Ochrona powietrza

W zakresie usług dla administracji rządowej i wojewódzkiej oraz dla jednostek samorządu terytorialnego IETU oferuje:

  • wsparcie eksperckie w zakresie zobowiązań międzynarodowych Polski dotyczących metali ciężkich i lotnych związków organicznych (LZO), w tym:
    • określenie emisji granicznych do powietrza dla województw wynikających ze zobowiązań międzynarodowych Polski,
    • weryfikacja krajowych wskaźników emisji metali ciężkich i LZO na potrzeby krajowej inwentaryzacji emisji tych zanieczyszczeń i statystyki międzynarodowej,
    • monitoring i okresowe raporty krajowe dla KE z wdrażania dyrektyw 1999/13/WE i 2004/42/WE,
  • opracowywanie programów ochrony powietrza

 

dr Joanna Piasecka
p.o. Ekspert Wiodący - Diagnozowanie stanu środowiska i adaptacja do skutków zmian klimatu
 tel.: 32 254 60 31 wew. 140, 

do góry