Seminaria Otwarte IETU

Otwarte Seminaria IETU to okazja do skorzystania z wiedzy ekspertów, ale przede wszystkim do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi naukowcami, przedstawicielami branży ochrony środowiska oraz specjalistami zaangażowanymi w projekty środowiskowe.

Seminaria dają wgląd w portfolio naszych projektów badawczych i usług, pozwalając uczestnikom zapoznać się z innowacyjnym podejściem do aktualnych problemów środowiskowych, wynikami prac, jak również ich praktycznym wykorzystaniem.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, zachęcamy do udziału w spotkaniach i dyskusji nad wieloma zagadnieniami i aspektami środowiskowymi, które aktualnie poruszane są w środowisku naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji, zarówno państwowej jak i samorządowej. Obecność przedstawicieli różnych środowisk prowadzi do ożywionych dyskusji, jak również możliwości pełnego zrozumienia często szerszego kontekstu podejmowanych tematów.

Seminaria są bezpłatne i odbywają się w IETU w Katowicach przy ul. Kossutha 6, w godz. 13.00-14.30. Seminaria są również nagrywane, a następnie udostępniane w sieci.


Najbliższe seminarium

Katowice, 19 kwietnia 2018, godz. 13.00

Tereny poprzemysłowe jako atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna – projekt  LUMAT

Prowadzący: dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, Prof. PŚl – Politechnika Śląska, Wydział Architektury

wkrótce więcej informacji

Seminaria zorganizowane w roku 2018

15.03.2018

Możliwości podnoszenia efektywności gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami w przemyśle rolno-spożywczym w oparciu o system BioSuck

Prowadzący: dr Janusz Krupanek, dr Beata Michaliszyn, Marek Matejczyk, Mariusz Kalisz, IETU

22.02.2018

Potencjał zbiorników wodnych konurbacji śląsko-dąbrowskiej w łagodzeniu skutków zmian klimatu

Prowadzący: Andrzej Woźnica, Edyta Sierka, Bartosz Łozowski, Damian Absalon, Andrzej Pasierbiński  – Uniwersytet Śląski; Rafał Ulańczyk, Krzysztof Skotak – Instytut Ochrony Środowiska - PIB, Wanda Jarosz – IETU


do góry