Webinaria – Seminaria Otwarte IETU

Webinaria i Otwarte Seminaria IETU to okazja do skorzystania z wiedzy ekspertów, ale przede wszystkim do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi naukowcami, przedstawicielami branży ochrony środowiska oraz specjalistami zaangażowanymi w projekty środowiskowe.

Spotkania dają wgląd w portfolio naszych projektów badawczych i usług, pozwalając uczestnikom zapoznać się z innowacyjnym podejściem do aktualnych problemów środowiskowych, wynikami prac, jak również ich praktycznym wykorzystaniem.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, zachęcamy do udziału w spotkaniach i dyskusji nad wieloma zagadnieniami i aspektami środowiskowymi, które aktualnie poruszane są w środowisku naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji, zarówno państwowej jak i samorządowej. Obecność przedstawicieli różnych środowisk prowadzi do ożywionych dyskusji, jak również możliwości pełnego zrozumienia często szerszego kontekstu podejmowanych tematów.

Webinaria/Seminaria są bezpłatne. W 2021 roku z powodu Covid-19 odbywają się w formie on-line na platformie komunikacji zdalnej MS Teams. Spotkania są nagrywane, a następnie udostępniane w sieci. Seminaria tradycyjne odbywają się w IETU w Katowicach przy ul. Kossutha 6, zazwyczaj w godz. 13.00-14.30.


Najbliższe webinarium

Szanowni Państwo!

Informujemy, że webinarium zaplanowane 21 października 2021 pt. "Krajowa Polityka Miejska" - dr inż. arch. Justyna Gorgoń, IETU zostało odwołane. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

 

Jednocześnie zapraszamy na webinarium:

21 października 2021

Analiza ryzyka zdrowotnego dla mieszkańców osiedla sąsiadującego z dawnymi Zakładami Chemicznymi ZACHEM

Prowadzący: dr hab. Eleonora Wcisło, prof. IETU, dr Joachim Bronder, IETU

Zmiany gospodarcze zachodzące w latach 90. XX wieku spowodowały likwidację zakładów przemysłowych, po których pozostały opuszczone, silnie zanieczyszczone tereny. Problem ich zanieczyszczenia nadal pozostaje nierozwiązany, a jego skala upoważnia do określania tych miejsc terminem „bomby ekologiczne”. Jednym z nich są tereny po Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy. Zakłady te, założone w miejscu poniemieckiej wytwórni materiałów wybuchowych, były do 2013 r. jednym z największych producentów chemii organicznej na polskim rynku.

W wyniku badań prowadzonych... więcej informacji

Webinaria zorganizowane w 2021 roku

16.09.2021

Innowacyjne rozwiązania wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym na przykładzie projektu CIRC4Life

Prowadzący: dr Beata Michaliszyn, dr Janusz Krupanek, Mariusz Kalisz – IETU

17.06.2021

Raport Polskich Miast Zrównoważonych - Arcadis 2021

Prowadząca: Magdalena Polus, Arcadis

20.05.2021

Zastosowanie modelu Soil and Water Assessment Tool (SWAT) do badania erozji gleb w zlewni Wapienicy

Prowadząca: dr Joanna Piasecka-Rodak, IETU

15.04.2021

Uprawa roślin pod wpływem różnych spektrum światła uzyskanych w technologii LED. Wpływ na stan fizjologiczny roślin

Prowadzący: dr Szymon Rusinowski – IETU

18.03.2021

Mechanizmy ekspansji kłosownicy pierzastej (Brachypodium pinnatum) w krajobrazie rolniczym

Prowadzący: dr hab. Wojciech Bąba, Prof. IETU

18.02.2021

Znaczenie projektu EJP SOIL dla oceny gleb użytkowanych rolniczo w skali europejskiej

Prowadząca: dr hab. inż. Bożena Smreczak, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Krajowy koordynator w programie EJP SOIL

21.01.2021

Wyzwania misji „Troska o glebę to troska o życie” do 2030 roku w programie HORYZONT EUROPA

Prowadząca: dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU członek Mission Board Soil Health and Food.

Seminaria zorganizowane w roku 2020

UWAGA!
W celu prawidłowego odtworzenia nagrań z seminariów prosimy o skorzystanie z oprogramowania: przeglądarka Internet Explorer w wersji 11.x (w przeglądarce muszą być odblokowane wyskakujące okienka), program Microsoft Silverlight 5.x lub nowszy.

do góry