Gospodarka odpadami i zasobami

Głównym celem badań jest wypracowanie nowej wiedzy, metod i narzędzi (know-how) wspomagających pozyskiwanie i wykorzystanie zasobów dostępnych w strumieniach odpadów na rzecz planowania gospodarki odpadami zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy) oraz optymalizacji odzysku surowców i energii.

Prowadzimy badania w zakresie:

 • optymalizacji procesów zachodzących w gospodarce odpadami komunalnymi w kierunku zwiększenia odzysku surowców i energii,
 • analizy potencjału odpadów pod kątem możliwości ich wykorzystania jako zasobów,
 • rozwiązań bezpiecznego zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, termicznego przekształcania odpadów oraz odpadów dawniej składowanych,
 • ograniczania oddziaływania na środowisko produktów i zmniejszenia ilości odpadów z wykorzystaniem narzędzi LCA oraz śladu węglowego.
Marek Matejczyk
Ekspert wiodący - Gospodarka odpadami i zasobami
 tel. 32 254 60 31 wew. 235, 

Referencje

PROJEKTY

 • Care 4 Waste – Alians badawczy Karaibów i Unii Europejskiej dla lepszej gospodarki odpadami (Horyzont 2020/NCBiR)
 • RESAT – Europejskie Narzędzie Samooceny na Rzecz Efektywnego Gospodarowania Zasobami (EASME COSME), podwykonawca
 • EREEC – Europejskie Centrum Doskonałości w zakresie Oszczędnej Gospodarki Zasobami (EASME COSME)
 • New_INNONET – Europejska Sieć Innowacji na rzecz Gospodarki Prawie Zeroodpadowej – (7. PR UE)
 • DEMOCLOCK – Demonstracja średniej wielkości ekonomicznej metody spalania w pętli chemicznej poprzez złoża z wypełnieniem strukturalnym z wykorzystaniem stałych węglowodorów jako paliwa do produkcji energii z równoczesnym wychwytem CO2 ( PR UE)
 • THERMACO – Odlewanie kompozytów Al-MMC o wysoce efektywnym przewodzeniu termicznym ( PR UE)
 • ECOPOL – Przyspieszenie polityki ekoinnowacji (CIP UE/PRO INNO Europe)
 • IRCOW – Innowacyjne strategie dla odzysku wysokowartościowych materiałów z odpadów budowlanych i rozbiórkowych ( PR UE)
 • BioSuck – System wspomagania decyzji w zakresie optymalizacji zbierania odpadów z zastosowaniem technologii próżniowej z jednoczesną produkcją bioenergii z odpadów (ERA-NET SUSFOOD)

do góry