dr hab. Tomasz Staszewski – Pożegnanie

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje

21 kwietnia 2019 r. niespodziewanie odszedł nasz Kolega,
długoletni pracownik Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

dr hab. Tomasz Staszewski

Był Człowiekiem wielkiej wiedzy, niezwykłej prawości i skromności. Prawdziwy Naukowiec i Przyjaciel ludzi.
Będzie nam Ciebie brakowało Tomku.

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
składają
Dyrekcja, Rada Naukowa, Koleżanki i Koledzy z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

 

Pogrzeb odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w Tarnowskich Górach w Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju przy ul. Powstańców Śląskich 2.

 


dr hab. Tomasz Staszewski
4.12.1950 - 21.04.2019

Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Śląskiego. W 1988 roku uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. W 2005 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii – ekotoksykologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

W latach 1976-1992 pracował w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. W latach 1986-1994 odbył w Finlandii i Szwecji staże naukowe w zakresie wpływu zanieczyszczeń powietrza na lasy. Od 1993 roku pracował w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych kierując Zakładem Biotechnologii Środowiskowych, a następnie Zespołem Biomonitoringu Środowiska. Był profesorem Politechniki Częstochowskiej – prowadził zajęcia na Wydziale Infrastruktury i Środowiska.

Specjalista w zakresie oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na ekosystemy leśne, rolnicze i miejskie oraz zmian bioróżnorodności.

Był inicjatorem i realizatorem wielu projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. W latach 80. XX w. zajmował się mechanizmami pobierania dwutlenku siarki przez rośliny, z zastosowaniem metod izotopowych. Kolejne prowadzone przez niego badania dotyczyły głównie monitoringu zintegrowanego ekosystemów leśnych (badania zlewniowe), projektowania systemów monitoringowych wokół dużych zakładów przemysłowych oraz badań ekofizjologiczych reakcji drzew na przemysłowe zanieczyszczenia powietrza.

W latach 2000-2018 realizator polskich i międzynarodowych projektów badawczych i rozwojowych dotyczących bioróżnorodności oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na funkcjonowanie ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów górskich oraz obszarów chronionych. Współpracował z Europejską Siecią Długoterminowych Badań Ekosystemowych – LTER-Europe.

W latach 2007-2015 był przewodniczącym Rady Naukowej IETU, a od 2015 roku pełnił obowiązki Rzecznika Dyscyplinarnego Instytutu. Członek Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach.

Autor i współautor ok. 80 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Był Człowiekiem wielkiej wiedzy, niezwykłej prawości i skromności. Prawdziwy Naukowiec i Przyjaciel ludzi.

 


do góry