Remediacja środowiska

Ochrona gleby wywiera bezpośredni wpływ na jakość wody i powietrza, różnorodność biologiczną, a także zmiany klimatu. IETU koncentruje się na badaniach służących dostosowaniu jakości gleb oraz gruntów do poziomu dopuszczalnego ryzyka ekologicznego oraz zdrowotnego przy zachowaniu oraz stymulowaniu bioróżnorodności. Przedmiotem badań jest skojarzenie metod fitoremediacji zanieczyszczonego środowiska wodno-gruntowego oraz możliwości upraw roślin energetycznych na terenach zdegradowanych.

Prowadzimy badania w zakresie:

  • selekcji gatunków roślin energetycznych do upraw na terenach zdegradowanych oraz opracowania procedur i metod przygotowania terenu w oparciu o techniki remediacyjne,
  • adaptacji i wykorzystania roślin naczyniowych w procesach remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego,
  • metod i narzędzi do procesów fitoremediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego związkami organicznymi i nieorganicznymi w oparciu o ocenę efektywności procesów (z wykorzystaniem metod oceny ryzyka oraz technik biologii molekularnej),
  • możliwości i metod odtwarzania funkcji gleby na terenach zdegradowanych.
dr Jacek Krzyżak
Ekspert Wiodący - Remediacja gleb, rozwiązania oparte na naturze i rolnictwo miejskie
 tel. 32 254 60 31 wew. 231, 

Referencje

PROJEKTY


do góry