Gospodarka odpadami: Wizyta studialna naukowców i przedsiębiorców z Dominikany i Gwatemali w Polsce

Wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie gospodarki odpadami była celem wizyty studialnej naukowców i przedsiębiorców z Dominikany oraz Gwatemali w Polsce. Specjaliści z IETU zapoznali gości z Ameryki Łacińskiej z polskimi rozwiązaniami organizacyjnymi i technologicznymi na przykładzie obiektów gospodarki odpadami w Krakowie, Katowicach i Świętochłowicach.

Wizyta została organizowana w ramach projektu CARE4WASTE – Alians badawczy Karaibów i Unii Europejskiej dla lepszej gospodarki odpadami, którego celem jest uświadomienie potrzeby wykorzystywania odpadów jako wartościowych surowców i wprowadzenie dobrych praktyk oraz skutecznej polityki gospodarowania odpadami w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów (LAC). Naukowcy i przedsiębiorcy z Dominikany i Gwatemali gościli w IETU od 11 do 13 kwietnia br.

Chodzi o stworzenie warunków sprzyjających recyklingowi i odzyskowi materiałów z odpadów powstających na terenach zurbanizowanych dla poprawy warunków zdrowotnych i czystości środowiska, jak również rozwoju gospodarczego w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów – mówi Marek Matejczyk, ekspert IETU z zakresu gospodarki odpadami. – W trakcie trzydniowej wizyty skupiliśmy się na prezentacji naszych rozwiązań organizacyjnych, logistycznych i technicznych w systemach zbierania odpadów komunalnych, zarządzania infrastrukturą przetwarzania i recyklingu odpadów, które można tam przenieść.

Uczestnicy wizyty zapoznali się z funkcjonowaniem instalacji odzysku odpadów, kompostownią odpadów zielonych i składowiskiem odpadów w Krakowie. W Katowicach poznali działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Szczególnie interesowały ich sortowanie odpadów komunalnych i biostabilizacja. Byli również w przedsiębiorstwie INVESTEKO w Świętochłowicach, gdzie zapoznali się z technologią i instalacją do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii.

Liczne pytania dotyczyły m.in. aspektów technicznych i technologicznych, organizacji pracy instalacji, finansowania inwestycji oraz eksploatacji.

Goście podkreślali, że wizyta w Polsce spełniła ich oczekiwania, ponieważ uzyskali bardzo dużo użytecznych informacji i wiedzy praktycznej. Dziękując za umożliwienie zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w Polsce wyrażali zadowolenie z organizacji pobytu, optymalnego doboru obiektów i łatwości komunikacji podczas ich zwiedzania.

Polska jest krajem, w którym zaawansowanie wdrażania wspólnotowych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami jest na takim etapie, że łatwo nam się porozumieć z przedstawicielami krajów, które rozpoczynają wprowadzanie systemów gospodarowania odpadami i odzysku surowców – mówi Marek Matejczyk. – Stąd łatwość komunikacji i zrozumienie potrzeb.

Projekt CARE4WASTE realizowany jest przez konsorcjum jednostek badawczych z Niemiec, Polski (IETU), Panamy, Dominikany oraz Gwatemali, a koordynowany przez Fraunhofer Gesellschaft z Niemiec. Więcej informacji na stronie projektu - care4waste.net

Projekt realizowany jest dzięki przyznaniu środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERANet-LAC.

Galeria


do góry