Ocena stopnia zanieczyszczenia terenu

IETU wykorzystując wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką, oferuje szeroki zakres badań i ekspertyz w celu ustalenia kierunku zagospodarowania w zależności od stopnia zanieczyszczenia terenu oraz oceny ryzyka zdrowotnego.

Oferta obejmuje badanie i kompleksową ocenę zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017, poz. 519) i rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i (Dz. U. 2016, poz. 1395).

IETU oferuje także pomoc starostom w realizacji ich obowiązku wynikającego z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519. z późn. zm.) w zakresie identyfikacji i sporządzenia wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi jest opracowywany zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  1. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U z 2016 r. poz. 1395),
  2. Wytycznymi dla starostów dotyczących identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi - przyjętymi do stosowania przez Ministerstwo Środowiska.
dr Joanna Piasecka
p.o. Ekspert Wiodący - Diagnozowanie stanu środowiska i adaptacja do skutków zmian klimatu
 tel. 32 254 60 31 wew. 140, 

do góry