Zaproszenie na webinarium IETU – Innowacyjne rozwiązania wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym na przykładzie projektu CIRC4Life, 16.09.2021

Prowadzący: dr Beata Michaliszyn, dr Janusz Krupanek, Mariusz Kalisz, IETU

Wypracowane i stosowane klasyczne – linearne – podejście do prowadzenia gospodarki przestaje być obecnie uzasadnione z ekonomicznego, jak i środowiskowego punktu widzenia. Coraz większą uwagę świata biznesu i polityki zyskuje gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), której przypisuje się duży potencjał w budowaniu konkurencyjności firm. W dłuższej perspektywie podejście to daje nowe możliwości biznesowe i innowacyjne, zachęca firmy do stosowania wydajniejszych i bardziej przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji i konsumpcji.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) polega na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów i surowców oraz ograniczaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko.

W projekcie CIRC4Life – Gospodarka o obiegu zamkniętym w zarządzaniu cyklem życia produktów i usług (A circular economy approach for lifecycles of products & services), koordynowanym przez Nottingham Trent University z Wielkiej Brytanii przygotowywane są i sprawdzane w praktyce trzy podejścia wspierające GOZ:

  • dostosowanie oferty produktów i usług do wymagań konsumenta,
  • stosowanie narzędzi umożliwiających konsumentowi dokonanie świadomego wyboru,
  • recykling i ponowne wykorzystanie.

Nowe rozwiązania opracowywane są z udziałem przedstawicieli biznesu, nauki, organizacji pozarządowych i konsumentów reprezentujących różne kraje. Wśród przedsiębiorstw demonstrujących wybrane rozwiązania są: firma produkująca warzywa metodą rolnictwa organicznego, dostawca przetworów mięsnych, przedsiębiorstwa z branży elektrycznej i elektronicznej.

W projekcie CIRC4Life zespół IETU realizuje działania wspierające opracowanie modeli biznesowych oraz przeprowadzenie demonstracji w sektorze rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa mięsnego. Między innymi  realizuje badania pełnego cyklu życia wybranych produktów oraz oceny funkcjonowania systemów gospodarki odpadami.

Więcej informacji o projekcie: www.circ4life.eu

Data i miejsce seminarium: 

16 września 2021, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams.

Prosimy o rejestrację on-line do 14 września 2021 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

 

Program webinarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU


do góry