Warsztaty – Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku | 30 września 2019, Katowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Warsztatach

Wiodąca tematyka dyskusji podczas Warsztatów:
Adaptacja do zmian klimatu w miastach województwa śląskiego – znaczenie synergii wielu działań dla wzrostu odporności miast na zmiany klimatu, systemowe działania adaptacyjne.

Warsztaty „Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku” są wspólną inicjatywą Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i firmy Arcadis, członków konsorcjum, które zrealizowało ogólnopolski projekt koordynowany przez Ministerstwo Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (MPA)”.

 

 

W zakończonym w 2019 roku projekcie uczestniczyły 44 polskie miasta, w tym 16 dużych miast województwa śląskiego. Mając na uwadze specyfikę struktury przestrzennej naszego województwa oraz kierując się potrzebą podzielenia się wiedzą i doświadczeniem zebranym w trakcie przygotowywania 16 planów adaptacji do zmian klimatu, a także dostrzegając znaczenie kreowania synergii działań i inicjatyw zmierzających ku systemowemu wzmocnieniu odporności miast na skutki zmian klimatu, zapraszamy przedstawicieli miast naszego regionu do udziału w warsztatach.

 

 

Celem warsztatów jest wypracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących kształtowania adaptacji do zmian klimatu w miastach najbardziej zurbanizowanego regionu w Polsce.

Warsztaty pozwolą na przekazanie doświadczeń zebranych wspólnie z miastami w trakcie opracowywania planów adaptacji oraz umożliwią wypracowanie nowych pomysłów i rozwiązań podnoszących odporności obszarów zurbanizowanych na zmiany klimatu.

Program

  9:00 –  9:30 Rejestracja uczestników (kawa powitalna)
  9:30 – 10:20 Otwarcie warsztatów
  dr hab. inż. Jan Skowronek, dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
dr inż. Anna Rusek, dyrektor Pionu Środowiska Arcadis
Szymon Tumielewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska
Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego
Przedstawiciel Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Mariusz Skiba, Wiceprezydent Katowic
10:20 11:30 Sesja plenarna wprowadzająca
10:20 – 10:35 Wymiar aglomeracyjny i metropolitalny zmian klimatu
  dr inż. arch. Justyna Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
10:35 – 10:50 Miejska Wyspa Ciepła – nowe wyzwania polityki miejskiej
  dr Janina Fudała, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
10:50 – 11:05 Gospodarka wodna, jako element polityki adaptacji do zmian klimatu w miastach województwa śląskiego
Katarzyna Kobiela, Arcadis
11:05 – 11:20 Kierunki działań i propozycje rozwiązań wzmacniających odporność miast
Magdalena Polus, Arcadis
11:20 – 11:30 Możliwości wykorzystania RAFAKO EBUS w transporcie lokalnym
Wojciech Skęczek, RAFAKO SA
11:30 – 12:00 Przerwa na kawę
12:00 – 13:30 Sesja dyskusyjna
1:Systemowe rozwiązania działań adaptacyjnych
Moderują: dr in arch. Justyna Gorgoń, Magdalena Golińska
2: Miejska Wyspa Ciepła – zasięg zagrożenia i możliwości ograniczenia
Moderują: dr Janina Fudała, Maria Młodzianowska-Synowiec
3: Gospodarka wodna w miastach w świetle działań adaptacyjnych
Moderują: Katarzyna Kobiela, Joanna Piasecka-Rodak
4: Projekty i działania wzmacniające odporność miast na zmiany klimatu
Moderują: Magdalena Polus, Piotr Cofałka
5: Formy informacyjno-edukacyjne w zakresie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu
Moderują: Wanda Jarosz, dr Ewa Błaszczyk
13:30 – 13:50 Przerwa na kawę
13:50 – 14:50 Prezentacja wyników dyskusji
14:50 – 15:10 Podsumowanie warsztatów
15:10 – 16:00 Lunch

Rejestracja

 

Informujemy, że rejestracja na warsztaty została zamknięta.

Prosimy o rejestrację on-line w formularzu Google. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Podczas rejestracji prosimy o wybranie dwóch opcjonalnych tematów do dyskusji. Uprzejmie informujemy, że ostateczna decyzja odnośnie Państwa udziału w wybranych tematach dyskusyjnych należy do organizatorów.
Potwierdzenie uczestnictwa nastąpi do 18 września 2019.

Warsztaty

Dla kogo warsztaty

Samorządy miast województwa śląskiego o liczbie mieszkańców powyżej powyżej 20 tys. oraz regionalni i ponadregionalni interesariusze procesu adaptacji z terenu województwa śląskiego.
Gościem Warsztatów będzie Szymon Tumielewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska.

Warsztaty

Pobierz program pdf

Warsztaty

Warsztaty

Data i miejsce

Katowice, 30 września 2019
Hotel Courtyard by Marriot, ul. Uniwersytecka 13
piętro II, sala Madagaskar

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patroni medialni

Współpraca

 

 


do góry