Najbliższe webinarium

19.05.2022, godz. 13.00

WEBINARIUM

Identyfikacja genów antybiotykooporności i wirulencji w genomie Aeromonas caviae

Prowadzący: Łukasz Jałowiecki – IETU

 

Antybiotyki zrewolucjonizowały medycynę, jednak ich coraz większe spożycie i niewłaściwe stosowanie, zwłaszcza w leczeniu poza szpitalnym, rolnictwie i weterynarii, a wcześniej w hodowli zwierząt, spowodowało lawinowy wzrost oporności bakterii. Jedynym sposobem na efektywną walkę z tym zjawiskiem jest poznanie znaczenia antybiotykooporności w biologii i ewolucji bakterii, a także sposobów jej rozpowszechniania oraz zidentyfikowanie genów i mechanizmów oporności.

Aeromonas to oksydazododatnie pałeczki Gram ujemne, należące do grupy bakterii występujących we wszystkich środowiskach wodnych. Izolowano je także z urządzeń służących do dystrybucji wody pitnej, w których tworzyły biofilm, z gleby i ścieków oraz produktów spożywczych między innymi owoców morza, mięsa, mleka i warzyw. Spośród nich najbardziej patogennymi gatunkami są: Aeromonas hydrophila oraz Aeromonas caviae. U człowieka bakterie te wywołują najczęściej biegunki, zapalenie żołądka i jelit, zakażenia ran oraz infekcje dróg żółciowych i moczowo-płciowych.

Celem badań była analiza genomu pod kątem antybiotykoodporności i wirulencji bakterii Aeromonas caviae wyizolowanych z ścieków surowych oraz oczyszczonych pobranych z miejskiej oczyszczalni ścieków. Badania były kontynuacją badań wykonanych w roku wcześniejszym, w których wykorzystano metody mikrobiologii tradycyjnej oraz biologii molekularnej.

Szczepy zidentyfikowano z wykorzystaniem sekwencjonowania fragmentu 16S rRNA oraz porównano z sekwencjami już opisanymi w bazie EzBioCloud. Kolejne etapy badań obejmowały wykorzystanie metod biologii molekularnej celem scharakteryzowania oporności wyizolowanych szczepów na wybraną grupę antybiotyków oraz określenia cech związanych z wirulencją szczepów. Do tego celu wykorzystano odpowiednio sekwencjonowane startery DNA, które pozwoliły na stwierdzenie obecności lub braku genu odpowiedzialnego za daną cechę.

Efektem prowadzonych badań było określenie patogenności i antybiotykoodporności bakterii należących do gatunku Aeromonas wyizolowanych ze ścieków oczyszczonych, które dotychczas uważane były jako bezpieczne dla środowiska naturalnego. Badania związane z detekcją genów wykazały, że bakterie te mogą być donorem oporności na antybiotyki do środowiska oraz wykazują również cechy wirulencji, zjadliwości co stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Data

19 maja 2022, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie na platformie zdalnej komunikacji - MS Teams.
Prosimy o rejestrację on-line. Zgłoszenie na seminarium prosimy dokonać do 18 maja 2022 r.

Po rejestracji uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zgłoszenia oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.


do góry