Dr Marta Pogrzeba na 15. Międzynarodowej Konferencji Fitotechnologicznej

Międzynarodowa Konferencja Fitotechnologiczna zorganizowana przez Międzynarodowe Towarzystwo Fitotechnologii odbyła się 1-5 października br. w Nowym Sadzie w Serbii. Jak co roku konferencja była okazją dla naukowców i praktyków z całego świata do przedstawienia najnowszych wyników badań oraz wdrożeń w dziedzinie fitotechnologii.

Dr Marta Pogrzeba przedstawiła wyniki badań prowadzonych w IETU w referacie „Sezonowe zmiany w rozmieszczeniu metali ciężkich i makroskładników w nadziemnych częściach nasiennych mieszańców Miscanthus oraz M. x giganteus uprawianych na zanieczyszczonych gruntach ornych” (M. Pogrzeba, J. Krzyżak, S. Rusinowski). Dr Marta Pogrzeba poprowadziła także pierwszą część sesji dedykowanej zagadnieniom oczyszczania gleb zanieczyszczonych metalami.

Na konferencji, przedstawione zostały również wyniki badań prowadzonych przez naukowców z IETU wspólnie z badaczami Uniwersytetu w Aberystwyth w Wielkiej Brytanii – E.F. Jensen, K. Rolt, M. Mos, S. Rusinowski, J.Krzyżak, M. Pogrzeba, B. Perkins, A. Brown, T.Williams, P. Stanley  „Phytostabilization of lead and zinc contaminated mine spoil using perennial energy crops”. Referat przedstawiła dr Elaine Jensen z Uniwersytetu w Aberystwyth. Zobacz streszczenia referatów.

15. Międzynarodowa Konferencja Fitotechnologiczna zbiegła się z 60. rocznicą założenia Instytutu Leśnictwa i Środowiska na Uniwersytecie w Nowym Sadzie. Uczestnicy konferencji zapoznali się z historią i wynikami badań Instytutu. Wizyta w Instytucie była także okazją do nawiązania kontaktów z serbskimi naukowcami.

Fitotechnologia wykorzystuje naturalne zdolności wybranych gatunków roślin i związanych z nimi mikroorganizmów do wzrostu i rozwoju na terenach zanieczyszczonych, a także w zależności od sposobu w jaki rośliny wpływają na zanieczyszczony ekosystem, na pobieranie, stabilizację lub detoksykację substancji zanieczyszczających.


do góry