Gospodarka odpadami i zasobami

Głównym celem badań jest wypracowanie nowej wiedzy, metod i narzędzi (know-how) wspomagających pozyskiwanie i wykorzystanie zasobów dostępnych w strumieniach odpadów na rzecz planowania gospodarki odpadami zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy) oraz optymalizacji odzysku surowców i energii.

Prowadzimy badania w zakresie:

  • optymalizacji procesów zachodzących w gospodarce odpadami komunalnymi w kierunku zwiększenia odzysku surowców i energii,
  • analizy potencjału odpadów pod kątem możliwości ich wykorzystania jako zasobów,
  • rozwiązań bezpiecznego zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, termicznego przekształcania odpadów oraz odpadów dawniej składowanych,
  • ograniczania oddziaływania na środowisko produktów i zmniejszenia ilości odpadów z wykorzystaniem narzędzi LCA oraz śladu węglowego.
Marek Matejczyk
Ekspert wiodący - Gospodarka odpadami i zasobami
 tel. 32 254 60 31 wew. 235, 

do góry