Najbliższe seminarium

24.11.2017, godz. 11.00

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 został uchwalony 24 kwietnia 2017 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego. Plan inwestycyjny wskazuje niezbędne inwestycje w gospodarce odpadami komunalnymi, które gwarantować mają funkcjonowanie nowoczesnego systemu, spełniającego wymogi wskazane w krajowym planie. Dzięki budowie i modernizacji szeregu instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w województwie śląskim możliwa będzie realizacja celów przyjętych w Planie, a wynikających z prawa polskiego i unijnego.

Na seminarium przedstawione zostaną głównie założenia do Planu inwestycyjnego, a także najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w najbliższych latach. Omówione zostaną przykłady zarówno systemów zbierania odpadów w PSZOK, przykłady rozwiązań instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zapewniających spełnienie najważniejszych standardów.

Data i miejsce seminarium

24 listopada 2017, g. 11.00 (rejestracja od g. 10.30)
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6
Sala kolumnowa

Udział w Otwartych Seminariach IETU jest bezpłatny.
Prosimy o rejestrację on-line lub na formularzu zgłoszenia (na adres emailowy ).
Zgłoszenie na seminarium prosimy dokonać do 21 listopada 2017.


do góry