Ocena stopnia zanieczyszczenia terenu

IETU wykorzystując wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką, oferuje szeroki zakres badań i ekspertyz w celu ustalenia kierunku zagospodarowania w zależności od stopnia zanieczyszczenia terenu oraz oceny ryzyka zdrowotnego.

Oferta obejmuje badanie i kompleksową ocenę zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych oraz identyfikowanie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016, poz. 672) i rozporządzeniami Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395 i 1397).

 

dr hab. inż. Eleonora Wcisło, prof. IETU
Ekspert wiodący - Ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia
 tel. 32 254 60 31 wew. 263, 

do góry