Konkurs na najlepszą prezentację

Otwarte Seminaria IETU 

Konkurs na najlepszą prezentację dla pracowników IETU 

 

Organizatorem Konkursu jest Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach – dr hab. inż. Jan Skowronek, a celem konkursu jest wyłonienie autora najlepszej prezentacji pod względem sposobu i formy przekazu treści, wygłoszonej przez pracowników IETU podczas Otwartych Seminariów IETU.

 

Konkurs przeprowadzony jest wg następujących zasad: 

  • Oceny prezentacji dokonują uczestnicy Seminariów.
  • Ocena przebiega według skali i kryteriów zawartych w Ankiecie (tj. treść wystąpienia/przygotowanie merytoryczne prelegenta, płynność, swoboda i tempo wypowiedzi poprawność języka, zaangażowanie emocjonalne i kontakt z publicznością, czytelność i estetyka, atrakcyjność prezentacji).
  • Każdy uczestnik Seminariów otrzymuje Ankietę, którą wypełnia wg swojej wiedzy i uznania.
  • Rezultatem przeprowadzenia Konkursu będzie wyłonienie autora prezentacji o najwyższej uzyskanej ocenie.

Laureaci konkursu w poszczególnych latach

2019 - dr Ewa Błaszczyk za prezentację „Zanieczyszczenie powietrza - aspekty środowiskowe i zdrowotne”

2018 - Alicja Szada-Borzyszkowska za prezentację „Mikoryza arbuskularna roślin energetycznych uprawianych na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi”

2017 - dr Izabela Biedroń za prezentację „Różnorodność i profile metaboliczne biofilmu modelowego dla sieci wodociągowej”

2016 - Szymon Rusinowski za prezentację „Analysis of selected physiological parameters of Miscanthus x giganteus and Spartina pectinata cultivated on heavy metal-contaminated soils. Characteristics of measurement equipment”

2015 - dr Jacek Krzyżak oraz dr Marta Pogrzeba za prezentację „Zastosowanie procesu fitoremediacji w produkcji plonu energetycznego na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi jako lokalnego źródła energii – projekt Phyto2Energy”

2014 - dr Lidia Sieja za prezentację „Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Województwie Śląskim”

2013 - Wanda Jarosz oraz Grzegorz Fronc za prezentację „E-learning w ochronie środowiska”

2012 - dr Jadwiga Gzyl za prezentację „Identyfikacja, ocena i minimalizacja kluczowych źródeł zagrożeń środowiskowych, związanych z zanieczyszczeniem wód – rezultaty projektu FOKS”


do góry