Webinaria – Seminaria Otwarte IETU

Webinaria i Otwarte Seminaria IETU to okazja do skorzystania z wiedzy ekspertów, ale przede wszystkim do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi naukowcami, przedstawicielami branży ochrony środowiska oraz specjalistami zaangażowanymi w projekty środowiskowe.

Spotkania dają wgląd w portfolio naszych projektów badawczych i usług, pozwalając uczestnikom zapoznać się z innowacyjnym podejściem do aktualnych problemów środowiskowych, wynikami prac, jak również ich praktycznym wykorzystaniem.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, zachęcamy do udziału w spotkaniach i dyskusji nad wieloma zagadnieniami i aspektami środowiskowymi, które aktualnie poruszane są w środowisku naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji, zarówno państwowej jak i samorządowej. Obecność przedstawicieli różnych środowisk prowadzi do ożywionych dyskusji, jak również możliwości pełnego zrozumienia często szerszego kontekstu podejmowanych tematów.

Webinaria/Seminaria są bezpłatne. Od 2021 roku odbywają się głównie w formie on-line na platformie komunikacji zdalnej MS Teams. Spotkania są nagrywane, a następnie udostępniane w sieci. Seminaria tradycyjne odbywają się w IETU w Katowicach przy ul. Kossutha 6, zazwyczaj w godz. 13.00-14.30.


Najbliższe webinarium

20 czerwca 2023

Inwentaryzacja zieleni przy pomocy danych teledetekcyjnych – doświadczenia płynące z inicjatywy Miasto z Klimatem

Prowadzący: dr inż. Mariusz Ciesielski, mgr Krzysztof Mitelsztedt, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Geomatyki, Raszyn

Podstawą sprawnego zarządzania zielenią w mieście, a także podejmowania decyzji o charakterze strategicznym jest wiedza na temat już istniejących zasobów. Tradycyjnym źródłem informacji o ilości i jakości zieleni w miastach jest inwentaryzacja terenowa. Dostarcza ona najbardziej szczegółowej informacji o zieleni, jednak jest procesem zarówno czaso- jak i kosztochłonnym. Rozwój technologii zdalnego pozyskiwania danych spowodował, że kompleksową lub częściową inwentaryzację zieleni w mieście można przeprowadzić przy wykorzystaniu takich danych jak zdjęcia lotnicze, zobrazowania satelitarne i skanowanie laserowe... więcej informacji

 

 

Webinaria zorganizowane w 2023 roku

18.04.2023

Różne strony turystyki kulturowej w różnych stronach Europy – projekt TExTOUR

Prowadząca: dr Joanna Piasecka-Rodak, IETU

27.04.2023

Zadania IMGW-PIB w zakresie działalności Państwowej Służby d/s Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących

Prowadzący: mgr inż. Maciej Sieinski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

16.03.2023

Zielone korytarze – klimatyczne przebudzenie Konina

Prowadząca: mgr inż. arch. Joanna Olczak, Architekt Miejski oraz Z-ca Kierownika Wydziału Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta w Koninie

23.02.2023

Przyszłość biogospodarki o obiegu zamkniętym
– od laboratorium do wysokiej wartości produktu z biomasy lignocelulozowej

Prowadzący: dr Michał Moś, Energene Seeds Ltd.

 

 

Seminaria/Webinaria zorganizowane w poprzednich latach

 


do góry