Webinaria – Seminaria Otwarte IETU

Webinaria i Otwarte Seminaria IETU to okazja do skorzystania z wiedzy ekspertów, ale przede wszystkim do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi naukowcami, przedstawicielami branży ochrony środowiska oraz specjalistami zaangażowanymi w projekty środowiskowe.

Spotkania dają wgląd w portfolio naszych projektów badawczych i usług, pozwalając uczestnikom zapoznać się z innowacyjnym podejściem do aktualnych problemów środowiskowych, wynikami prac, jak również ich praktycznym wykorzystaniem.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, zachęcamy do udziału w spotkaniach i dyskusji nad wieloma zagadnieniami i aspektami środowiskowymi, które aktualnie poruszane są w środowisku naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji, zarówno państwowej jak i samorządowej. Obecność przedstawicieli różnych środowisk prowadzi do ożywionych dyskusji, jak również możliwości pełnego zrozumienia często szerszego kontekstu podejmowanych tematów.

Webinaria/Seminaria są bezpłatne. Od 2021 roku odbywają się głównie w formie on-line na platformie komunikacji zdalnej MS Teams. Spotkania są nagrywane, a następnie udostępniane w sieci. Seminaria tradycyjne odbywają się w IETU w Katowicach przy ul. Kossutha 6, zazwyczaj w godz. 13.00-14.30.


Najbliższe webinarium

19 września 2024

Webinarium dot. dendrogeomorfologii

Prowadząca: dr Katarzyna Sitko, IETU

wkrótce więcej informacji

Webinaria zorganizowane w 2024 roku

20.06.2024

Błękitno-zielona infrastruktura w gminie Czechowice-Dziedzice

Prowadzący: dr Waldemar Szendera, ekspert projektu „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”, Gmina Czechowice Dziedzice

16.05.2024

Mikrobiologiczne aspekty biologicznego oczyszczania ścieków z procesu podziemnego zgazowania węgla – UCGWater+

Prowadząca: Mikołaj Glaser – Uniwersytet Śląski, Łukasz Jałowiecki – IETU

18.04.2024

Jak zmieniamy turystykę kulturową? Projekt TExTOUR

Prowadząca: dr Joanna Piasecka – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

16.03.2024

Zastosowanie metody dendrochronologicznej w badaniach osuwisk

Prowadząca: dr Katarzyna Sitko – IETU

22.02.2024

Bariery i szanse dla rozwoju wspomaganego cyfrowo budownictwa o obiegu zamkniętym w Polsce - Warsztaty projektu ReBuilt

Prowadzący: Marek Matejczyk, Mariusz Kalisz – IETU

25.01.2024

Remediacja stawu Kalina w Świętochłowicach – studium przypadku

Prowadzący: Maciej Brągiel, Kierownik działu ofertowego Oddziału Południe REMEA

 

 

Seminaria/Webinaria zorganizowane w poprzednich latach

 


do góry