Aktualności

Monografia – Obszary miejsko-przemysłowe wobec zmian klimatu na przykładzie miast centralnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

„Zmiany klimatu i ich skutki są odnotowywane w różnych obszarach oraz w wielu aspektach życia codziennego ludzi, regionów oraz państw. W szczególnej sytuacji znalazły się miasta i obszary zurbanizowane, które niezależnie od swojego położenia geograficznego doświadczają zagrożeń związanych ze zmianami klimatu – ekstremalnych temperatur, fal upałów, intensywnych opadów deszczu, suszy, huraganów, powodzi. Zagrożenia te są potęgowane przez specyficzne procesy i uwarunkowania właściwe ...

EKOLAURY 2019 – dwa dla IETU!

IETU podwójnym laureatem EKOLAURÓW 2019. Kapituła w 18. edycji Konkursu przyznała  IETU Ekolaur za działalność wspierającą rozwój nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Drugi ...

Konferencja Miasto 2019

Wyzwania stojące przed miastami, m.in., recentralizacja i kryzys klimatyczny były przedmiotem debaty na XIII Międzynarodowej Konferencji Miasto 2019, która odbyła się we wtorek 29 października ...

do góry