200 szans i wzywań – 20 lat działalności Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Konferencja „Śląska Nauka bez granic”, która odbyła się  w Gliwicach 21-22.10.2019, dała możliwość do podsumowania ostatnich lat działalności w europejskich programach ramowych śląskich jednostek naukowo-badawczych. Była również okazją do uczczenia jubileuszu 20-lecia działalności Regionalnego Punktu Kontaktowego przy Politechnice Śląskiej.

Naukowcy IETU dzięki silnej współpracy z partnerami zagranicznymi, doświadczeniu oraz skutecznemu nawiązywaniu i umacnianiu kontaktów w strategicznych partnerstwach w programach ramowych UE, rozpoczynając od 4 PR aż po obecny Program Horyzont 2020, zrealizowali ponad 40 projektów, uczestnicząc w nich jako koordynator, partner lub podwykonawca.

W ramach prezentacji dokonań śląskich jednostek naukowo-badawczych w europejskich programach ramowych, Piotr Cofałka - Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w prezentacji „200 szans i wzywań - 20 lat działalności Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej” przedstawił przegląd ostatnich lat działalności badawczej IETU. W przyszłej perspektywie programów badawczych UE jesteśmy zainteresowani podejmowaniem kolejnych wyzwań, budowaniem nowych relacji i utrzymaniem pozycji w ERA. Już dziś mamy wpływ na kształt programu Horyzont Europa uczestnicząc w zespołach trzech misji spośród pięciu określonych dla nowego programu.

Podczas konferencji przedstawione zostały  możliwości finansowania badań w bieżącej perspektywie oraz korzyści z udziału w programie Horyzont 2020, inicjatywach krajowych, a także w kolejnym programie ramowym Komisji Europejskiej – Horyzont Europa. Odbyła się także wideokonferencja z przedstawicielami Komisji Europejskiej, którzy przedstawili założenia nowego programu ramowego. W konferencji wzięli udział m.in. były premier prof. Jerzy Buzek, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego oraz prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, a także pracownicy punktu, naukowcy i zaproszeni goście.

Zobacz relację z Konferencji na stronie Politechniki Śląskiej


do góry