Oferta usługowa

IETU pomaga klientom państwowym, samorządowym i prywatnym w ograniczeniu oddziaływania na środowisko, efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz adaptacji do zmian klimatu. Zapewnia kompleksowe i specjalistyczne usługi w wspomagające zarządzanie środowiskiem bazujące na 40 latach doświadczeń, sprawdzonym zespole ekspertów, akredytowanym laboratorium analiz środowiskowych oraz akredytowanej Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe (UE ETV) dla gospodarki wodno-ściekowej.

Główne atuty oferty usługowej IETU to kompleksowość, elastyczność i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów i społeczeństwa.

 

 


Centralne Laboratorium IETU akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza ILAC MRA, Certyfikat Nr AB 325 w zakresie badań chemicznych i pobierania próbek: ścieków, osadów, wody do spożycia, badań własności fizykochemicznych stałych paliw wtórnych i badań właściwości fizycznych wody, gleby, odpadów, ścieków, osadów i wody do spożycia.

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe – IETU posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną certyfikatem nr AK 026 na prowadzenie weryfikacji technologii dla gospodarki wodno-ściekowej w obszarach:

  • uzdatnianie wody do spożycia,
  • oczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych,
  • oczyszczanie wód przemysłowych w ramach Programu Pilotażowego Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (UE ETV).

Usługowa działalność IETU prowadzona jest na następujących polach:

Gospodarka odpadami i zasobami

Przekształcenie środowiska zurbanizowanego

Ocena stopnia zanieczyszczenia terenu

Remediacja środowiska

Mikrobiologia środowiska

Ochrona powietrza

Centralne Laboratorium IETU

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe – IETU


do góry