Aktualności

Konferencja – W kierunku zintegrowanego podejścia do zarządzania przestrzenią jako zasobem środowiska w Europie Środkowej, Ruda Śląska 15-16.04.2019

O konferencji Współczesne miasta, szczególnie te środkowoeuropejskie, stają naprzeciw wyzwaniom, jakimi są m.in. rozlewanie się miast, uszczelnienie powierzchni, obecność terenów zdegradowanych czy też konieczność ochrony wartości przyrodniczych powstałych spontanicznie na terenach zdegradowanych. Dodatkowo granice administracyjne miast nie odzwierciedlają już fizycznych, środowiskowych, społecznych czy tez kulturalnych powiązań w mieście. Tworzą się tzw. miejskie obszary funkcjonalne ...

do góry