Seminaria Otwarte IETU

Otwarte Seminaria IETU to okazja do skorzystania z wiedzy ekspertów, ale przede wszystkim do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi naukowcami, przedstawicielami branży ochrony środowiska oraz specjalistami zaangażowanymi w projekty środowiskowe.

Seminaria dają wgląd w portfolio naszych projektów badawczych i usług, pozwalając uczestnikom zapoznać się z innowacyjnym podejściem do aktualnych problemów środowiskowych, wynikami prac, jak również ich praktycznym wykorzystaniem.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, zachęcamy do udziału w spotkaniach i dyskusji nad wieloma zagadnieniami i aspektami środowiskowymi, które aktualnie poruszane są w środowisku naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji, zarówno państwowej jak i samorządowej. Obecność przedstawicieli różnych środowisk prowadzi do ożywionych dyskusji, jak również możliwości pełnego zrozumienia często szerszego kontekstu podejmowanych tematów.

Seminaria są bezpłatne i odbywają się w IETU w Katowicach przy ul. Kossutha 6, w godz. 13.00-14.30. Seminaria są również nagrywane, a następnie udostępniane w sieci.


Najbliższe seminarium

Uprzejmie informujemy, że Seminarium "System weryfikacji technologii środowiskowych ETV jako znormalizowane narzędzie oceny sprawności i innowacyjności technologii środowiskowych. Działania Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe dla gospodarki wodno-ściekowej", które zaplanowane było 24 maja 2018 - zostało ODWOŁANE. Przepraszamy za zmiany.

Zapraszamy na kolejne Seminarium.


Katowice, 21 czerwca 2018, godz. 11.00

Osady ściekowe w gospodarce obiegu zamkniętego

W programie seminarium:

  • Zmiany sposobów zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce i innych krajach europejskich w kontekście odzysku energii i materii prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
  • Odzysk energii z osadów ściekowych – dr inż. Anna Grosser, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
  • Osady ściekowe jako źródło nutrientów, metali ciężkich i innych substancji do odzyskuprof. dr hab. inż. Ewa Neczaj, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

więcej informacji wkrótce

Seminaria zorganizowane w roku 2018

19.04.2018

 

Tereny poprzemysłowe jako atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna – projekt  LUMAT

Prowadzący: dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, Prof. PŚl – Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Gliwice

15.03.2018

Możliwości podnoszenia efektywności gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami w przemyśle rolno-spożywczym w oparciu o system BioSuck

Prowadzący: dr Janusz Krupanek, dr Beata Michaliszyn, Marek Matejczyk, Mariusz Kalisz, IETU

22.02.2018

Potencjał zbiorników wodnych konurbacji śląsko-dąbrowskiej w łagodzeniu skutków zmian klimatu

Prowadzący: Andrzej Woźnica, Edyta Sierka, Bartosz Łozowski, Damian Absalon, Andrzej Pasierbiński  – Uniwersytet Śląski; Rafał Ulańczyk, Krzysztof Skotak – Instytut Ochrony Środowiska - PIB, Wanda Jarosz – IETU


do góry