repozytorium i przeglądach konserwacyjnych systemów;

oraz ekspertów do zadań polegających na:

 • obsłudze i stworzeniu bazy wiedzy dedykowanych tematyce Sprawiedliwej Transformacji w ramach ww. projektu a w szczególności gromadzeniu publikacji i katalogowaniu zbiorów.

Aplikacje należy przesyłać  mailem na adres                           lub pocztą na adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6. Bliższych informacji dotyczących warunków zatrudnienia udziela Sekretariat Instytutu tel. 32-254-60-31, w 279.

W wyniku niniejszej rekrutacji opartej o rozmowę kwalifikacyjną, zawarta zostanie umowa cywilno-prawna z dokładnie określonym zakresem zadań i okresem współpracy (maksymalnie 5 miesięcy).

Klauzula informacyjna dotycząca danych podanych w procesie rekrutacji:

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) z siedzibą w Katowicach, 40-844, ul. Kossutha 6.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -
 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z procesem rekrutacyjnym.
 4. Podstawą do przetwarzania tych danych są:
  1. 6 ust. 1 lit. b - (podjęcie działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy);
  2. 6 ust. 1 lit. a – dotyczy zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji;
  3. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnione interesy administratora tj. rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji, zaproponowanie innego stanowiska leżącego w kompetencjach osoby aplikującej, ochrona przed roszczeniami.
 5. Informacja o odbiorcach danych: dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez IETU. Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez 10 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego. Dokumenty osób, z którymi nie została zawarta umowa, zostaną odesłane Kandydatowi niezwłocznie.
 7. Prawa Kandydata: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją, a ich niepodanie może skutkować nierozpatrzeniem aplikacji w procesie rekrutacyjnym - Kandydat, przez fakt złożenia dokumentów, wyraża zgodę na poddanie się rozmowie kwalifikacyjnej.
 9. Dane osobowe kandydata nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona w oświadczeniu może być w każdym czasie wycofana przez złożenie wniosku do IETU, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Kandydata dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji (KPST)

poszukuje ekspertów ze znajomością zagadnień związanych z następującymi branżami:

 • energetyka,
 • polityka regionalna,
 • surowce,
 • przemysł,
 • technologie,
 • transport,
 • inwestycje,
 • środowisko.

Aplikacje należy przesyłać mailem na adres                             lub pocztą na adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6.
Bliższych informacji dotyczących warunków zatrudnienia udziela Sekretariat Instytutu tel. 32-254-60-31, w 279.

W wyniku niniejszej rekrutacji opartej o rozmowę kwalifikacyjną, zawarta zostanie umowa cywilno-prawna z dokładnie określonym zakresem zadań i okresem współpracy (maksymalnie 5 miesięcy).

Klauzula informacyjna dotycząca danych podanych w procesie rekrutacji:

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) z siedzibą w Katowicach, 40-844, ul. Kossutha 6.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -
 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z procesem rekrutacyjnym.
 4. Podstawą do przetwarzania tych danych są:
  1. 6 ust. 1 lit. b - (podjęcie działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy);
  2. 6 ust. 1 lit. a – dotyczy zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji;
  3. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnione interesy administratora tj. rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji, zaproponowanie innego stanowiska leżącego w kompetencjach osoby aplikującej, ochrona przed roszczeniami.
 5. Informacja o odbiorcach danych: dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez IETU. Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez 10 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego. Dokumenty osób, z którymi nie została zawarta umowa, zostaną odesłane Kandydatowi niezwłocznie.
 7. Prawa Kandydata: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją, a ich niepodanie może skutkować nierozpatrzeniem aplikacji w procesie rekrutacyjnym - Kandydat, przez fakt złożenia dokumentów, wyraża zgodę na poddanie się rozmowie kwalifikacyjnej.
 9. Dane osobowe kandydata nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona w oświadczeniu może być w każdym czasie wycofana przez złożenie wniosku do IETU, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Kandydata dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

w związku z przygotowywaniem projektu pt. „Analiza mechanizmów zwiększenia sprawności ekosystemów innowacji w gospodarce neutralnej klimatycznie”

poszukuje ekspertów posiadających stopień doktora oraz znajomość zagadnień związanych z:

 • ekosystemami innowacji,
 • ekosystemami biznesowymi,
 • ekosystemami przedsiębiorczości,
 • ekosystemami industrialnymi,
 • hubami technologicznymi,
 • centrami innowacji,
 • parkami przemysłowymi.

Aplikacje należy przesyłać mailem na adres                              lub pocztą na adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6.
Bliższych informacji dotyczących warunków zatrudnienia udziela Sekretariat Instytutu tel. 32-254-60-31, w 279.

W wyniku niniejszej rekrutacji opartej o rozmowę kwalifikacyjną, zawarta zostanie umowa cywilno-prawna z dokładnie określonym zakresem zadań i okresem współpracy (maksymalnie 3 lata).

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych podanych w procesie rekrutacji:

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) z siedzibą w Katowicach, 40-844, ul. Kossutha 6.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -
 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z procesem rekrutacyjnym.
 4. Podstawą do przetwarzania tych danych są:
  1. 6 ust. 1 lit. b - (podjęcie działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy);
  2. 6 ust. 1 lit. a – dotyczy zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji;
  3. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnione interesy administratora tj. rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji, zaproponowanie innego stanowiska leżącego w kompetencjach osoby aplikującej, ochrona przed roszczeniami.
 5. Informacja o odbiorcach danych: dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez IETU. Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez 10 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego. Dokumenty osób, z którymi nie została zawarta umowa, zostaną odesłane Kandydatowi niezwłocznie.
 7. Prawa Kandydata: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją, a ich niepodanie może skutkować nierozpatrzeniem aplikacji w procesie rekrutacyjnym - Kandydat, przez fakt złożenia dokumentów, wyraża zgodę na poddanie się rozmowie kwalifikacyjnej.
 9. Dane osobowe kandydata nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona w oświadczeniu może być w każdym czasie wycofana przez złożenie wniosku do IETU, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Kandydata dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Jeśli jesteś zainteresowana/ny pracą w IETU, a obecnie nie publikujemy ofert pracy na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom lub oczekiwaniom, możesz przesłać do nas swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) za pomocą formularza kontaktowego.

Twoja kandydatura zostanie rozważona w przypadku pojawienia się oferty pracy, w której nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

CV kandydata powinno zawierać klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2018, poz. 1000)”.

[recaptcha]

Absolwentom uczelni wyższych (do 30 roku życia) oferujemy możliwość odbycia stażów absolwenckich (maksymalnie 3-miesięcznych) na podstawie nieodpłatnej umowy zawartej pomiędzy IETU a absolwentem.

[recaptcha]

Studentom ostatnich lat studiów oferujemy możliwość odbycia praktyk studenckich na podstawie umowy zawartej pomiędzy IETU a uczelnią wyższą.

Praktyki związane są z główną działalnością IETU. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz motywacji do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.

Podczas praktyki studenci wykonują pod nadzorem specjalistów z IETU samodzielne zadania zgodne z programem praktyki i kierunkiem studiów. Opiekunami praktykantów są doświadczeni pracownicy, którzy dokładają starań, aby praktykanci odnieśli jak największe korzyści z praktycznego zastosowania swojej wiedzy i umiejętności.

Praktykantom zapewniamy:

 • możliwość poznania środowiska pracy naukowo-badawczej,
 • okazję do bezpośredniego kontaktu z nowoczesnymi metodami prowadzenia prac badawczych,
 • opiekę merytoryczną doświadczonych pracowników IETU,
 • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu umiejętności zawodowych.

Termin i czas trwania praktyki ustalamy indywidualnie z kandydatem.

Zawieramy umowę z uczelnią określającą warunki przyjęcia praktykanta.

Praktyki w IETU są nieodpłatne.

[recaptcha]


do góry