Fundusze Norweskie: Konsultacje społeczne projektów programów dla nowej perspektywy finansowania

Ministerstwo Środowiska, jako Operator Programu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 zorganizowało spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad przygotowaniem Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Spotkanie odbyło się 6 marca 2018 i dotyczyło zakresu Łagodzenie Zmian Klimatu i Adaptacja oraz Środowisko i Ekosystemy. Uczestnicy spotkania pracowali nad określeniem głównych priorytetów i obszarów wymagających wsparcia, wyzwań oraz oczekiwanych rezultatów nowego Programu.

W spotkaniu uczestniczył Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora IETU ds. Badań i Rozwoju.

Dotychczas środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego wydatkowane w latach 2005-2017 w ramach resortu środowiska umożliwiły wsparcie ok. 350 projektów dotyczących ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów, wzmocnienia monitoringu środowiska i działań kontrolnych, oszczędzania energii i promowania odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, w tym środowiska ludzkiego, m.in. przez redukcję zanieczyszczeń i promowanie OZE, promowanie zrównoważonego rozwoju przez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami. Dodatkowo realizowane były projekty wzmacniające współpracę dwustronną pomiędzy Państwami – Darczyńcami i Państwami – Beneficjentami.

 

FUNDUSZE NORWESKIE I EOG

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze Norweskie i Fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami).

Głównym celem Funduszy Norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Odbiorcami funduszy norweskich oraz funduszy EOG jest łącznie 16 krajów UE – czyli 12 państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 2004 i roku 2007, oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja i Chorwacja.

Zobacz szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Funduszy Norweskich i EOG - www.eog.gov.pl

 


do góry