Aktualności

Zaproszenie | Seminarium IETU – Zanieczyszczenie powietrza – aspekty środowiskowe i zdrowotne, Katowice 31.01.2019

Zanieczyszczenia powietrza są uznawane za jeden z głównych czynników indywidualnego narażenia ludzi, w tym również grup wrażliwych, jakimi są dzieci oraz osoby chore i starsze. Za narażenie to odpowiada zarówno jakość powietrza atmosferycznego, jak i jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń, w których spędzamy większość swojego życia. Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza może prowadzić do tzw. krótko- i długoterminowych skutków zdrowotnych, nawet przy stosunkowo niskich stężeniach ...

COP 24 – Dzień Miejski

Rola miast w adaptacji do zmian klimatu, transformacja terenów poprzemysłowych zgodnie z ideą „black to green”, dekarbonizacja transportu miejskiego i drogowego oraz wyzwania związane ze ...

do góry