Seminaria Otwarte IETU

Otwarte Seminaria IETU to okazja do skorzystania z wiedzy ekspertów, ale przede wszystkim do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi naukowcami, przedstawicielami branży ochrony środowiska oraz specjalistami zaangażowanymi w projekty środowiskowe.

Seminaria dają wgląd w portfolio naszych projektów badawczych i usług, pozwalając uczestnikom zapoznać się z innowacyjnym podejściem do aktualnych problemów środowiskowych, wynikami prac, jak również ich praktycznym wykorzystaniem.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, zachęcamy do udziału w spotkaniach i dyskusji nad wieloma zagadnieniami i aspektami środowiskowymi, które aktualnie poruszane są w środowisku naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji, zarówno państwowej jak i samorządowej. Obecność przedstawicieli różnych środowisk prowadzi do ożywionych dyskusji, jak również możliwości pełnego zrozumienia często szerszego kontekstu podejmowanych tematów.

Seminaria są bezpłatne i odbywają się w IETU w Katowicach przy ul. Kossutha 6, w godz. 13.00-14.30. Seminaria są również nagrywane, a następnie udostępniane w sieci.


Najbliższe seminarium

20.04.2017

Związek pomiędzy jakością powietrza atmosferycznego a chorobami układu oddechowego w Polsce

dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

W Polsce po transformacji politycznej i ekonomicznej, która dokonała się na początku lat 90. XX wieku, jakość środowiska (w tym jakość powietrza atmosferycznego) stała się jednym z głównych priorytetów. czytaj dalej

Seminaria zorganizowane w roku 2017

29.03.2017

Interakcje roślina-mikroorganizmy w procesach produkcji biomasy i remediacji - prezentacja wyników projektu Phyto2Energy

dr inż. Szymon Powałowski, ProBiotics Polska

16.03.2017

Zastosowanie modelowania matematycznego i systemu wspomagania decyzji dla optymalizacji ciśnienia oraz obliczenia wycieków w sieciach wodociągowych

Prowadzący: Rafał Ulańczyk, Piotr Cofałka

23.02.2017

Wyzwania dla krajowej redukcji emisji zanieczyszczeń wynikające z rewizji protokołu z Goeteborga w sprawie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i ozonowi niskotroposferycznemu 

Prowadzoący: dr Janina Fudała, prof. IETU

27.01.2017

Różnorodność i profile metaboliczne biofilmu modelowego dla sieci wodociągowej.

Prowadzący: dr Izabela Biedroń

Seminaria zorganizowane w roku 2016

24.11.2016

Możliwość uprawy roślin energetycznych na nieczynnym składowisku osadów ściekowych zanieczyszczonych metalami ciężkimi - projekt Phyto2Energy

Prowadzący: mgr inż. Kathrin Kopielski

25.10.2016

Modelowanie świata wody w narzędziach MIKE powered by DHI

Prowadzący: Prowadzący: Daniel Kieżun DHI Polska sp. z o.o. , Sławomir Sitek Wydział Nauk o Ziemi UŚ

20.10.2016

Analiza wybranych parametrów fizjologicznych Miscanthus x giganteus oraz Spartina pectinata uprawianych na glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Charakterystyka urządzeń pomiarowych

Prowadzący: mgr inż. Szymon Rusinowski

20.10.2016

ISPE - Instytut Badań Energetyki,Bukareszt - Partner projektu Phyto2Energy

Prowadzący: Ioana Cristina Dima, Iuliana Cardașol


do góry