Mikrobiologia środowiska

IETU oferuje analizy i oceny mikrobiologiczne:

  • badania ekotoksykologiczne z wykorzystaniem urządzenia Microtox według normy ISO11348-3: 2007,
  • analiza mikrobiologiczna powietrza wg obowiązujących rozporządzeń,
  • ocena mikrobiologicznego skażenia powietrza zewnętrznego np. wokół oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, kompostowni,
  • ocena mikrobiologicznego skażenia pomieszczeń biurowych i przemysłowych,
  • ocena poziomu szkodliwości na stanowisku pracy; praca z mikrobiologicznymi czynnikami zagrożenia,
  • analiza mikrobiologiczna wód, ścieków, osadów ściekowych, kompostu, biomasy, żywności,
  • ocena zanieczyszczenia środowiska (woda, powietrze, gleba, ścieki) z wykorzystaniem biotestów.
prof. dr hab. Grażyna Płaza
Ekspert wiodący - Mikrobiologia środowiska
 tel. 32 254 60 31 wew. 246, 

do góry